Notariaat magazine

Uitgever Sdu
Tijdschrift Notariaat magazine
Datum 13-10-2011
Aflevering 10
RubriekNieuws
TitelNieuws
CiteertitelNotariaat 2011/10, 6
SamenvattingNotaclick.be
Het Belgische notariaat lanceerde eind september de website Notaclick.be. Deze site, een initiatief van de Koninklijke Federatie van het Belgische Notariaat, biedt klanten, onder het waakzaam oog van de notaris, de mogelijkheid om online vastgoed te kopen of verkopen.

Autar nieuwe voorzitter EPN
De vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) heeft op 22 september Aniel Autar benoemd tot nieuwe voorzitter. Autar (43), notaris bij Kooijman Lamert Notarissen, neemt het vaandel over van Aart Veldhuizen, die het voorzitterschap de afgelopen vier jaar uitoefende.

NDinstitute biedt vliegende start notarissen
Donderdag 1 september is het NDinstitute, het nieuwe opleidingsprogramma voor starters van NautaDutilh, van start gegaan. Bestuurslid Warner Roeters van Lennep gaf daarvoor het officiŽle startsein.

Overlijden in het digitale tijdperk
Ziggur, het bedrijf dat zich bezighoudt met de afwikkeling van online nalatenschappen, haalt dit jaar de 'Digital Death Day' naar Europa. Op 11/11/11 zal de 'Digital Death Day Europe' plaatsvinden in het Tropenmuseum in Amsterdam, waar de tentoonstelling 'de DOOD leeft' dan net is gestart. Gerrit Jan Bloem, directeur en oprichter van Ziggur, over dit initiatief.

Huizenprijs daalt opnieuw
Verkochte bestaande koopwoningen waren in augustus 2011 gemiddeld 2,8 procent goedkoper dan in augustus 2010. De prijsdaling is daarmee opnieuw groter dan die in voorgaande maanden. Dit blijkt uit de cijfers van het CBS en het Kadaster.
Pagina6-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNieuws
TitelSocial Media
CiteertitelNotariaat 2011/10, 7
SamenvattingDigiNotar op Twitter

Huis verkopen? Voorkom valkuilen...
Pagina7-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKNB-nieuws
TitelStoom afblazen bij jubilerende Notaristelefoon - Het visitekaartje van het notariaat
CiteertitelNotariaat 2011/10, 8
SamenvattingWat doet de Nederlandse burger die in zijn maag zit met een vraag over erfrecht, een schenking of de koop van een huis? Die belt de Notaristelefoon. Notariaat Magazine luistert een ochtend mee.
Auteur(s)P. Louwerse
Pagina8-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelStelling: Notariskantoren hebben nog altijd meer voordelen van het internet dan nadelen
CiteertitelNotariaat 2011/10, 14
SamenvattingBegin september maakte minister Donner bekend dat DigiNotar, het inmiddels failliete bedrijf dat beveiligingscertificaten voor websites uitgaf, vanuit Iran was gehackt. Met de certificaten werden op dat moment digitale gegevens van notariskantoren beveiligd. Sinds deze hack staat onze digitale veiligheid uitgebreid ter discussie. Moeten we de 'affaire DigiNotar' zien als een incident en wegen de voordelen van internetverkeer voor notariskantoren nog altijd zwaarder dan de nadelen? of toch niet?
Pagina14-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOnderwijs
Titel'De Masterclass Notariaat bereidt me goed voor op mijn toekomstige werk' - Aandacht voor de dagelijkse notarispraktijk
CiteertitelNotariaat 2011/10, 16
SamenvattingDe juridische faculteit van de Universiteit Utrecht organiseert jaarlijks een Masterclass Notariaat. Een selecte groep studenten maakt kennis met het vak van de (kandidaat-)notaris. Naast twee stages volgen zij ene praktijkgerichte cursus. Notariaat Magazine vroeg drie deelnemers naar hun ervaringen.
Auteur(s)A. Bruins
Pagina16-17
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMens
TitelVan die dingen
CiteertitelNotariaat 2011/10, 19
SamenvattingLineke Mirjam, bestuurssecretaris KNB:
'In 1986 moest elk notariskantoor van de KNB een telefax hebben. Bij de advocatenorde waar ik toen werkte, vonden we dat het notariaat op het gebied van automatisering voor lag op de advocatuur, maar we keken wel op toen zelfs een fax verplicht werd!
Pagina19-19
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOrganisatie en management
TitelNieuwe structuur SNPF stimuleert dialoog
CiteertitelNotariaat 2011/10, 23
SamenvattingPer 1 januari 2012 implementeert Stichting Notarieel Pensioenfonds (SNPF) een nieuwe bestuursstructuur. Daarin spelen (kandidaat-)notarissen en gepensioneerden een actievere rol. Hoeveel invloed krijgt de beroepsgroep daarmee op het pensioenfonds?
Auteur(s)G. Laan
Pagina23-23
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelDe kosten van de lage-instap-bv - Notariaat vreest 'duurkoop' bij niet-notariŽle bv
CiteertitelNotariaat 2011/10, 24
SamenvattingOm beginnende en groeiende ondernemers te faciliteren, willen de ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en Veiligheid en Justitie de verplichte oprichtingsakte voor een eenvoudige standaard bv afschaffen. Notarissen vrezen dat tegenover de lager oprichtingskosten voor de ondernemer hogere kosten voor de maatschappij komen te staan door de lagere rechtszekerheid en grotere kans op misbruik. Het ministerie van EL&I denkt van niet. 'De controle bij oprichting wordt vervangen door controle gedurende de hele levensduur van de bv. In Engeland heeft de invoering van dit soort toezicht niet geleid tot meer fraude.'
Auteur(s)L. van Almelo
Pagina24-27
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMens
TitelMarja Smal: 'Ik kan eigenlijk alleen maar een enthousiast verhaal kwijt' - 10 jaar ervaren
CiteertitelNotariaat 2011/10, 28
SamenvattingHet is nu eenmaal toevallig zo gelopen, maar achteraf vind ik dat ook wel heel erg fijn. Ik heb nooit problemen gehad met zieke kinderen, hoefde nooit naar de crŤche te rennen. Als ik nu jong zou zijn, zou het waarschijnlijk net zo gaan als bij de mensen nu. Dan was ik ook na mijn vwo gaan studeren. Maar dat was 35 jaar terug niet gebruikelijk, toen was Schoevers al heel wat! Daarna kwam ik terecht bij Schaap & Partners in Rotterdam. Ik werkte daar een halfjaar voor advocaat. Toen die wegging, kwam ik bij notaris Klinkenberg en dat vond ik zo leuk! Hij liet me heel zelfstandig werken. En wat hij allemaal deed, wilde ik zelf ook wel. Maar ja, voltijds studeren, dat kon toen niet. Ik moest geld verdienen. De enige mogelijkheid was een avondstudie, alleen was die er niet voor notarieel recht. Dus ben ik gestart met Nederlands recht.
Auteur(s)M. Lindenhovius
Pagina28-29
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelVragen stellen
CiteertitelNotariaat 2011/10, 31
SamenvattingHet Nieuwe Werken introduceren? NotarisBank oprichten? Kadaster overnemen? Wie meer vragen stelt, heeft betere kansen in de toekomst.
Auteur(s)E.J. van der Linden
Pagina31-31
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelEts 'De kleine bv': een misvatting - De ondernemer kan 'heel wat besparen' en alles is geregeld
CiteertitelNotariaat 2011/10, 32
SamenvattingHet juridisch gehalte van het Nederlandse ondernemingsrecht lijkt steeds verder af te bladderen. Hoewel de flex-bv - die na twee jaar soebatten nu eindelijk door de Tweede Kamer is aangenomen - een passend antwoord lijkt op het veranderende ondernemersklimaat, is deze juridisch behoorlijk dun. Het leek erop of hiermee de bodem van wat juridisch verantwoord is, wel was bereikt. Echter: een mens kan zich vergissen.
Auteur(s)G. Sarneel
Pagina32-32
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKNB-nieuws
TitelKNB Cursusagenda
CiteertitelNotariaat 2011/10, 14
Samenvatting
Pagina14-14
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtuitspraken
TitelGerechtshof Amsterdam, 07-06-2011, 200.064.651/01 NOT
CiteertitelNotariaat 2011/10, 36
SamenvattingZonder instemming van alle deelgenoten maken de notaris en zijn kandidaat het aandeel van ťťn van de deelgenoten in de verkoopopbrengst van een onroerende zaak uit de boedel aan hem over. Bij de keuze van een advocaat wekken zij de schijn van partijdigheid.
Samenvatting (Bron)Met de kamer is het hof van oordeel dat klager geacht moet worden slechts voor zichzelf te klagen. Voor zover zich in het dossier in hoger beroep bewijzen van instemming van andere erfgenamen bevinden dateren die van na de zitting in eerste aanleg, nog daargelaten dat instemming met een klacht niet is gelijk te stellen met een volmacht. Door de (kandidaat-)notarissen is gesteld dat er sprake was van een tweetal opdrachten, te weten het opstellen en afgeven van een verklaring van erfrecht en het opstellen van een akte van levering van het pand. Tijdens de mondelinge behandeling in hoger beroep is door klager gesteld dat alle erfgenamen akkoord waren met de verkoop en levering van het pand indien de verkoopopbrengst van het pand op een gemeenschappelijke (erven-)rekening zou worden gestort. In weerwil daarvan hebben de (kandidaat-)notarissen niet alleen eerst de opbrengst van de verkoop overgemaakt op een andere rekening dan de ervenrekening, maar vervolgens nadat hun vergissing was gebleken in tweede instantie (ook) aan een van de erfgenamen ([X]) diens vermeende aandeel overgemaakt Het hof is van oordeel dat de (kandidaat-)notarissen hiermee buiten hun bevoegdheden zijn getreden. Het is niet aan de (kandidaat-)notarissen eigenmachtig en derhalve zonder opdracht dan wel instemming van alle deelgenoten over te gaan tot uitkering van een aandeel in de verkoopopbrengst aan een of meer deelgenoten en daarmee tot partiŽle verdeling van de nalatenschap van erflaatster. Met betrekking tot het klachtonderdeel onder 3.6. overweegt het hof dat de keuze voor dezelfde advocaat als welke door de heer [X] in de arm was genomen, op zijn minst de schijn van partijdigheid kon wekken, zeker bezien tegen de achtergrond van het feit dat in de perceptie van de andere erfgenamen diezelfde [X] door de (kandidaat-)notarissen bevoordeeld was door de hiervoor onder 5.4. genoemde uitbetaling van zijn vermeende aandeel zonder de instemming van alle deelgenoten. Het hof acht de handelwijze van de (kandidaat-)notarissen in die mate tuchtrechtelijk laakbaar dat de maatregel van berisping passend en geboden is.
Pagina36-36
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2011:BQ9866
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtuitspraken
TitelGerechtshof Amsterdam, 23-08-2011, 200.079.187/01 NOT
CiteertitelNotariaat 2011/10, 36
SamenvattingEen redelijke uitleg van artikel 23 lid 1 Wna brengt mee dat voor de bepaling van het saldo op de kwaliteitsrekening de gelden op de kantoorrekening nummer een rol mogen spelen.
Samenvatting (Bron)Uit onderzoek is het BFT gebleken dat als gevolg van overboekingen van de kwaliteitsrekening naar de kantoorrekening, op het kantoor van de notarissen sprake was van een negatieve bewaringspositie van 100.717,- in de periode 30 september 2009 tot en met 23 oktober 2009. Het hof kan zich niet verenigen met het oordeel van de kamer over de vaststelling van de bewaringspositie van de notarissen zie het eerste klachtonderdeel zoals hiervoor weergegeven onder 4.2. zoals vervat in rechtsoverweging 4.4 van de kamer alsmede de ongegrond verklaring van dit klachtonderdeel in rechtsoverweging 4.5 van de kamer. In de toelichting op artikel 15 lid 1 Vbg valt te lezen dat de bewaringspositie van de notarissen, bestaande uit de aanwezige cliŽntengelden dat wil zeggen: zowel de derdengelden als de gelden van derden waarover de notaris bevoegd is te beschikken minus de vorderingen van derden, te allen tijde positief moet zijn. Deze cliŽntengelden dienen gestort te zijn op ťťn of meer bijzondere rekeningen. Alvorens over te gaan tot overboeking van gelden die aan henzelf toekomen, van een bijzondere rekening naar hun (kantoor)rekening, zullen de notarissen steeds moeten vaststellen of hun bewaringspositie hiertoe toereikend is. Dat dit zo is moet blijken uit de administratievoering, aldus de toelichting. Een redelijke uitleg van artikel 23 lid 1 Wna brengt met zich dat voor de bepaling van het saldo van de bijzondere rekening als hiervoor bedoeld in de toelichting op artikel 15 Vgb (hierna: de kwaliteitsrekening) de gelden van de kantoorrekening geen rol mogen spelen. Anders gezegd: het overmaken van een (te groot) bedrag van de kwaliteitsrekening naar de kantoorrekening kan ertoe leiden dat de notaris te eniger tijd niet zal kunnen voldoen aan zijn financiŽle verplichtingen. En dat is in objectieve zin ook iets wat de notaris redelijkerwijs moet verwachten. Een andere opvatting, voor zover die ervan uitgaat dat de woorden redelijkerwijs moet verwachten het oog hebben op de concrete omstandigheden van het geval op het moment dat de handeling wordt verricht, verdraagt zich niet met de bedoeling van de kwaliteitsrekening en evenmin met de voorbeelden, genoemd in het tweede lid van artikel 23 Wna, welke voorbeelden geen ruimte laten voor enige subjectieve beoordeling aan de zijde van de notaris. Anders dan de kamer komt het hof hiermee tot de conclusie dat in het onderhavige geval wel is gebleken van een negatieve bewaringspositie in de zin van artikel 23 lid 1 Wna jo artikel 15 lid 1 Vbg. Het eerste klachtonderdeel is derhalve eveneens gegrond. Het hof vernietigt de bestreden beslissing en, opnieuw rechtdoende verklaart beide klachtonderdelen (zoals hiervoor weergegeven onder 4.2. en 4.3.) gegrond. Het hof legt beide notarissen de maatregel van waarschuwing op.
Pagina36-37
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2011:BR5839
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonalia
TitelPersonalia
CiteertitelNotariaat 2011/10, 38
Pagina38-38
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKanocolumn
TitelGezocht: begeleiding jonge kandidaat-notarissen
CiteertitelNotariaat 2011/10, 38
SamenvattingIn Notariaat Magazine van september 2011 werden de resultaten van het Groot Kandidaten Onderzoek 2011 gepresenteerd. Maar liefst 22 procent overweegt om binnen nu en twee jaar het notariaat te verlaten. Het zou mij niet verbazen als dat allemaal respondenten zijn afkomstig uit mijn generatie: jonge kandidaten.
Auteur(s) Kano
Pagina38-38
Artikel aanvragenVia Praktizijn