Praktisch Bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Praktisch Bestuursrecht
Datum 24-12-2011
Aflevering 8
RubriekArtikelen - Rechtsgevolgen
TitelRechtsgevolg(en) zonder besluit: de figuur van rechtswege (deel 1)
CiteertitelPB 2011/8, 4
SamenvattingNaast de van rechtswege verleende omgevingsvergunning bevat het bestuursrecht nog een aantal bekende en minder bekende ‘figuren van rechtswege’ waardoor rechtsgevolgen intreden zonder dat daarvoor een afzonderlijk besluit van het bevoegde bestuursorgaan nodig is. Deze bijdrage geeft een overzicht van de 'figuur van rechtswege' binnen het bestuursrecht en met name het omgevingsrecht, waarbij overigens niet naar volledigheid wordt gestreefd. De figuur van rechtswege schuilt immers vaak in een klein hoekje van de wet. Het tweede deel van dit artikel zal in de volgende uitgave van Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht verschijnen.
Auteur(s)D. Limpens , K. Rouffa
Pagina4-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen - Bezwaar en beroep
TitelDe opmars van de informele aanpak van bezwaar
CiteertitelPB 2011/8, 8
SamenvattingDeze zomer heeft het kabinet een brief aan de Kamer gestuurd met haar standpunt over de bezwaarschriftenprocedure, mede naar aanleiding van het onderzoeksrapport Ervaringen met bezwaar van prof. De Waard. Deze brief beschrijft helder de opvatting van het kabinet ten aanzien van de informele aanpak van de behandeling van bezwaar in de fase van primaire besluitvorming. Dit artikel gaat in op de toepassing van de informele aanpak van bezwaar in de praktijk en wat deze met zich brengt voor juristen en anderen, betrokken bij de behandeling van bezwaarschriften. De informele aanpak behelst een andere manier van kijken dan een op de procedure gerichte benadering en vraagt een proactieve en oplossingsgerichte insteek en houding van de juristen en behandeld ambtenaren.
Auteur(s)M. Baptist-Fruin
Pagina8-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 06-10-2011, 201105588/2/H4
CiteertitelPB 2011/8, 12
SamenvattingZienswijzen.
AnnotatorJ. Heijsman
Pagina12-12
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 12-10-2011, 201011809/1/H2
CiteertitelPB 2011/8, 12
SamenvattingVaste gedragslijn.
Samenvatting (Bron)Bij onderscheiden besluiten van 19 juni 2008 heeft de staatssecretaris de rijksbijdrage voor de Universiteit Twente en voor de Radboud Universiteit Nijmegen voor het jaar 2008 vastgesteld. Bij onderscheiden besluiten van 16 maart 2009 heeft de staatssecretaris de door de stichtingen daartegen gemaakte bezwaren niet-ontvankelijk verklaard.
AnnotatorA.A.M. Peters
Pagina12-13
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BT7407
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bepalingen over besluiten
TitelLiteratuur
CiteertitelPB 2011/8, 13
SamenvattingKronieken schadevergoeding (NTB 2011, p. 250-261)

Financiële controle in het gemeenterecht (Kluwer 2011, Dissertatieserie Vakgroep Staatsrecht Groningen, deel 9)
Pagina13-14
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Handhaving
TitelRaad van State, 05-10-2011, 201010199/1/M2
CiteertitelPB 2011/8, 14
SamenvattingBeginselplicht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 mei 2009 heeft het college een verzoek van [appellant] tot handhavend optreden met betrekking tot de inrichting café Friends, aan de Pastoor Vranckenlaan 28 te Reuver, afgewezen.
AnnotatorM.J.H.M. Verhoeven
Pagina14-14
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BT6683
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Handhaving
TitelRaad van State, 02-11-2011, 201011356/1/H3
CiteertitelPB 2011/8, 15
SamenvattingSamenloop procedures last onder dwangsom en invorderingsbesluit.
Pagina15-16
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Handhaving
TitelLiteratuur
CiteertitelPB 2011/8, 16
SamenvattingRechtsbescherming tegen bestraffing in het strafrecht en het bestuursrecht (Kluwer 2011)
Pagina16-16
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 12-10-2011, 201102613/1/H3
CiteertitelPB 2011/8, 16
SamenvattingGriffierechten en samenhangende besluiten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 maart 2009 heeft het college [vergunninghouder] een drank- en horecavergunning verleend voor de uitoefening van het [horecabedrijf]. Bij besluit van 22 februari 2010 heeft het college het door [appellant] daartegen gemaakte bezwaar niet-ontvankelijk verklaard.
AnnotatorJ. Heijsman
Pagina16-17
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BT7416
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 12-10-2011, 201100434/1/H2
CiteertitelPB 2011/8, 17
SamenvattingBevoegdheid rechtsgeding.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 september 2007 heeft de raad een verzoek van [verzoeker] om vergoeding van planschade afgewezen. Bij besluit van 25 september 2008 heeft de raad het door [verzoeker] daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.
AnnotatorJ. Heijsman
Pagina17-17
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BT7442
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelLiteratuur
CiteertitelPB 2011/8, 17
SamenvattingDe bestuursrechter als botte bijl? (NJB 21 oktober 2011, afl. 36, p. 2443)

Het wetsvoorstel kostendekkende griffierechten en de toegang tot de rechter in het bestuursrecht (NJB 4 november 2011, afl. 38, p. 2568-2574)

De bestuursrechtelijke zitting nieuwe stijl (NTB 2011, p. 244-249)
Pagina17-18
Artikel aanvragenVia Praktizijn