AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 06-11-2004
Aflevering 41
TitelRaad van State, 22-09-2004, 200400511/1
CiteertitelAB 2004/355
SamenvattingEigenaar naburig pand belanghebbende bij monumentenwetvergunning in geval sprake is van ruimtelijke uitstraling van de vergunde werkzaamheden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 maart 2003 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Amsterdam-Centrum (hierna: het dagelijks bestuur) een vergunning als bedoeld in artikel 11 van de Monumentenwet 1988 verleend voor het veranderen van de fundering van het gebouw [locatie 1] te Amsterdam.
Pagina1833-1834
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR2516
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-09-2004, 200307076/1
CiteertitelAB 2004/356
SamenvattingVrijstelling van bestemmingsplan ten behoeve van bouw bijgebouw bij woning; definitie bijgebouw in bestemmingsplan gaat boven de in de jurisprudentie ontwikkelde definitie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 juni 2002 heeft appellant aan [vergunninghouder] vrijstelling als bedoeld in artikel 19, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO) van de voorschriften van het bestemmingsplan en bouwvergunning verleend voor het veranderen/vergroten van een woning met garage op het perceel kadastraal bekend gemeente Bolsward, sectie [], nos. [], plaatselijk bekend [locatie].
AnnotatorA.A.J. de Gier
Pagina1835-1837
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR2208
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 01-09-2004, 200401282/1
CiteertitelAB 2004/357
SamenvattingVerzoek herziening bestemmingsplan includeerde ook verzoek nemen voorbereidingsbesluit; art. 19-vrijstelling ten onrechte geweigerd, omdat raad nog niet op bezwaar tegen weigering nemen voorbereidingsbesluit had beslist; doorzendplicht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 mei 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel (hierna: het college) appellant medegedeeld dat de raad van gemeente Boekel (hierna: de raad) op 16 mei 2002 heeft geweigerd middels herziening van het ter plaatse geldende bestemmingsplan medewerking te verlenen aan vergroting van het op het perceel [locatie] te Boekel aanwezige bebouwingsvlak ten behoeve van het legaliseren van bewoning van de overeenkomstig bouwvergunning B149-1999 gerealiseerde bedrijfsruimte. Tevens is medegedeeld dat het college op 5 februari 2002 heeft geweigerd hiervoor vrijstelling te verlenen als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO).
AnnotatorA.A.J. de Gier
Pagina1837-1839
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ8706
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 28-07-2004, 200400333/1
CiteertitelAB 2004/358
SamenvattingBestuurlijke aangelegenheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 mei 2002 heeft appellant het verzoek van [verzoeker] om openbaarmaking van het rapport inzake een in opdracht van appellant uitgevoerd onderzoek door het bureau ?Van Kleef & Partners? (hierna: het rapport) afgewezen.
AnnotatorP.J. Stolk
Pagina1839-1841
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ5778
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-07-2004, 200401284/1
CiteertitelAB 2004/359
SamenvattingFormele rechtskracht; verblijfsrecht.
AnnotatorI. Sewandono
Pagina1841-1845
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 07-04-2004, 200305050/1
CiteertitelAB 2004/360
SamenvattingIntrekking begunstigende beschikking; bestraffende intrekking; erkenning bedrijfsvoorraad; redelijke termijn; nemo teneturbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 27 april 1999 heeft de Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer (hierna: de RDW) appellante een waarschuwing opgelegd in verband met het niet voldoen aan de uit de haar toegekende erkenning bedrijfsvoorraad voortvloeiende verplichtingen.
AnnotatorO.J.D.M.L. Jansen
Pagina1845-1849
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AO7138
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-10-2003, 200206732/1
CiteertitelAB 2004/361
SamenvattingBesluitbegrip; waarschuwing is besluit; intrekking begunstigende beschikking; bestraffende intrekking; erkenning bedrijfsvoorraad.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 8 januari 2002 heeft appellant de naamloze vennootschap SNS Automotive N.V. (hierna: SNS) een waarschuwing opgelegd in verband met het niet voldoen aan de uit de hem toegekende erkenning bedrijfsvoorraad voortvloeiende verplichtingen.
AnnotatorO.J.D.M.L. Jansen
Pagina1849-1852
UitspraakECLI:NL:RVS:2003:AM5384
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-07-2003, 200204112/1
CiteertitelAB 2004/362
SamenvattingBesluitbegrip; toezending besluit; verschoonbaar termijnverzuim; intrekking begunstigende beschikking; bestraffende intrekking; erkenning bedrijfsvoorraad.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 juli 1999 heeft de Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer (hierna: de Algemeen Directeur) appellant een waarschuwing opgelegd in verband met het niet voldoen aan de uit de hem toegekende erkenning bedrijfsvoorraad voortvloeiende verplichtingen.
AnnotatorO.J.D.M.L. Jansen
Pagina1852-1855
UitspraakECLI:NL:RVS:2003:AH9022
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 15-06-2004, AWB 02/1985
CiteertitelAB 2004/363
SamenvattingHeffingen wijn; steunmaatregel en eerdere melding aan Europese Commissie; verschillen accijns en heffingen; goedkeuring 'betrokken ministers'?; heffingen Productschap Tuinbouw (vruchtenwijn): goedkeuring heffingsverordeningen?
Samenvatting (Bron)Op 19 december 2002 heeft het College van appellante een beroepschrift ontvangen, waarbij beroep wordt ingesteld tegen een besluit van verweerder van 18 november 2002. Bij dit besluit is beslist op een bezwaar van appellante tegen een heffingsnota van verweerder.
AnnotatorJ.H. van der Veen
Pagina1856-1867
UitspraakECLI:NL:CBB:2004:AQ5558
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 22-04-2004, KG 04/317
CiteertitelAB 2004/364
SamenvattingBuitenwerkingstelling nationale implementatiewetgeving door de voorzieningenrechter, omdat de onderliggende richtlijn ongeldig zou zijn; prejudiciŽle vraag aan het Hof van Justitie.
AnnotatorR.J.G.M. Widdershoven
Pagina1867-1873
Artikel aanvragenVia Praktizijn