Juridische Berichten voor het Notariaat

Uitgever Sdu
Tijdschrift Juridische Berichten voor het Notariaat
Datum 07-10-2011
Aflevering 10
TitelNaar Bonaire, Sint Eustatius of Saba: buitenland of niet?
CiteertitelJBN 2011, nr. 55
SamenvattingGrenzen aan grensoverschrijdende omzetting van rechtspersonen binnen het Koninkrijk der Nederlanden.
Auteur(s)R.J. de Heer , A.B. van Rijn
Pagina3-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Titel'Nieuwe' regels omtrent ipr-rechtspersonenrecht in Boek 10 BW
CiteertitelJBN 2011, nr. 56
SamenvattingOp 1 januari 2012 zal een nieuw wetboek aan het Burgerlijk Wetboek worden toegevoegd: Boek 10 BW betreffende internationaal privaatrecht. De invoering an dit nieuwe wetboek heeft tevens gevolgen voor de regels van internationaal privaatrecht (ipr) omtrent rechtspersonen. In deze bijdrage staat centraal wat de inhoud zal zijn van het ipr omtrent rechtspersonen in Boek 10 BW.
Auteur(s)E.R. Roelofs
Pagina5-8
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRestantexecutieopbrengst op kwaliteitsrekening valt niet in failliete boedel
CiteertitelJBN 2011, nr. 57
SamenvattingIn HR 29 april 2011, RvdW 2011, 565 (Ontvanger/Mr. Eijking q.q.) worden drie vragen beantwoord ten einde te kunne bepalen aan wie de restantexecutieopbrengst toekomt die op de kwaliteitrekening van de executienotaris is gestort. Wanneer eindigt de executie: bij de levering van de zaak of bij de verdeling van de opbrengst? Voor wie ontvangt de notaris de executieopbrengst en welk recht hebben de gerechtigden op het saldo op de kwaliteitsrekening?

HR 29 april 2011, RvdW 2011, 565, LJN BP4948
Auteur(s)C.G. Breedveld-de Voogd
Pagina9-12
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelInternet vervangt aanplakking van een veiling en andere aspecten van veilingvoorwaarden
CiteertitelJBN 2011, nr. 58
SamenvattingEerder dit jaar heeft de Rotterdamse voorzieningenrechter op 19 januari 2011 (LJN BP7227) en op 9 maart 2011 (LJN BP7084) belangwekkende uitspraken gedaan over veilingvoorwaarden en artikel 518 Rv (besproken in JBN 2011, nrs. 18 en 34). Recentelijk was het de beurt aan de voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem om uitleg te geven aan meerdere aspecten van artikel 518 Rv. De Arnhemse voorzieningenrechter beschouwde blijkens zijn beschikking van 21 juni 2011 de Algemene Veilingvoorwaarden voor executieveilingen 2006 niet als veilingvoorwaarden in de zin van artikel 517, lid 1 Rv. Ook kwam in de uitspraak van 21 juni 2011 de vraag aan de orde wat het gevolg is van het niet aangetekend verzenden door de notaris van de veilingvoorwaarden aan betrokkenen, en eveneens stond de Arnhemse voorzieningenrechters stil bij de wettelijke plicht tot aanplakking in verhouding tot de moderne wijze van bekendmaking via internet.

Vzngr. Rechtbank Arnhem 21 juni 2011, LJN BR6041
Auteur(s)H. Loonstein
Pagina12-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHaags Kinderbeschermingsverdrag 1996 treedt in werking!
CiteertitelJBN 2011, nr. 59
SamenvattingSinds 1 mei 2011 kent Nederland nieuwe regels met betrekking tot het internationale gezagsrecht aangezien het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996 in werking is getreden. Ten opzichte van het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1961 (hierna HKBV 1961) brengt het HKBV 1996 de nodige modernisering met zich mee. In deze bijdrage zullen enkele aspecten van dit nieuwe verdrag de revue passeren, waarbij met name kwesties van bevoegdheid, toepasselijk recht en de erkenning van buitenlandse gezagsverhoudingen aan de orde zullen komen.
Auteur(s)I. Curry-Sumner
Pagina14-16
Artikel aanvragenVia Praktizijn