Tender nieuwsbrief: actuele feiten en achtergronden over Europese aanbestedingen

Uitgever Reed Business Information
Tijdschrift Tender nieuwsbrief: actuele feiten en achtergronden over Europese aanbestedingen
Datum 25-11-2011
Aflevering 8
TitelDe gids proportionaliteit als bindend document
SamenvattingIn Tender Nieuwsbrief 7 is een tweetal artikelen gewijd aan de nieuwe wijzigingen in het wetsvoorstel voor de nieuwe Aanbestedingswet en het definitieve concept van de Gids proportionaliteit. Deze Gids is ter consultatie aan belanghebbende voorgelegd. de door belanghebbenden ingediende reacties zullen wordem betrokken bij de afronden in de Gids proportionaliteit.
Auteur(s)A.W. van Wijngaarden
Pagina1-2
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVoorbereiden op inschrijven
SamenvattingDagelijks verschijnen er aankondigingen van aanbestedingen. Europese aanbestedingen, maar ook nationale aanbestedingen. Met de aankondiging als een soort startschot zet het leger aan geĆÆnteresseerde marktpartijen zich in beweging. Hoewel vele n voorbereid zijn en de koers voor zichzelf al duidelijk hebben uitgezet, is ook een groot aantal marktpartijen nog onwetend van wat er boven hun hoofd hangt. Dit artikel geeft een aantal richtsnoeren waarmee marktpartijen sneller en eenvoudiger kunnen komen tot een inschrijving die serieus meedingt.
Auteur(s)J. van der Hoek
Pagina3-3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNTA 8058-aanbestedingsaudit
SamenvattingProRail heeft begin 2011 als eerste aanbestedende dienst een certificaat ontvangen onder de nieuwe norm NTA 8058 voor aanbestedingsaudits. Hiermee zet ProRail haar beleid voort om haar aanbestedingspraktijk periodiek door een onafhankelijk extern adviseur te laten toetsen. Dit artikel beschrijft hoe ProRail aanbestedingsaudits inzet als instrument voor verbetering van haar aanbestedingspraktijk.
Auteur(s)B. van den Berg , J.W.A. Bergevoet , D. van Delft
Pagina4-8
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOver drempels
SamenvattingAfgelopen september verscheen de publicatie Over drempels, de jaarlijkse analyse van de aankondigingen van aanbestedingen van werken door de Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra. In 2010 zijn ruim drieduizend aankondigingen geanalyseerd. De belangrijkste conclusies komen in deze bijdrage aan bod.
Auteur(s)J. Fijneman
Pagina5-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDe zaak
TitelTegenvallende passagiersaantallen
SamenvattingAls bij overheidsopdrachten de omvang van de opdracht vooraf niet exact bekend is, wordt door de aanbestedende dienst wel gebruik gemaakt van een inschatting van de te verwachten aantallen. Garanties voor die aantallen worden door de aanbestedende dienst niet gegeven. Inschrijvers offreren vervolgens een prijs op basis van de gegeven prognoses. Maar verwachtingen zijn onzeker en komen ook wel eens niet uit. De inschrijver wordt dan geconfronteerd met een verlies aan inkomsten.
Auteur(s)J.W.A. Bergevoet , P.F.C. Heemskerk , J. Tamminga
Pagina6-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGunningen in Nederland
TitelGunningen in Nederland
SamenvattingHet Ministerie van Economische en Financiƫle zaken heeft een opdracht betreffende het leveren (huur van), plaatsen en (na de kerstperiode) verwijderen van kerstdecoraties en -verlichting aanbesteed. De opdracht is gegund aan de firma met de ludieke naam Donkergroen B.V. uit Tiel.
Pagina8-8
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGezien?!
TitelGezien?!
SamenvattingGewijzigde criteriadocumenten Duurzaam inkopen
(Dossier Duurzaam inkopen op PIANOo.nl)

(Be)sparen versus duurzaamheid
(Bron: www.kinkopers-cafe.nl)

Officiele lancering TenderNed
(Bron: www.TenderNed.nl)
Pagina8-8
Artikel aanvragenVia Praktizijn