Mediaforum

Uitgever Uitgeverij deLex
Tijdschrift Mediaforum
Datum 07-10-2011
Aflevering 9
RubriekOpinie
TitelMarktwerking of marktfalen?
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 237-237
SamenvattingOp 15 juli 2011 braken er branden uit in de zendmasten Lopik en Smilde. De brand in Lopik was redelijk snel geblust. Die in Smilde leidde tot het spectaculaire omvallen van de mast.
Auteur(s)R. Vecht
Pagina237-237
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraktijk
TitelAanpassingen van de Wob - De brief van minister Donner
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 238-243
SamenvattingOp 31 mei 2011 heeft minister Donner in een brief aan de Tweede Kamer zijn opvattingen over de toekomst van de Wob uiteengezet. In de brief wordt ook ingegaan op het in 2009 ondertekende Verdrag van TromsÝ en de gevolgen daarvan voor de Wob. Alle aanleiding om de brief van minister Donner te plaatsen in het licht van een aantal andere ontwikkelingen op het terrein van openbaarheid van bestuur.
Auteur(s)E. Daalder
Pagina238-243
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerslag
TitelAansprakelijkheid van ISP's Censuur 'omdat u het waard bent'? - Verslag naar aanleiding van de VMC-studiebijeenkomst van 24 juni 2011
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 244-248
SamenvattingDe aansprakelijkheid van internet service providers (hierna ISP's) voor de door hen verwekte informatie is een onderwerp dat in beweging blijft. Hoe moet een 'notice and take down'-procedure worden ingericht? Wanneer moet een provider overgaan tot filtering? De gepaard gaande belangen van internetaanbieders zijn vaak lastig te verenigen met de belangen van onder meer auteursrechthebbenden en merkhouders.
Auteur(s)S. Leijten
Pagina244-248
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 09-04-2009, 28070/06
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 249-249
SamenvattingArt. 10 EVRM. Art. 8 EVRM. Veroordeelde.

(A / Noorwegen)
Samenvatting (Bron)Remainder inadmissible;Violation of Art. 8;Non-pecuniary damage - award
AnnotatorE.J. Dommering
Pagina249-249
UitspraakECLI:CE:ECHR:2009:0409JUD002807006
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 21-06-2011, 35105/04
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 249-249
SamenvattingArt. 10 EVRM. Smaad.

(Kania en Kittel / Polen)
Samenvatting (Bron)No violation of Art. 10
Pagina249-249
UitspraakECLI:CE:ECHR:2011:0621JUD003510504
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 16-04-2009, NJ 2011, 332
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 249-249
SamenvattingArt. 10 EVRM. Journalist. Waarborgen.

(Egeland & Elinar Hanseid / Noorwegen)
AnnotatorE.J. Dommering
Pagina249-249
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 28-06-2011, 8439/08
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 249-249
SamenvattingArt. 10 EVRM. Publicatieverbod documenten strafprocedure.

(Pinto Coelho / Portugal)
Pagina249-249
UitspraakECLI:CE:ECHR:2011:0628JUD000843908
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 05-07-2011, 18990/05
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 249-249
SamenvattingArt. 10 EVRM. Journalist. Verificatie interview.

(Wizerkaniuk / Polen)
Samenvatting (Bron)Violation of Art. 10;Pecuniary and non-pecuniary damage - award
Pagina249-249
UitspraakECLI:CE:ECHR:2011:0705JUD001899005
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 19-07-2011, 23954/10
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 249-249
SamenvattingArt. 10 EVRM. Journalist. Smaad.

(UJ / Hongarije)
Samenvatting (Bron)Violation of Art. 10
Pagina249-249
UitspraakECLI:CE:ECHR:2011:0719JUD002395410
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 21-07-2011, 28274/08
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 249-249
SamenvattingArt. 10 EVRM. Vrijheid van meningsuiting. Klokkenluider.

(Heinisch / Duitsland)
Samenvatting (Bron)Violation of Art. 10;Remainder inadmissible;Non-pecuniary damage - award;Pecuniary damage - claim dismissed
Pagina249-249
UitspraakECLI:CE:ECHR:2011:0721JUD002827408
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 26-07-2011, 41262/05
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 249-250
SamenvattingArt. 10 EVRM. Laster.

(Ringier Axel Springer Slowakije / Slowakije)
Samenvatting (Bron)Remainder inadmissible;Violation of Art. 10
Pagina249-250
UitspraakECLI:CE:ECHR:2011:0726JUD004126205
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelHof van Justitie EG, 16-07-2009, NJ 2011, 288
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 250-250
SamenvattingRichtlijn 2001/29. Persartikelen. Datareproductie.

(Infopaq International / Danske Dagblades Forening)
AnnotatorP.B. Hugenholtz
Pagina250-250
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelHof van Justitie EU, 18-11-2010, IER 2011, 48
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 250-250
SamenvattingArt. 3 Richtlijn 84/450/EEG. Richtlijn 97/55/EG. Vergelijkende reclame.

(Lidl / Vierzon)
Pagina250-250
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelHof van Justitie EU, 05-05-2011, IER 2011, 50
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 250-250
SamenvattingArt. 88 Geneesmiddelenrichtlijn. Publieksreclame UR-geneesmiddelen.

(MSD / Merckle)
AnnotatorS.M. Wertwijn
Pagina250-250
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelHof van Justitie EU, 21-07-2011, C-284/10
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 250-250
SamenvattingArt. 6 Richtlijn 97/13/EG. Gemeenschappelijk kader. Algemene machtigingen.

(Telefůnica de EspaŮa / Administraciůn del Estado)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 21 juli 2011.#Telefonica de Espana SA tegen Administracion del Estado.#Verzoek om een prejudiciele beslissing: Tribunal Supremo - Spanje.#Richtlijn 97/13/EG - Gemeenschappelijk kader voor algemene machtigingen en individuele vergunningen op gebied van telecommunicatiediensten - Vergoedingen en heffingen die van toepassing zijn op ondernemingen die houder zijn van algemene machtigingen - Artikel 6 - Uitlegging - Nationale wettelijke regeling op grond waarvan jaarlijkse heffing moet worden betaald, berekend naar percentage van bruto-exploitatie-inkomsten.#Zaak C-284/10.
Pagina250-250
UitspraakECLI:EU:C:2011:513
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelHof van Justitie EU, 28-07-2011, C-403/10 P
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 250-250
SamenvattingArt. 87 EG. Staatssteun. Digitale televisie.

(Mediaset SpA / Europese Commissie)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 28 juli 2011. # Mediaset SpA tegen Europese Commissie. # Hogere voorziening - Door Republiek Italie verleende subsidies met oog op bevorderen van aankoop van digitale decoders - Uitsluiting van decoders waarmee enkel programma's via satelliettelevisie kunnen worden ontvangen - Beschikking die staatssteun onverenigbaar met gemeenschappelijke markt verklaart. # Zaak C-403/10 P.
Pagina250-250
UitspraakECLI:EU:C:2011:533
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelGerecht van Eerste Aanleg Aruba, 16-12-2010, ---
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 250-250
SamenvattingStrafbare uitlatingen. Smaad. Politicus.

(Strafzaak)
Samenvatting (Bron)Arubaanse zaak. Betreft veroordeling van een Arubaans politicus voor smaad in verband met buitenparlementaire uitlatingen die hij heeft gedaan ten tijde van zijn ministerschap over een persoon die op dat moment onder meer parlementariŽr was aan de zijde van de oppositie.
Pagina250-250
UitspraakECLI:NL:OGEAA:2010:BQ4467
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelGerecht van Eerste Aanleg CuraÁao, 28-02-2011, ---
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 250-250
SamenvattingArt. 10 EVRM. Vrijheid van meningsuiting. Eer en goede naam.

(Stichting MAI / X)
Samenvatting (Bron)Stichting Mai zet zich in voor de verlichting van armoede op CuraÁao. Door verweerder is er op zijn Facebook-pagina, op de website van de Knipsel Krant CuraÁao en in het dagblad Nobo een artikel geplaatst waarin hij Mai beschuldigt van corruptie. Mai vordert rectificatie van alle aantijgingen omdat de beschuldigingen niet op waarheid berusten en haar ernstige schade toebrengen omdat zij afhankelijk is van fondsen en giften. Het Hof oordeelt dat het hier om ernstige maar ongefundeerde beschuldigingen gaat en dat het publiceren hiervan op de website van de Knipsel Krant CuraÁao en in de Nobo onrechtmatig is. Het artikel op Facebook is alleen toegankelijk voor vrienden en is dus geen publicatie.
Pagina250-250
UitspraakECLI:NL:OGEAC:2011:BQ0620
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelGerecht van Eerste Aanleg CuraÁao, 28-02-2011, ---
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 250-250
SamenvattingArt. 10 EVRM. Art. 8 EVRM. Politicus. Radioprogramma.

(Leeflang / Rosalia)
Samenvatting (Bron)[Eiser] vordert rectificatie van uitlatingen die [gedaagde] in media heeft gedaan. Rosalia zou zich schuldig hebben gemaakt aan seksuele intimidatie bij werkneemsters. De rechter oordeelt dat onderscheid gemaakt moet worden tussen feitelijke verklaringen en waardeoordelen. In een uitspraak van 11 juli 2006 heeft het EHRM overwogen dat feitelijke verklaringen die de persoonlijke levenssfeer van een ander in negatieve zin raken van een voldoende feitelijke grondslag moeten worden voorzien, om het onrechtmatige karakter daaraan te ontnemen, terwijl dat bij waardeoordelen niet geldt, zij het dat een waardeoordeel excessief kan worden bevonden indien daarvoor een onvoldoende feitelijke basis is (EHRM, 2 november 2006). Verklaringen van de betrokken werkneemsters wier ervaringen zijn verwoord, zijn niet in het geding gebracht. Evenmin is op die publicatie of ter zitting vermeld om welke werkneemsters het gaat, er ontbreekt een feitelijke grondslag. Derhalve stelt de rechter [eiser] in het gelijk.
Pagina250-250
UitspraakECLI:NL:OGEAC:2011:BQ0597
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelGerecht van Eerste Aanleg CuraÁao, 28-03-2011, ---
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 250-250
SamenvattingArt. 10 EVRM. Politicus. Perspublicatie.

(Lampe / Pueblo Soberano en Wever)
Samenvatting (Bron)[Eiser] vordert verklaring voor recht dat [gedaagde] en PS onrechtmatig tegenover haar hebben gehandeld door haar te beschuldigen van corruptie en machtsmisbruik en vordert schadevergoeding. Het Gerecht oordeelt dat het gevorderde in beginsel een beperking inhoudt van het in art. 10 eerste lid EVRM neergelegde grondrecht op vrijheid van meningsuiting. [eiser] heeft, door als adviseur deel te nemen aan de voorbereiding van de Ronde Tafel Conferentie over staatkundige veranderingen en vervolgens als nog immer prominent lid van haar partij in het openbaar een keuze te bepleiten, de politieke arena weer betreden. In beginsel dient zij daarom een grotere tolerantie op te brengen ten opzichte van uitlatingen die over haar worden gedaan en dient zij zich meer kritiek te laten welgevallen. Het Gerecht wijst de vorderingen af.
Pagina250-250
UitspraakECLI:NL:OGEAC:2011:BQ4466
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelHoge Raad, 17-06-2011, 10/03626
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 250-250
SamenvattingArt. 6 EVRM. Arubaanse zaak. Parlementaire immuniteit voor uitlatingen.

(Lampe / Wever)
Samenvatting (Bron)Arubaanse zaak. Parlementaire immuniteit voor uitlatingen tijdens Statenvergadering; art. III.20 Staatsregeling Aruba, art. 6 EVRM. Van belang of uitlatingen op enigerlei wijze verband hielden met onderwerp vergadering? Parlementaire immuniteit zoals hier aan de orde vormt een beperking van het recht op toegang tot de rechter. Zij dient echter een legitiem doel, te weten het beschermen van de vrije meningsuiting in het parlement en handhaving van de scheiding van machten tussen wetgever en rechter, vgl. HR 28 juni 2002, LJN AE1544, NJ 2002/577 en EHRM 17 december 2002, app. nr. 35373/97. Met dat doel is niet verenigbaar dat rechter zich zou begeven in beoordeling van (civielrechtelijke) toelaatbaarheid van in parlement gedane uitalingen, welke dan ook. Art. III.20 niet beperkt tot uitingen die verband houden met democratische controle op bestuur.
AnnotatorJ.M. van den Berg
Pagina250-250
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BQ2302
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelHoge Raad, 05-07-2011, 09/05225
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 251-251
SamenvattingArt. 261 Sr. Hyves-bericht. Ruchtbaarheid.

(Strafzaak)
Samenvatting (Bron)Art. 261.1 Sr. ruchtbaarheid geven. Hyves, smaad. HR herhaalt relevante overwegingen uit LJN BC9186. s Hofs oordeel getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting omtrent art. 261 Sr, terwijl het evenmin onbegrijpelijk is.
Pagina251-251
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BQ2009
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelGerechtshof Amsterdam, 14-06-2011, 200.071.191/01
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 251-251
SamenvattingWet op de vaste boekenprijs. Cash back website.

(SplinQ / CvdM)
Samenvatting (Bron)Wet op de vaste boekenprijs. Advertenties van boekverkopers op cashbackwebsites. Het hof is van oordeel dat de boekverkoper niet handelt in strijd met de Wet op de vaste boekenprijs indien hij onder de in deze zaak weergegeven omstandigheden op een dergelijke website adverteert en de website-exploitant de via die advertenties tot stand gekomen verkopen betrekt in zijn algemene beloningssysteem.
AnnotatorP.J. Kreijger
Pagina251-251
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2011:BQ8050
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelGerechtshof Amsterdam, 26-07-2011, 200.037.670/01
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 251-251
SamenvattingVrijheid van meningsuiting. Website. Aansprakelijkheid zoekresultaten.

(Schoonderwoerd / Zwartepoorte)
Samenvatting (Bron)Ongelukkig samenstel van citaten in zoekresultaat Google wekt onjuiste suggestie van faillissement. Kan websitehouder ter voorkoming van die suggestie worden verplicht zijn website aan te passen? Vrijheid van meningsuiting. Belangenafweging.
Pagina251-251
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2011:BR3418
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelGerechtshof Amsterdam, 07-06-2011, 200.055.355
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 251-251
SamenvattingEffectenlease. Duisenbergregeling. Opt out-verklaring.

(Varde Investments / X)
Samenvatting (Bron)Effectenlease; Korting Kado
Pagina251-251
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2011:BQ8035
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 26-07-2011, MHD 200.051.674 T
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 251-251
SamenvattingArt. 10 EVRM. Publicatie op Internet. Tussenarrest. In cache.

(X en Y / A en B)
Samenvatting (Bron)Diffamerende beweringen kort op website maar langer (in cache) bereikbaar; mate van verantwoordelijkheid van degene die de beweringen op de website had geplaatst. Wanneer de benadeelde betwist dat er voldoende aanknopingspunten bestonden voor de juistheid van de diffamerende beweringen, rust de bewijslast hiervan in beginsel op degene die de beweringen heeft gedaan.
Pagina251-251
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2011:BR4148
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 16-08-2011, B9 10038
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 251-251
SamenvattingMisleidende reclame. Vergelijkende reclame. Algemeen verbod.

(Biomet Nederland / Hereaus Kulzer)
Pagina251-251
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelGerechtshof Leeuwarden, 26-07-2011, 200.067.359/01
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 251-251
SamenvattingAuteursrechtvoorbehoud. Papieren knipselkrant.

(Nederlandse Dagblad Pers / Provincie Flevoland)
Samenvatting (Bron)De vervaardiging en verspreiding van een knipselkrant met daarin auteursrechtelijke beschermde werken die in dag- en weekbladen zijn verschenen (met uitzondering van berichten zonder eigen persoonlijk karakter en/of stempel van de maker). Wanneer het auteursrecht nadrukkelijk is voorbehouden, zonder dat een vergoeding is betaald, is aan te merken als een schending van het auteursrecht van de betrokken rechthebbenden.
Pagina251-251
UitspraakECLI:NL:GHARN:2011:BR3119
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Alkmaar, 20-07-2011, 125985 / HA ZA 11-41
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 251-251
SamenvattingOnrechtmatige publicatie. Eer en goede naam. Politicus.

(X / Y)
Samenvatting (Bron)Ingezonden brief met oordeel over gemeenteraadslid kan slechts worden gelezen in het kader van politiek debat. De schrijver is zijn vrijheid van meningsuiting niet te buiten gegaan en maakt geen ongepaste inbreuk op de eer en goede naam van het gemeenteraadslid. De ingezonden brief kan niet worden aangemerkt als een onrechtmatige daad jegens het gemeenteraadslid. Diens vordering tot rectificatie wijst de rechtbank af.
Pagina251-251
UitspraakECLI:NL:RBALK:2011:BR4342
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Amsterdam, 30-03-2011, 464026 / HA ZA 10-2208
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 251-252
SamenvattingOvereenkomst tot uitgave. Inzagerecht. Manuscript.

(RVP Publishers / Ambo-Anthos Uitgevers c.s.)
Samenvatting (Bron)Uitgever en schrijfster hebben niet onrechtmatig gehandeld, dan wel zijn tekortgeschoten in de nakoming van hun verplichtingen door het levensverhaal van schrijfster uit te geven. Er is ook geen sprake van een inbreuk op auteursrechten van voormalige uitgever. NB: Ten aanzien van de proceskosten is een herstelvonnis is gewezen.
Pagina251-252
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2011:BR1985
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Amsterdam, 11-05-2011, AWB 09/4818 WET
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 252-252
SamenvattingArt. 55 Mediawet (oud). Dienstbaarheidsverbod. Bewijslast.

(NPO / CvdM)
Samenvatting (Bron)Mediawet. Overtreding dienstbaarheidsverbod. EMI heeft het album The look of love met liedjes van Burt Bacharach, gezongen door Trijntje Oosterhuis uitgegeven. De omroepverenigingen kunnen gebruik maken van de studio van MCO en het Metropole-orkest. Radio Twee heeft toegestaan dat haar eigen - met publiek geld (voor)gefinancierde - rechten op het orkest en de studio zonder vergoeding door EMI zijn gebruikt voor de vervaardiging van het album. Dat MCO zelf met EMI een vergoeding is overeengekomen doet niet af aan de financiŽle waarde van de aanspraak van Radio Twee op de inzet van de studio en het orkest. Verder heeft EMI geen marktconforme vergoeding aan MCO betaald. Dit betekent dat EMI het gebruik van de studio en het orkest voor een lager bedrag dan de (normale marktconforme) kosten tot haar beschikking heeft gekregen, vooral door de bemiddelende en faciliterende rol van Radio Twee. Dit verschil in kosten is ten laste gekomen van de publieke middelen. Het dienstbaar zijn aan een commerciŽle derde door het spelen van een bemiddelende rol tussen EMI en MCO is niet toegestaan. De rechtbank is van oordeel dat Radio Twee zelf verantwoordelijk was voor het doorberekenen van een marktconforme vergoeding voor de inzet van het orkest en het gebruik van de studio. Verder is de single als primeur en paradeplaat gedraaid door Radio Twee. Dit ging direct vooraf aan de releasedatum van de single. Het album is uitgeroepen als Radio Twee week-CD, waarna het Radio Twee-launchconcert heeft plaatsgevonden en het album is uitgebracht. Met verweerder is de rechtbank van oordeel dat hieruit blijkt dat de presentatie van de single en het album en het uitbrengen daarvan, zorgvuldig op elkaar zijn afgestemd. De rechtbank acht het voldoende aannemelijk dat ťťn en ander niet uitsluitend berust op de artistieke keuze van Radio Twee. Door deze planning heeft Radio Twee concreet bijgedragen aan de promotie van het album en daarmee aan het maken van winst door EMI. Hierbij is voorts van belang dat Radio Twee, door het verstrekken van de merklicentie aan EMI voor het gebruik van het logo van Radio Twee op het hoesje het album, een eigen commercieel belang had bij de verkoop (en marketing/promotie) van het album en daarmee bij de te behalen winst door EMI. Concluderend is de rechtbank van oordeel dat vooromschreven handelen van Radio Twee niet kan worden aangemerkt als normaal economisch handelen en dat voldoende aannemelijk is dat Radio Twee EMI hiermee in staat heeft gesteld om een meer dan normale winst te behalen. Dit is strijdig met het dienstbaarheidsverbod.
Pagina252-252
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2011:BR0599
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Amsterdam, 11-05-2011, AWB 09/4554 WET
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 252-252
SamenvattingArt. 55 Mw (oud). Publieksreis. Overtreding dienstbaarheidsverbod.

(TROS / CvdM)
Samenvatting (Bron)Mediawet. Publieksreis. Overtreding dienstbaarheidsverbod. De door Van der Valk Vakanties georganiseerde reis Alle fans aan dek naar Mexico en Florida aan boord van het cruiseschip Carnival Inspiration kan niet worden aangemerkt als publieksreis, nu de reis niet is georganiseerd met het hoofddoel om publiek in staat te stellen een locatie-uitzending bij te wonen. De optredens door artiesten maken onlosmakelijk deel uit van de reis. Daarmee brengt de reis het publiek niet naar het optreden, maar is het optreden een onderdeel van de reis. Van der Valk heeft de reis voor eigen rekening en risico georganiseerd, de artiesten gecontracteerd en de onkosten en reiskosten van de artiesten voor haar rekening heeft genomen. De artiesten hebben voor hun optreden tijdens de reis van Van der Valk geen geldelijke vergoeding ontvangen. De Tros heeft toegelicht dat de artiesten zonder betaling hun medewerking hebben verleend in verband met de exposure door de uiteindelijke uitzending van de optredens op tv. De rechtbank is van oordeel dat geen sprake is van normaal economisch handelen door de Tros. Het is immers niet aannemelijk dat Van der Valk, zonder voornoemde inbreng van eiseres, de artiesten onder dezelfde gunstige (financiŽle) voorwaarden had kunnen contracteren en de extra geplande reis op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden had kunnen organiseren. Bovendien acht de rechtbank het zeer aannemelijk dat de belangstelling voor deze reis groter was dan voor een reguliere door Van der Valk georganiseerde reis, vanwege het vooruitzicht van een cruise met de geadverteerde optredens aan boord, de deelname aan de tv-opnamen en de uitzending. Dat de vermelding van de opnames door Van der Valk in haar reclame-materiaal in strijd is met de met de Tros gemaakte afspraak doet hier niet aan af. De rechtbank is dan ook van oordeel dat de Tros hiermee Van der Valk in staat heeft gesteld een meer dan normale winst te behalen. Hierbij acht de rechtbank nog van belang dat de Tros de reis zelf ook heeft aangeprezen in haar programmablad en op haar website. De Tros heeft gehandeld in strijd met het dienstbaarheidsverbod.
Pagina252-252
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2011:BQ8964
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Maastricht, 01-06-2011, 03/259762-10
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 252-252
SamenvattingArt. 261 Sr. Smaadschrift. Bepaald feit.

(Strafzaak)
Samenvatting (Bron)Vrijspraak smaadschrift; geen telastlegging van een bepaald feit in de zin van art. 261 Sr.
Pagina252-252
UitspraakECLI:NL:RBMAA:2011:BQ7163
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Amsterdam, 23-06-2011, 13/425046-09
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 252-252
SamenvattingGroepsbelediging. Art. 137c Sr. Aanzetten tot haat. Art. 137d Sr. Art. 10 EVRM.

(Strafzaak Wilders)
Samenvatting (Bron)Eindvonnis in zaak Wilders.
Pagina252-252
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2011:BQ9001
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Amsterdam, 23-06-2011, 491950 / KG ZA 11-875
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 252-252
SamenvattingDigitale rectificatie. Dagbladartikel. Digitale media.

(Pretium Telecom / Telegraaf Media Nederland Landelijke Media)
Samenvatting (Bron)Rectificatie van een onrechtmatig artikel in een dagblad (De Telegraaf) en verschillende aan dat dagblad gekoppelde digitale media. Moeilijkheden bij digitale rectificatie.
Pagina252-252
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2011:BR2126
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelGerechtshof Amsterdam, 02-08-2011, IEF 10050
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 252-252
SamenvattingDigitale rectificatie. Dagbladartikel. Digitale media.

(Telegraaf Media Nederland Landelijke Media / Pretium Telecom )
Pagina252-252
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Amsterdam, 29-06-2011, 405840 / HA ZA 08-2334
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 252-253
SamenvattingOnrechtmatige TV-uitzending. Schadevergoeding.

(Lako Kennels c.s. / TROS)
Samenvatting (Bron)Schadestaatprocedure, schadevaststelling na deskundigenbericht naar aanleiding van onrechtmatige uitzending van het door Tros uitgezonden televisieprogramma Radar op 24 mei 2004
Pagina252-253
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2011:BR5471
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Amsterdam, 30-06-2011, 490346 / KG ZA 11-757 MW/LO
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 253-253
SamenvattingVrijheid van meningsuiting. Eer en goede naam. Rectificatie.

(Renault Nederland c.s. / X)
Samenvatting (Bron)De voorzieningenrechter veroordeelt gedaagde tot het plaatsen van een rectificatie.
Pagina253-253
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2011:BQ9943
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Amsterdam, 13-07-2011, ---
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 253-253
SamenvattingArt. 52a Mw (oud). Sponsorverbod. Art. 55 Mw (oud). Dienstbaarheidsverbod.

(TROS / CvdM)
Pagina253-253
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Amsterdam, 13-07-2011, 461861 / HA ZA 10-1921
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 253-253
SamenvattingOnrechtmatige publicatie. Uitgever. Rectificatie.

(Pieter Lakeman / Uitgeverij Prometheus BV)
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige uitlating in biografisch boek. Aansprakelijkheid van de uitgeverij voor de betreffende uitlating. Rectificatie door middel van het aanbrengen van inlegvel. Uit de handel nemen van het boek in dit geval niet proportioneel geoordeeld.
Pagina253-253
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2011:BR1603
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Amsterdam, 20-07-2011, 472838 / HA ZA 10-3342
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 253-253
SamenvattingNagedachtenis. Onderzoeksplicht. TV-programma.

(X c.s. / KRO)
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige perspublicatie, uitzending programma spoorloos
Pagina253-253
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2011:BR6128
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Amsterdam, 22-07-2011, 494297 / KG ZA 11-1056 WT/JWR
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 253-253
SamenvattingArt. 10 EVRM. Privacy. ImmateriŽle schadevergoeding.

(X / Telegraaf Media Nederland Landelijke Media)
Samenvatting (Bron)Voorzieningenrechter wijst immateriele schadevergoeding van 5.000,- toe na onrechtmatige publicatie in De Telegraaf. De vordering tot vergoeding van materiele schadevergoeding wordt afgewezen nu het bestaan van de schade niet voldoende aannemelijk is.
Pagina253-253
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2011:BR2790
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Amsterdam, 04-08-2011, 494523 / KG ZA 11-1072 HJ/MB
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 253-253
SamenvattingArt. 10 EVRM. Vrijheid van meningsuiting. Onrechtmatige publicatie.

(Wesley Sneijder / Mountain Media e.a.)
Samenvatting (Bron)Op vordering van [eiser] heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam de uitgever van Dagblad De Pers en de houder van de website [naam website] veroordeeld tot het plaatsen van rectificaties van de koppen boven publicaties over een incident op 2 juni 2011 in de Leidsekruisstraat in Amsterdam. Bij dit incident werden twee jongeren geslagen en een van hen zou van zijn horloge zijn beroofd. Volgens de rechter wekken de koppen [eiser] mag ik mn horloge terug, [eiser] betrokken bij aftuigen jongeren en Aangiften tegen [eiser] c.s. de suggestie dat [eiser] bij diefstal en/of mishandeling betrokken zou zijn. Volgens de voorzieningenrechter is voor deze suggestie geen steun te vinden in het beschikbare feitenmateriaal.
Pagina253-253
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2011:BR4125
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Amsterdam, 10-08-2011, 485814 / HA ZA 11-854
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 253-253
SamenvattingVrijheid van meningsuiting. Privacy. Weblog.

(X / Y)
Pagina253-253
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2011:BR4898
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Amsterdam, 17-08-2011, IEPT20110817
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 253-254
SamenvattingUitnodiging tot reactie. Niet onnodig grievend.

(X / SBS Broadcasting)
Pagina253-254
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Amsterdam, 01-09-2011, 491961 / KG ZA 11-879 MW/MV
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 254-254
SamenvattingDomeinnaam. Databank. Exploitatie website.

(DeLex / De Weerd en Stichting Boek 9)
Samenvatting (Bron)Kort geding in de zaak tussen DeLex, uitgever van de website Boek9.nl en gedaagde, de bedenker, oprichter en domeinnaamhouder van die website. Geoordeeld is dat DeLex, na het beŽindigen van de samenwerking tussen partijen, als rechthebbende op de website kan worden aangemerkt. Zij is gerechtigd de exploitatie van de website voort te zetten (weliswaar onder een andere naam, te weten IE-forum.nl) en zij is rechthebbende op de bij de website behorende databank en op de sponsorgelden. Stichting Boek9 (rechtsopvolgster van gedaagde) is gerechtigd om de nieuwe website Boek9.nl te exploiteren maar mag de door gedaagde gekopieerde databank niet gebruiken. Partijen mogen geen berichten van elkaars website kopiŽren.
Pagina254-254
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2011:BR6490
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Arnhem, 07-07-2011, 216355
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 254-254
SamenvattingArt. 9 en 10 EVRM. Rapport onverdoofd ritueel slachten. Vrijheid van godsdienst.

(Nederlands-IsraŽlitisch Kerkgenootschap en Nederland-IsraŽlitische Hoofdsynagoge / Wageningen University & Research Centre c.s.)
Samenvatting (Bron)Geschil met betrekking tot twee rapporten van Wageningen UR en een standpunt van de KNMvD over onverdoofd ritueel slachten. Geen concrete aanwijzingen dat aan de wetenschappelijke onafhankelijkheid van de rapporten moet worden getwijfeld. Grondrecht van vrijheid van wetenschap en van meningsuiting versus grondrecht van vrijheid van godsdienst. Afweging van belangen. Rapporten vormen als zodanig niet een inbreuk op het recht van vrijheid van godsdienst. Zij spelen wel een rol in het politieke en maatschappelijke debat over een verbod op onverdoofd ritueel slachten en in die zin zouden zij mogelijk wel, maar alleen indirect, kunnen bijdragen aan een inbreuk op het recht van godsdienstvrijheid. Of een dergelijke inbreuk gerechtvaardigd zou zijn ligt niet ter beoordeling in dit kort geding voor. Niet gebleken is dat de rapporten en het standpunt zo kennelijk of apert wetenschappelijk onjuist zijn, dat er grond is voor een verplichting tot beantwoording van vragen. Vorderingen worden afgewezen.
Pagina254-254
UitspraakECLI:NL:RBARN:2011:BR0659
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Breda, 01-06-2011, 235147 KGZA 11-275
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 254-254
SamenvattingPortretrecht. Artikelen 19-21 Aw.

(X / Fotodesign)
Samenvatting (Bron)Auteursrecht, portret in de zin van de artt. 19-21 Aw; gegeven toestemming tot openbaarmaking.
Pagina254-254
UitspraakECLI:NL:RBBRE:2011:BQ7276
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 22-03-2011, IER 2011, 44
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 254-254
SamenvattingArt. 6:162 BW. Live stream. Peer-to-peer.

(Premier league / MyP2P)
AnnotatorJ.M.B. Seignette
Pagina254-254
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 04-05-2011, IER 2011, 39
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 254-254
SamenvattingArt. 10 EVRM. Vrijheid van meningsuiting. Modelrecht.

(Nadia Plesner / Louis Vuitton)
AnnotatorW. Sakulin
Pagina254-254
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 07-06-2011, AWB 11/4450 WET
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 254-254
SamenvattingWbp. Publicatie. Zienswijze.

(Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus / CBP)
Samenvatting (Bron)Openbaarmaking uit eigen beweging door het College Bescherming Persoonsgegevens van een aangevraagde zienswijze over nieuwe rechtsvragen die zich in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens kunnen voordoen bij een vernieuwend initiatief.
Pagina254-254
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2011:BQ9229
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 22-06-2011, 389722 / HA ZA 11-829
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 254-254
SamenvattingBTW tarief podiumkunsten.

(Vereniging Vrije Theaterproducenten, Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals, Vereniging van Evenementenmakers en Vereniging van Schouwburg- en Concert- gebouwdirecties in Nederland / de Staat der Nederlanden (Ministerie van FinanciŽn))
Samenvatting (Bron)Verhoging BTW op podiumkunsten van 6% naar 19%. Het beginsel van de fiscale neutraliteit wordt niet geschonden op het moment dat op het verlenen van toegang tot de podiumkunsten een tarief van 19% wordt geheven. Het verlenen van toegang tot de podiumkunsten kan worden onderscheiden van het verlenen van toegang tot de andere vormen van vrijetijdsbesteding circussen, dierentuinen, openbare musea of verzamelingen, bioscopen, sportwedstrijden en attractieparken waarop het verlaagde tarief van 6% ook na invoering van het Belastingplan 2011 van toepassing blijft.
Pagina254-254
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2011:BQ8751
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 06-07-2011, IEF 10050
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 254-254
SamenvattingRectificatie. Onvoldoende belang. Tijdsverloop.

(Pretium / AD Nieuwsmedia)
Pagina254-254
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 27-07-2011, 378208 / HA ZA 10-3715
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 254-254
SamenvattingPortretrecht. Film Fitna.

(Fawaz Jneid / Stichting Vrienden van de PVV)
Samenvatting (Bron)Eiser vordert gedaagde te veroordelen tot betaling van 55.000 omdat inbreuk is gemaakt op zijn portretrecht doordat Wilders zonder zijn toestemming een fragment van een eerder uitgezonden, door hem gegeven interview heeft opgenomen in de film Fitna. Hetgeen eiser heeft gesteld is onvoldoende om te kunnen concluderen dat door de Stichting inbreuk is gemaakt op zijn portretrecht ofwel (anderszins) jegens hem onrechtmatig is gehandeld. Eiser stelt namelijk dat Wilders het fragment waarin eiser is te horen en te zien in de film Fitna heeft opgenomen en dat Wilders degene is die deze film openbaar heeft gemaakt. Eiser stelt niet dat de Stichting daar een rol in heeft gespeeld op grond waarvan zij aansprakelijk is voor deze handelingen. Dat Wilders bestuurslid van de Stichting is, is - zonder daarop gerichte stelling of nadere onderbouwing, die zijn uitgebleven - onvoldoende om aansprakelijkheid van de Stichting voor dit handelen van Wilders te kunnen aannemen. Vordering afgewezen.
Pagina254-254
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2011:BR3433
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Groningen, 29-04-2011, 125084/KG ZA 11-85
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 254-255
SamenvattingVrijheid van meningsuiting. Eer en goede naam. Website.

(Stichting Elker / X c.s.)
Samenvatting (Bron)Een boze ouder en zijn nieuwe partner die beledigende teksten over de pleegzorgorganisatie en diens medewerkers en geruchten over zijn eigen kind op het internet plaatste dient deze van de voorzieningenrechter te verwijderen. Vrijheid van meninsuiting is volgens de voorzieningenrechter niet onbeperkt.
Pagina254-255
UitspraakECLI:NL:RBGRO:2011:BR0709
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Haarlem, 09-02-2011, 158050 / HA ZA 09-782
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 255-255
SamenvattingArt. 12 Auteurswet. Illegaal uploaden. Onrechtmatige daad.

(FTD / Stichting Brein)
Samenvatting (Bron)Spots op internetforum die verwijzen naar auteursrechtelijk beschermde werken vormen geen openbaarmaking in de zin van de Auteurswet. Het faciliteren van downloaden is in het onderhavige geval niet onrechtmatig. Het bieden van een forum voor uploaders wordt wel onrechtmatig geacht.
Pagina255-255
UitspraakECLI:NL:RBHAA:2011:BP3757
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank 's-Hertogenbosch, 24-12-2010, 222740 KG ZA 10-848
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 255-255
SamenvattingReclame. Doelgroep. Dwangsom.

(Katholieke Bond van ouderen Noord-Brabant / Unie van Katholieke Bonden van Ouderen)
Samenvatting (Bron)Gezien de gewijzigde eis in conventie, de gewijzigde eis in reconventie en het verhandelde ter zitting, is de kern van het geschil tussen partijen de vraag of gedaagde het in het vonnis d.d. 6 december 2010 neergelegde gebod heeft overtreden. Deze vraag moet bevestigend worden beantwoord.
Pagina255-255
UitspraakECLI:NL:RBSHE:2010:BR4964
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank 's-Hertogenbosch, 31-08-2011, 222609 HA ZA 10-2773
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 255-255
SamenvattingArt. 10 EVRM. Uitzending RTL Nieuws. Verstrekken informatie.

(A / B)
Samenvatting (Bron)Door RTL Nieuws is op 2 december 2009, na de vrijlating van xxx een uitzending aan xxxx gewijd. XXX is veroordeeld voor ontucht mert minderjarigen. De kern van de uitzending was dat xxx na zijn vrijlating contact heeft gezocht met "slachtoffers uit het strafproces". ZZZ heeft voorafgaand aan de uitzending informatie aan een journalist van RTL Nederland verstrekt ten behoeve van die uitzending. Tijdens dat interview heeft ZZZ. mededelingen gedaan over xxx en een geluidsopname laten horen van een telefoongesprek tussen zijn zoon en xxx. Door de journalist is een gedeelte van dat telefoongesprek opgenomen. Van het interview met de journalist zijn beeld- en geluidsopnames gemaakt die tijdens de uitzending van RTL nieuws zijn getoond. xxx stelt dat ZZZ onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld door het verstrekken van onjuiste informatie dan wel door het doen van onjuiste mededelingen aan de journalist van RTL Nederland. XXX stelt hierdoor in zijn eer en goede naam te zijn aangetast en vordert onder meer immateriele schadevergoeding van ZZZ.
Pagina255-255
UitspraakECLI:NL:RBSHE:2011:BR6276
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Middelburg, 28-07-2010, 66692 / HA ZA 09-108
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 255-255
SamenvattingPortretrecht. Verzilverbare populariteit. Associatie.

(Tennis Academy Rotterdam / Kerkhove)
Samenvatting (Bron)Tennis academie leverde na wisseling van docenten niet meer de kwaliteit die het tennistalent mocht verwachten. Overeenkomst ontbonden. Academie mag geen gebruik meer maken van naam van jeugdspeler, want dat is inbreuk op auteursrecht.
Pagina255-255
UitspraakECLI:NL:RBMID:2010:BR4158
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Rotterdam, 15-07-2011, B9 9989
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 255-255
SamenvattingArt. 5a Tabakswet. Art. 10 EVRM. Vrijheid van meningsuiting.

(Stichting Het Ketelhuis / Minister van VWS)
Pagina255-255
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Rotterdam, 26-07-2011, AWB 11/2869 t/m 11/2876 en 11/2878 VTELEC-T1
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 255-255
SamenvattingVerlenging FM-vergunningen. Rechtstreeks belang.

(Funx / Minister van EL&I (Agentschap Telecom))
Samenvatting (Bron)Op basis van de gedingstukken en het verhandelde ter zitting stelt de voorzieningenrechter vast dat FunX geen rechtstreeks belang heeft bij de bestreden besluiten. De voorzieningenrechter overweegt in dit verband dat FunX zowel ten tijde van het instellen van haar beroep tegen de zogenaamde verlengingsbesluiten als ten tijde van het indienen van haar bezwaar tegen het bekendmakings- en zogeheten vaststellingsbesluit geen toestemming van het Commissariaat van de Media had voor het verzorgen van een commerciŽle omroepdienst. Het feit dat FunX meent aangemerkt te kunnen worden als potentiŽle toetreder tot de markt van commerciŽle radio-omroepen maakt dit niet anders. De voorzieningenrechter merkt daarbij op dat FunX geen aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte voor commerciŽle radio-omroep heeft ingediend. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter kan bovendien het standpunt van FunX, dat slechts een integrale verdeling van de landelijke commerciŽle radio-frequenties via een veiling of een vergelijkende toets haar een reŽle kans zou kunnen bieden tot toetreding tot die commerciŽle markt, haar niet tot (rechtstreeks) belanghebbende maken, zolang zij geen toestemming van het Commissariaat van Media heeft verkregen. Vovo afgewezen.
Pagina255-255
UitspraakECLI:NL:RBROT:2011:BR3278
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Rotterdam, 28-07-2011, AWB 10/1528 TELEC-T1
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 255-255
SamenvattingFM frequentievergunning.

(Omroep Utrecht Stichting / de Minister van EL&I (Agentschap Telecom))
Samenvatting (Bron)Verzoek tot wijziging FM-vergunning voor de frequentieruimte voor lokale publieke omroep afgewezen. De gevraagde frequentie raakt niet haar verzorgingsgebied. Naar het oordeel van de rechtbank kan eiseres wel als belanghebbende worden aangemerkt. Eiseres heeft geen specifieke wettelijke omroeptaak binnen de gemeente Maarssen. Hierdoor kan zij daar het voorkeursrecht voor publieke omroepen, als bedoeld in het tweede lid van artikel 3.3 van de Tw, niet inroepen, zodat moet worden teruggevallen op de veiling of vergelijkende toets. Artikel 3.6, eerste lid, aanhef en onder d, van de Tw bepaalt echter dat een publieke omroep geen vergunning kan krijgen voor frequenties die door middel van een veiling of vergelijkende toets of op volgorde van binnenkomst worden verdeeld. Gelet op het imperatieve karakter van deze bepaling is verweerder, evenals overigens op grond van het bepaalde in artikel 3.6, eerste lid, aanhef en onder a, van de Tw, gehouden de door eiseres aangevraagde vergunning voor de frequentie Maarssen 99.3 MHz te weigeren.
Pagina255-255
UitspraakECLI:NL:RBROT:2011:BR3416
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Rotterdam, 04-08-2011, AWB 10/2319 TELEC-T1
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 255-255
SamenvattingOptimalisatie FM-vergunningen. Art. 17 Fb.

(Radio 538 / de Minister van EL&I (Agentschap Telecom))
Samenvatting (Bron)Wijziging FM-vergunning. In verband met ontvangstklachten in Breda (en Tilburg) is door middel van een optimalisatieprocedure een frequentiewissel toegepast. De rechtbank is van oordeel dat het verzoek van Sky Radio voldoet aan het bepaalde in de Beleidsregel optimalisatie commerciŽle FM-vergunningen. Daarnaast heeft eiseres geen toereikende gronden aangedragen waarom afgeweken zou moeten worden van de Beleidsregel. Voorts is van een onjuiste en onevenredige belangenafweging niet gebleken. Verweerder heeft in redelijkheid tot de onderhavige frequentiewissel mogen overgaan
Pagina255-255
UitspraakECLI:NL:RBROT:2011:BR4147
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Rotterdam, 19-08-2011, AWB 11/3233 VTELEC-T1
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 256-256
SamenvattingVergunningaanvraag kavel 7. Vereisten aanvraag. Onverbindendheid Regeling VEB.

(AVR / Minister van EL&I)
Samenvatting (Bron)Niet in behandeling nemen vergunningaanvraag kavel A7. Verzoekster heeft, ook nadat haar de mogelijkheid is geboden om het verzuim te herstellen, geen waarborgsom gestort of bankgarantie overgelegd ter grootte van 1/6 deel van het financieel instrument voor kavel A7 noch het eenmalig bedrag in het bedrijfsplan verwerkt. Voor het stellen van deze eisen bestaat een wettelijke grondslag. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft verweerder bij het bestreden besluit ten onrechte niet de grief van verzoekster omtrent het onverbindend zijn van de Regeling VEB meegewogen. Omdat zij geen aanknopingspunten ziet voor het oordeel dat de belangenafweging bij de beslissing op bezwaar, waarbij de grieven over de gestelde onverbindheid van de Regeling VEB meegewogen dienen te worden, tot een ander besluit leiden, is het verzoek om voorlopige voorziening afgewezen.
Pagina256-256
UitspraakECLI:NL:RBROT:2011:BR5423
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Utrecht, 15-06-2011, 300029 / KG ZA 11-33
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 256-256
SamenvattingVrijheid van meningsuiting. Eer en goede naam. Website.

(X /Y c.s.)
Samenvatting (Bron)In conventie is door eiser niet voldoende aangevoerd om aan te nemen dat de registratie en het gebruik van de domeinnaam www.dr [achternaam eiser].com, die (deels) de persoonsnaam van eiser bevat, en de verwijzing daarnaar op de website www.[naam gedaagde sub 2].org onrechtmatig is jegens eiser. In reconventie wordt de vordering tot staking van de executie van het vonnis van 23 juni 2010 met betrekking tot de website www.[voornaam eiser achternaam eiser].nl toegewezen, nu het dictum van het laatstgenoemde vonnis ruimte biedt tot redelijke twijfel over de inhoud van de hoofdvordering.
Pagina256-256
UitspraakECLI:NL:RBUTR:2011:BQ9397
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Utrecht, 20-07-2011, 308527 / KG ZA 11-577
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 256-256
SamenvattingArt. 8 Wbp. Persoonlijke levenssfeer. Website.

(X / Nieuw Apostolische Kerk in Nederland)
Samenvatting (Bron)De voorzieningenrechter veroordeelt een kerkgenootschap tot rectificatie van eerder op de website van het kerkgenootschap gedane uitingen jegens eiser. De voorzieningenrechter is van oordeel dat NAK door zonder toestemming van eiser informatie over zijn persoon op haar website te plaatsen in strijd heeft gehandeld met artikel 8 Wbp en daarmee onrechtmatig jegens eiser heeft gehandeld. Dit betekent dat NAK zal worden veroordeeld om de verklaring van haar website te verwijderen. De door eiser gevorderde rectificatie tekst kan echter niet worden toegewezen. Deze suggereert immers dat de verklaring van NAK inhoudelijk onjuist is, hetgeen in het kader van dit kort geding niet is en kan worden vastgesteld
Pagina256-256
UitspraakECLI:NL:RBUTR:2011:BR2611
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Zwolle, 30-06-2011, 07/282529-10
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 256-256
SamenvattingArt. 261 Sr. Smaad. ALV.

(strafzaak)
Samenvatting (Bron)Promis, smaad, voorwaardelijk opzet, verwerping beroep op artikel 261, derde lid, SR, bewijs- en strafmaatmotivering
Pagina256-256
UitspraakECLI:NL:RBZLY:2011:BR0606
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRaad van State, 19-01-2011, AB 2011, 148
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 256-256
SamenvattingArt. 10 EVRM. Inlichtingenrecht. Wob.

(Stichting Ontmoetingsruimte De Linkse Kerk / B&W Leiden)
AnnotatorE.J. Daalder
Pagina256-256
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRaad van State, 22-06-2011, 201105493/2/H3
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 256-256
SamenvattingArt. 10 Wob. Bedrijfsgegevens. Publicatie brief.

(KPN / OPTA)
Samenvatting (Bron)Bij brief van 26 mei 2010 heeft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tele2 Nederland B.V., gevestigd te Diemen, OPTA verzocht om openbaarmaking van bijlage 2 bij een brief van KPN van 12 maart 2010 aan OPTA. Deze bijlage bevat de volgende informatie: a) het totaal aantal minuten Carrier Pre Select (hierna: CPS) regionaal, onderverdeeld naar piek, dal en weekend/nacht-tarief; b) de in rekening gebrachte tarieven (setup en conveyance) voor de onder (a) bedoelde minuten; c) het gerealiseerde gemiddelde CPS-tarief, berekend op basis van (a) en (b); d) het gemiddelde CPS-tarief dat is opgenomen in Annex B bij het Wholesale Price Cap (hierna: WPC)-besluit van 27 september 2006; e) het verschil tussen het gerealiseerde gemiddelde CPS-tarief en het gemiddelde CPS-tarief dat is opgenomen in Annex B bij het WPC-besluit.
Pagina256-256
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ9629
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRaad van State, 29-06-2011, 201011199/1/H3
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 256-256
SamenvattingReclame. Bestuursdwang. Begunstigingstermijn.

(Energiedirect / College van B&W Gemeente Utrecht)
Samenvatting (Bron)Bij schrijven van 15 mei 2009 heeft het college Energiedirect medegedeeld dat het op 14 mei 2009 de door het bureau Jack Liberties namens haar aangebrachte reclame-uitingen en objecten bij wijze van bestuursdwang direct heeft verwijderd. Voorts heeft het haar daarbij medegedeeld dat het de kosten van het afvoeren en doen afvoeren en/of opslaan en doen opslaan van de reclame-uitingen en objecten op haar zal verhalen.
Pagina256-256
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ9649
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRaad van State, 13-07-2011, 201011489/1/H3
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 256-256
SamenvattingArt. 2.42 Mediawet. Media-aanbod voor islam. Representativiteit.

(Stichting Moslimomroep / CvdM)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 december 2009 heeft het Commissariaat de aanvragen van SMO en de stichting Stichting Verenigde Moslimomroep (hierna: VMO) om aanwijzing voor het verzorgen van media-aanbod op geestelijk terrein voor de hoofdstroming islam op grond van artikel 2.42 van de Mediawet 2008 afgewezen. Bij datzelfde besluit heeft het Commissariaat de aanvraag van de stichting Stichting Samenwerkende Moslim Organisatie Nederland (hierna: SMON) om aanwijzing op grond van dat artikel toegewezen.
Pagina256-256
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BR1458
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 15-06-2011, AWB 09/238
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 256-256
SamenvattingArt. 11.7 Tw. Spamverbod. Art. 13 E-Privacy richtlijn.

(X c.s. / OPTA)
Samenvatting (Bron)artikel 17.1 Telecommunicatiewet Richtlijn 2002/58/EG, artikel 13 Beginselplicht tot handhaving
Pagina256-256
UitspraakECLI:NL:CBB:2011:BQ8708
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 16-06-2011, AWB 10/402 AWB 10/386
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 256-257
SamenvattingVernietiging marktanalysebesluit OPTA.

(Ziggo / OPTA)
Samenvatting (Bron)Telecommunicatiewet Verplichtingen als bedoeld in hoofdstuk 6A
AnnotatorA.Th. Meijer
Pagina256-257
UitspraakECLI:NL:CBB:2011:BQ9602
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 31-08-2011, AWB 10/684 AWB10/783 AWB10/817 AWB10/846 t/m AWB10/848 AWB10/852 AWB10/853 AWB10/855 AWB10/858
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 257-257
SamenvattingMarktanalysebesluit. Gespreksafgifte. Tariefregulering.

(T-Mobile c.s. / OPTA)
Samenvatting (Bron)Marktanalysebesluit vaste en mobiele gespreksafgifte van 7 juli 2010
Pagina257-257
UitspraakECLI:NL:CBB:2011:BR6195
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad, 17-06-2011, 10/03626
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 261-267
SamenvattingArt. 6 EVRM. Arubaanse zaak. Parlementaire immuniteit voor uitlatingen.

(Lampe / Wever (Parlementaire immuniteit Aruba))
Samenvatting (Bron)Arubaanse zaak. Parlementaire immuniteit voor uitlatingen tijdens Statenvergadering; art. III.20 Staatsregeling Aruba, art. 6 EVRM. Van belang of uitlatingen op enigerlei wijze verband hielden met onderwerp vergadering? Parlementaire immuniteit zoals hier aan de orde vormt een beperking van het recht op toegang tot de rechter. Zij dient echter een legitiem doel, te weten het beschermen van de vrije meningsuiting in het parlement en handhaving van de scheiding van machten tussen wetgever en rechter, vgl. HR 28 juni 2002, LJN AE1544, NJ 2002/577 en EHRM 17 december 2002, app. nr. 35373/97. Met dat doel is niet verenigbaar dat rechter zich zou begeven in beoordeling van (civielrechtelijke) toelaatbaarheid van in parlement gedane uitalingen, welke dan ook. Art. III.20 niet beperkt tot uitingen die verband houden met democratische controle op bestuur.
AnnotatorJ.M. van den Berg
Pagina261-267
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BQ2302
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof Amsterdam, 14-06-2011, 200.071.191/01
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 267-271
SamenvattingWet op de vaste boekenprijs. Cash back website.

(SplinQ / CvdM)
Samenvatting (Bron)Wet op de vaste boekenprijs. Advertenties van boekverkopers op cashbackwebsites. Het hof is van oordeel dat de boekverkoper niet handelt in strijd met de Wet op de vaste boekenprijs indien hij onder de in deze zaak weergegeven omstandigheden op een dergelijke website adverteert en de website-exploitant de via die advertenties tot stand gekomen verkopen betrekt in zijn algemene beloningssysteem.
AnnotatorP.J. Kreijger
Pagina267-271
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2011:BQ8050
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Amsterdam, 23-06-2011, 13/425046-09
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 271-282
SamenvattingGroepsbelediging. Art. 137c Sr. Aanzetten tot haat. Art. 137d Sr. Art. 10 EVRM.

(Strafzaak Wilders)
Samenvatting (Bron)Eindvonnis in zaak Wilders.
AnnotatorL.A. van Noorloos
Pagina271-282
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2011:BQ9001
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 16-06-2011, AWB 10/402 AWB 10/386
CiteertitelMediaforum 2011-9, p. 282-284
SamenvattingVernietiging marktanlayse besluit OPTA.

(Ziggo / OPTA)
Samenvatting (Bron)Telecommunicatiewet Verplichtingen als bedoeld in hoofdstuk 6A
AnnotatorA.Th. Meijer
Pagina282-284
UitspraakECLI:NL:CBB:2011:BQ9602
Artikel aanvragenVia Praktizijn