Arbeid integraal

Uitgever Sdu
Tijdschrift Arbeid integraal
Datum 15-11-2004
Aflevering 5
TitelWet arbeid en zorg - verlofvormen - ARAR en CAR/UWO
SamenvattingHet ambtenarenrecht is onmiskenbaar een deel van het arbeidsrecht. De verschillen tussen overheid en de marktsector waar het gaat om de rechtspositie van werknemers in de private sector en ambtenaren wordt steeds kleiner. Veel van de nieuwe wetgeving op het terrein van het arbeidsrecht is zowel op werknemers als op ambtenaren van toepassing.
Auteur(s)J. van Drongelen
Pagina110-112
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelToetsing van het bedrijfseconomisch gemotiveerde ontslag. Over de spanning tussen ondernemersvrijheid en werkgelegenheidsbehoud, deel II
SamenvattingElke beoefenaar van het arbeidsrecht zal erkennen dat een werkgever een redelijke grond moet hebben om eenzijdig een beŽindiging van de arbeidsovereenkomst te kunnen realiseren. De noodzaak van een redelijke grond, een iusta causa, ligt besloten in de voorwaarden die worden aangelegd voor het door de CWI te beoordelen verzoek om toestemming ex art. BBA, in de rechterlijke toetsing van een opzegging op grond van art. 7:681 BW ('kennelijk-onredelijk-ontslagprocedure') en in de toetsing die de rechter aanlegt bij de beoordeling van een verzoek tot ontbinding ex art. 7:685 BW.
Auteur(s)W.A. Zondag
Pagina113-119
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoe exclusief is de exclusieve werking van de ontbindingsvergoeding?
SamenvattingRecentelijk heeft de Hoge Raad zich wederom uitgelaten over de exclusieve werking van de ontbindingsvergoeding op grond van artikel 7:685 lid 8 BW. In die uitspraken van de Hoge Raad wordt een oordeel gegeven over de verhouding tussen de procedure tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van 7:685 BW en andere vorderingen die hun grondslag vinden in de arbeidsverhouding.
Auteur(s)C.A.M. Grouls
Pagina119-122
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNaar een nieuwe Wet Medezeggenschap Werknemers!?
SamenvattingBegin oktober heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wetsvoorstel houdende bepalingen over de medezeggenschap van werknemers (genaamd Wet Medezeggenschap Werknemers, nader te noemen WMW) bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel is niet geheel als verrassing gekomen.
Auteur(s)S.F.H. Jellinghaus
Pagina123-129
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelIllegale prostituees en kennismigranten
SamenvattingDe nog altijd bestaande uitzonderingspositie van prostituees op grond van de Wav vier jaar na de opheffing van het bordeelverbod.
Auteur(s)L. Hellemons
Pagina129-133
Artikel aanvragenVia Praktizijn