European Human Rights Cases

Uitgever Sdu
Tijdschrift European Human Rights Cases
Datum 22-11-2011
Aflevering 11
TitelHof van Justitie EU, 06-09-2011, C-163/10
CiteertitelEHRC 2011/143
SamenvattingPrejudiciŽle beslissing. Parlementaire immuniteit. Strafvervolging. Grote kamer.

(Strafzaak / Aldo Patriciello)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 6 september 2011. # Strafzaak tegen Aldo Patriciello. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Tribunale di Isernia - Italie. # Lid van Europees Parlement - Protocol betreffende voorrechten en immuniteiten - Artikel 8 - Strafvervolging wegens lasterlijke aanklacht - Buiten gebouw van Parlement afgelegde verklaringen - Begrip ,in uitoefening van ambt uitgebrachte mening' - Immuniteit - Voorwaarden. # Zaak C-163/10.
AnnotatorJ.L.W. Broeksteeg
Pagina1748-1753
UitspraakECLI:EU:C:2011:543
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 21-06-2011, 5335/05
CiteertitelEHRC 2011/144
SamenvattingRecht op onderwijs. Discriminatieverbod. Betaling schoolgeld op grond van nationaliteit en (beperkte) verblijfsstatus voor toegang tot voortgezet onderwijs niet gerechtvaardigd. Vergoeding schade en proceskosten.

(Anatoliy en Vitaliy Ponomaryov / Bulgarije)
Samenvatting (Bron)Violation of Art. 14+P1-2;Pecuniary damage - claim dismissed;Non-pecuniary damage - award
AnnotatorP.J.J. Zoontjens
Pagina1753-1763
UitspraakECLI:CE:ECHR:2011:0621JUD000533505
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 12-07-2011, 14737/09
CiteertitelEHRC 2011/145
SamenvattingRecht op bescherming gezinsleven. Kinderontvoering. Belang van het kind. Verordening (EG) 2201/2003 (bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging in huwelijkszaken en inzake ouderlijke verantwoordleijkheid). Artikel 259 VwEU. EU Handvest voor de Grondrechten.

(Sneersone en Kampanella / ItaliŽ)
Samenvatting (Bron)Preliminary objection dismissed (non-exhaustion of domestic remedies);Violation of Art. 8;No violation of Art. 8;Remainder inadmissible;Non-pecuniary damage - award
AnnotatorJ. Morijn
Pagina1764-1777
UitspraakECLI:CE:ECHR:2011:0712JUD001473709
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 19-07-2011, 30666/09
CiteertitelEHRC 2011/146
SamenvattingVrijheidsontneming. Voorlopige hechtenis. Wezenlijk nadeel.

(Van Velden / Nederland)
AnnotatorJ. van der Velde
Pagina1777-1783
UitspraakECLI:CE:ECHR:2011:0719JUD003066609
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 26-07-2011, 9718/03
CiteertitelEHRC 2011/147
SamenvattingRecht op privťleven. Fysieke en mentale integriteit. Aanval door zwerfhonden. Positieve verplichting tot aanpak van algemeen probleem en tot bieden van gepaste herstelmaatregelen. Recht op toegang tot de rechter. Verplichting tot identificatie van juiste overheidsinstantie als gedaagde in nationale procedure disproportioneel.

(Georgel en Georgeta Stoicescu / RoemeniŽ)
Samenvatting (Bron)Preliminary objection dismissed (victim);Violation of Art. 8;Violation of Art. 6-1;Non-pecuniary damage - award
AnnotatorR. van de Westelaken
Pagina1783-1794
UitspraakECLI:CE:ECHR:2011:0726JUD000971803
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 12-09-2011, 28966/06, 28957/06, 28959/06 en 28964/06
CiteertitelEHRC 2011/148
SamenvattingVrijheid van meningsuiting. Vakbondsvrijheid. Uitingen door vakbondsleden. Belediging. Grote Kamer.

(Palomo SŠnchez / Spanje)
AnnotatorR. O Fathaigh
Pagina1794-1810
UitspraakECLI:CE:ECHR:2011:0912JUD002896606
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 27-09-2011, 1305/05
CiteertitelEHRC 2011/149
SamenvattingVrijheid van vereniging. Disciplinaire maatregel wegens plakken van vakbondsposters. Schending vakbondsvrijheid. Recht op een effectief rechtsmiddel.

(Sisman e.a. / Turkije)
Samenvatting (Bron)Violation of Art. 11;Violation of Art. 13;Pecuniary and non-pecuniary damage - award
AnnotatorR. O Fathaigh
Pagina1810-1816
UitspraakECLI:CE:ECHR:2011:0927JUD000130505
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 06-10-2011, 32820/09
CiteertitelEHRC 2011/150
SamenvattingVrijheid van meningsuiting. Vakbondsvrijheid. Smaad jegens burgemeester.

(Vellutini en Michel / Frankrijk)
Samenvatting (Bron)Violation of Art. 10;Non-pecuniary damage - finding of violation sufficient
AnnotatorR. O Fathaigh
Pagina1817-1823
UitspraakECLI:CE:ECHR:2011:1006JUD003282009
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 07-06-2011, 2777/10
CiteertitelEHRC 2011/151
SamenvattingVrijheid van meningsuiting. Artistieke expressie. Kunstwerken aangebracht op gevel in strijd met bouwvoorschriften. Openbare orde.

(Ehrmann e.a. / Frankrijk)
Pagina1823-1828
UitspraakECLI:CE:ECHR:2011:0607JUD000277710
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 28-06-2011, 65840/09
CiteertitelEHRC 2011/152
SamenvattingVrijheid van godsdienst. Effectief rechtsmiddel. Minaretverbod. Slachtoffer. Actio popularis.

(Ouardiri / Zwitserland)
AnnotatorJ. van der Velde
Pagina1828-1832
UitspraakECLI:CE:ECHR:2011:0628JUD006584009
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 28-06-2011, 577/11
CiteertitelEHRC 2011/153
SamenvattingStrafrechtelijk legaliteitsbeginsel. Lex cetra. Illegale tewerkstelling. Feitelijk werknemerschap. Bestuurlijke boetes.

(Het Financieele Dagblad B.V. / Nederland)
AnnotatorA. Woltjer
Pagina1832-1840
UitspraakECLI:CE:ECHR:2011:0628JUD000057711
Artikel aanvragenVia Praktizijn