Notariaat magazine

Uitgever Sdu
Tijdschrift Notariaat magazine
Datum 12-09-2011
Aflevering 9
RubriekNieuws
TitelNieuws
CiteertitelNotariaat 2011/9, 6
SamenvattingStimulans woningmarkt Makelaarsgroep Ten Hag
Van 1 september tot 15 oktober kunnen huizenkopers bij Makelaarsgroep Ten Hag gebruikmaken van een actie waarbij zij geen overdrachtsbelasting hoeven te betalen.

Petitie tegen kabinetsplannen griffierecht
De KNB sluit zich aan bij het initiatief van de Orde van Advocaten om actie te voeren tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op het griffierecht. De actie betreft een manifestatie in Den Haag, het tekenen van een petitie en het plaatsen van een advertentie in een landelijk dagblad.

Zelf online schenkingsakte samenstellen
Sinds kort is het mogelijk om online een schenking te regelen dankzij een samenwerking tussen ABN AMRO en doehetzelfnotaris.nl. ABN AMRO is de eerste bank in Nederland die deze service aanbiedt. Op abnamro.nl/schenken stellen klanten zelf de schenkingsakte samen.

Nieuwe richtlijn hypothecair krediet
Binnenkort zal er een Europese richtlijn komen voor hypothecair krediet. Deze richtlijn, die de naam 'Richtlijn inzake woningkredietovereenkomsten' zal krijgen, is onder andere van belang voor notarissen, vastgoedmakelaars en kredietbemiddelaars.

Luisteren en leren
3 oktober aanstaande start de 'Business School Groene Hart', een initiatief van Kroes & Partners notarissen en een aantal andere bedrijven in die regio. Hiermee willen zij ondernemers uit de regio ondersteunen bij het uitbouwen van hun onderneming. Door het volgen van vijf masterclasses kunnen de ondernemers een nieuwe strategie opstellen voor hun bedrijf. John Kroes van Kroes & Partners notarissen licht het initiatief verder toe.

Van Ä300 voor Ä99
Maaldrink Grooss Advocaten & Notarissen startte een marketingactie via groupon.nl, de website waar mensen dagaanbiedingen van producten en diensten van bedrijven kunnen vinden.
Pagina6-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelSocialmedia
CiteertitelNotariaat 2011/9, 7
Samenvatting'Voorlopige koopovereenkomst' misleidend

Flex BV

Overname Kadaster door de KNB?
Pagina7-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
Titel'Ik doe de dingen graag zoals ik wil' - Jonge eenpitters
CiteertitelNotariaat 2011/9, 8
SamenvattingJonge eenpitters. Wat bezielt ze? In een tijd dat steeds meer notariskantoren keuzen voor samenwerking en specialisatie, is er ook een kleine groep jonge notarissen die de afgelopen vijf jaar een eenmanskantoor hebben overgenomen of zijn gestart. Hoe zien zij hun toekomst? En hoe kijken ze aan tegen het ondernemerschap, specialisatie en de versterking van de adviesfunctie van de notaris?
Auteur(s)A. Veilbrief
Pagina8-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelStelling: het oprichten van een Notarisbank kent vooral voordelen
CiteertitelNotariaat 2011/9, 12
SamenvattingAl enige tijd gaan er in het notariaat stemmen op voor de oprichting van een zogenoemde 'Notarisbank'. Een eigen bank voor het notariaat onafhankelijk van (eventueel faillerende) reguliere banken en met als voornaamste doel het veiligstellen van derdengelden. Is dat ook zo? Of zijn er ook nadelen? In de ledenraad van september en november wil het bestuur dit onderwerp bespreken. Hebt u hierover ook een mening, laat die dan horen op de eerstvolgende ringvergadering of op het Forum van NotarisNet.
Pagina12-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBuitenland
TitelWerkbare oplossingen voor de praktijk - European Law Institute
CiteertitelNotariaat 2011/9, 14
SamenvattingIn juni is het European Law Institute (ELI) opgericht. Het voornaamste doel is unificatie van rechtsregels. Sjef van Erp, hoogleraar Vermogensrecht en Europees Privaatrecht in Maastricht, is vanaf het begin nauw betrokken geweest bij het ontstaan van het ELI. Aan Notariaat Magazine vertelt hij wat het ELI is, wat er gebeurt en wat het voor het notariaat kan betekenen.
Auteur(s)H. van Wermeskerken
Pagina14-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOrganisatie en management
TitelMeeliften met de nieuwste technologie - Werken in de cloud
CiteertitelNotariaat 2011/9, 16
SamenvattingSteeds meer organisaties doen hun server de deur uit en brengen hun data en applicaties onder bij een andere partij. Wat zijn de voor- en nadelen van cloud computing voor een notariskantoor?
Auteur(s)P. Steeman
Pagina16-17
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMens
TitelVan die dingen ...
CiteertitelNotariaat 2011/9, 19
SamenvattingNora Schadee (conservator Museum Rotterdam): 'De voorstelling op het glas toont een notaris die een testament opmaakt. (...)
Een groep Rotterdamse notarissen heeft het glas in 2007 aan het museum geschonken.'

Hebt u ook een beeld, schilderij of ander bijzonder voorwerp dat te maken heeft met het notariaat, mail dan naar nm@knb.nl.
Pagina19-19
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOrganisatie en management
TitelNieuw: twee derde van de kandidaten is gespecialiseerd - Groot Kandidaten Onderzoek 2011
CiteertitelNotariaat 2011/9, 20
SamenvattingKandidaat-notarissen hebben nog altijd veel plezier in hun werk, en zien over het algemeen wel mogelijkheden tot groei. De hoge werkdruk en de arbeidsomstandigheden blijven, net als vijf jaar geleden, een zorgenkindje. Opvallende uitkomst: nog niet eerder had de meerderheid van de kandidaten schoon genoeg van de titel' kandidaat-notaris'.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina20-23
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelVan publiekrechtelijke beperkingen naar notariŽle kansen
CiteertitelNotariaat 2011/9, 24
SamenvattingHet omgevingsrecht is aan het veranderen. Er liggen kansen voor het notariaat om de dienstverlening aan de voorkant van het vastgoed proces uit te breiden, zeggen twee omgevingsrechtdeskundigen.
Auteur(s)R. Didde
Pagina24-25
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMens
Titel10 jaar ervaren - Fazilah Lalmahomed: 'Ik geniet nog steeds met volle teugen'
CiteertitelNotariaat 2011/9, 26
SamenvattingWaarom het notariaat? Tja, eigenlijk ben ik er niet zelf opgekomen. Mijn moeder kwam ermee aanzetten. Ze had een vriendin die kandidaat-notaris was. Het sprak mij meteen aan. In Suriname hoorde je dat ook niet veel. Ze kennen wel het notariaat natuurlijk, maar je moet voor de studie naar Nederland. De meesten studeerden in Suriname geneeskunde of economie.
Auteur(s)M. Lindenhovius
Pagina26-27
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelInhoudelijk goed, maar met een ontoereikende oplossing - Het WODC-rapport
CiteertitelNotariaat 2011/9, 29
SamenvattingNu de trendrapportages voor de juridische beroepen als afzonderlijke publicaties in 2009 zijn gestopt voorziet het WODC-rapport 'Kwaliteit in zware tijd' in een grote behoefte. Het onderzoek naar de kwaliteit van notariŽle dienstverlening, is verricht tegen de achtergrond van de marktwerking en de economische crisis. De gepresteerde gegevens geven veel informatie, waar beleidmakers bij overheid en KNB, toezichthouders maar ook notarissen hun voordeel mee kunnen doen. Het rapport behandelt op overzichtelijke wijze marktontwikkelingen, diverse kwaliteitsaspecten (uitdrukkelijk niet in de inhoudelijke kwaliteit van akten en advisering) en de naleving van wet- en regelgeving.
Auteur(s)D. Plaggemars
Pagina29-29
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelVijf misvattingen over insolventierecht - Wetenschappelijk congres
CiteertitelNotariaat 2011/9, 30
SamenvattingOp 7 oktober organiseert de KNB het jaarlijkse wetenschappelijk congres. Dit jaar is het thema 'Insolventierecht in de notariŽle praktijk'. Iedere notaris heeft in zijn praktijk wel een s met insolventierecht te maken. Denk aan een erfgenaam die een schuldsanering zit, of een bv die failliet is gegaan. Toch blijkt de notaris lang niet altijd goed op de hoogt te zijn van dit onderwerp. Notariaat magazine zet een top 5 met misvattingen over insolventierecht op een rij.
Auteur(s)G. Laan
Pagina30-31
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVragen staat vrij
CiteertitelNotariaat 2011/9, 32
SamenvattingElk nummer beantwoordt een panel van in- en externe deskundigen allerlei vragen van (kandidaat-)notarissen. Die kunnen gaan over arbeidsvoorwaarden, verzekeringen, de notariŽle praktijk of een ander onderwerp. Deze keer zijn de experts:

Max Muntinga (Directeur Stichting Notarieel Pensioenfonds):
Waarom is het pensioen niet verhoog met een toeslag?

Karin Brouwer (Senior Broker bij Aon Risk Solutions):
Kan ik tijdelijk de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verhogen ten behoeve van het project?
Pagina32-32
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
Titel'Als het maar op papier staat, dan is het goed' - Hoe zeker blijft onze rechtszekerheid?
CiteertitelNotariaat 2011/9, 34
Samenvatting'Bieden van rechtszekerheid', is zo ongeveer de meest gehoorde reactie op de vraag wat de meerwaarde van de notaris nu eigenlijk is. Maar wat is dat dan precies, rechtszekerheid? En wat heeft een consument daar aan? Voor notarissen zijn deze vragen op zich niet zo moeilijk te beantwoorden, maar voor consumenten ligt dat wat genuanceerder. Voor veel consumenten is de rechtszekerheid die de notaris biedt namelijk zo vanzelfsprekend, dat zij notarissen alleen nog maar zien in relatie tot akten (notaris-akte), alle goed bedoelde Belehrung ten spijt. Als het maar op papier staat, dan is het goed.
Auteur(s)G. Sarneel
Pagina34-34
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtuitspraken
TitelKamer van Toezicht Amsterdam, 31-03-2011, ---
CiteertitelNotariaat 2011/9, 40
SamenvattingWijziging van het huwelijksgoederenregime tijdens huwelijk beantwoordt niet aan het doel dat de echtgenoten daarmede voor ogen hadden.
Pagina40-40
UitspraakECLI:NL:TNOKAMS:2011:YC0629
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtuitspraken
TitelGerechtshof Amsterdam, 10-05-2011, 200.076.938/01 NOT
CiteertitelNotariaat 2011/9, 40
SamenvattingDe notaris had kunnen onderkennen dat de koopprijs te laag was; hij had in de gegeven omstandigheden de verkoopster daarop moeten attenderen.
Samenvatting (Bron)Klaagster verwijt de notaris dat hij in strijd met zijn zorgplicht heeft gehandeld. In dat verband heeft klaagster naar voren gebracht dat zij bij de transactie waarvoor de notaris de koop- en leveringsakten opstelde niet werd bijgestaan door een advocaat en dat zij geen ervaren vastgoedbelegger is. De notaris had klaagster daarom, mede gelet op haar leeftijd en haar gemoedstoestand, moeten informeren over de risicos van de transactie met [C.V. A]. Bovendien wordt de notaris verweten dat hij klaagster niet heeft gewezen op het aanzienlijke verschil tussen de verkoopprijs in 2007 en de vrije verkoopwaarde van de onroerende zaken. Het hof is van oordeel dat het handelen van de notaris, dat in strijd met het bepaalde in artikel 43 lid 1 Wna moet worden geacht, in die mate tuchtrechtelijk laakbaar dat de maatregel van berisping passend en geboden is.
Pagina40-41
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2011:BQ5624
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonalia
TitelPersonalia
CiteertitelNotariaat 2011/9, 42
Pagina42-42
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKanocolumn
TitelHet Nieuwe Werken
CiteertitelNotariaat 2011/9, 42
SamenvattingTot 1957 mochten leraressen bij hun boterbriefje meteen hun ontslagpapieren in ontvangst nemen, zodat zij zich vol toewijding op hun gezin konden storten. Dankzij de protestgeneratie kwam er een einde aan die praktijk en mochten vrouwen ook na hun huwelijksdag buitenshuis blijven werken. Dat werd als een voorrecht ervaren en gaf mogelijkheden tot zelfontwikkeling.
Auteur(s) Kano
Pagina42-42
Artikel aanvragenVia Praktizijn