Notariaat magazine

Uitgever Sdu
Tijdschrift Notariaat magazine
Datum 10-12-2011
Aflevering 12
RubriekNieuws
TitelNieuws
CiteertitelNotariaat 2011/12, 6
SamenvattingKartelvorming bij de executieveiling
Notarissen en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) hebben jarenlang een kartel van huizenhandelaren op woningveilingen gedoogd. Dat schrijft de Volkskrant op 24 november 2011. De NMa had volgens deze krant al in 2005 de conclusie kunnen trekken dat handelaren samenspanden, aangezien die toen al beschikte over een deelnemerslijst. Renťe Albers-Dingemans, hoofd Notarieel Juridisch Bureau van de Koninklijke NotariŽle Beroepsorganisatie (KNB), nuanceert deze berichtgeving.

KNB tevreden met overgangsregeling vruchtgebruik
De Koninklijke NotariŽle Beroepsorganisatie (KNB) is tevreden met de onlangs door staatssecretaris Weekers (FinanciŽn) aangekondigde overgangsregeling voor erfbelasting bij overdracht van een woning door ouders aan kinderen onder voorbehoud van vruchtgebruik voor de ouders. Deze overgangsregeling gaat gelden met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2010.

Eerste hulp bij Online Ondernemen
Ondernemers oriŽnteren zich meer en meer op de kansen die internet hen biedt. Daarom hebben MKB Nederland, MKB Servicedesk en Google de handen ingeslagen en het boek Eerste hulp bij Online ondernemen (EHBOO) op de markt gebracht.

Geven aan wetenschappelijk onderzoek
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) lanceerde onlangs het boekje Geven aan wetenschappelijk onderzoek; de fiscale voordelen van uw gift.

Olav Klaver wint Pitloprijs 2011
Vrijdag 25 november 2011 werd tijdens het lustrumcongres van de NotariŽle Stichting de Pitloprijs uitgereikt aan Olav Klaver. Klaver, student aan de Universiteit Leiden, ontving de prijs voor zijn scriptie 'Gegarandeerde kwaliteit? De toepassing van het depositogarantiestelsel op de NotariŽle kwaliteitsrekening'.
Pagina6-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNieuws
TitelSocialmedia
CiteertitelNotariaat 2011/12, 7
SamenvattingFrauderende notarissen

Weigerambtenaren
Pagina7-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFamiliepraktijk
Titel'Een moeilijk product' - Huwelijkse voorwaarden
CiteertitelNotariaat 2011/12, 8
SamenvattingHet nieuwe huwelijksvermogensrecht geldt vanaf 1 januari aanstaande. Eigenlijk zou het wettelijke stelsel van algehele gemeenschap van goederen op de schop gaan, maar dat gebeurde niet. Wie het anders wil, moet dit dus nog steeds regelen via huwelijkse voorwaarden. Reden om die eens onder de loep te nemen, en dan vooral de verrekenbedingen.
Auteur(s)H. van Wermeskerken
Pagina8-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFamiliepraktijk
TitelSamen verder. Goed geregeld?!
CiteertitelNotariaat 2011/12, 13
SamenvattingIn januari start de Koninklijke NotariŽle Beroepsorganisatie (KNB) een publiekscampagne waarin huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden en het samenlevingscontract centraal staan. Aankleding hiervoor is de Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen die per 1 januari 2012 in werking treedt. Doel van de campagne is mensen bewust te maken van hun persoonlijke situatie.

Nader informatie: KNB, afdeling Communicatie, Annelies van der Laan, telefoon 070 3307169 (a.vanderlaan@knb.nl)
Pagina13-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelStelling: het notariaa laat kansen liggen op het gebied van de ondernemingspraktijk
CiteertitelNotariaat 2011/12, 14
SamenvattingUit een recente enquÍte van het Centraal Bureau voor Statistiek blijkt dat de familie- en de onroerendgoedpraktijk zorgen voor respectievelijk 17 en 67 procent van de omzet van notariskantoren. Slechts 16 procent van de kantooromzet komt uit de ondernemingspraktijk. En dat terwijl er een toename wordt verwacht van bijvoorbeeld het aantal bedrijfsopvolgingen en het aantal ondernemers dat wil veranderen van rechtsvorm. Moet het notariaat zich meer richten op de ondernemingspraktijk of is er voldoende aandacht voor deze zakelijke markt?
Auteur(s)A. Veilbrief
Pagina14-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAmbt
TitelWaar blijft het centraal huwelijksgoederenregister?
CiteertitelNotariaat 2011/12, 16
SamenvattingEen schoenendoos wordt het door sommigen gekscherend genoemd. Het huwelijksgoederenregister is niet zoals het centraal testamentenregister of de GBA met een paar muisklikken te raadplegen. Vanaf 1 januari 2012 heeft de moeizame ontsluiting veel ingrijpender gevolgen.
Auteur(s)P. Steeman
Pagina16-17
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMens
TitelVan die dingen ...
CiteertitelNotariaat 2011/12, 19
SamenvattingAlexander van Limburg Stirum, notaris in Hilversum: 'Ik heb deze notariskoker gekocht op de TEFAF in Maastricht, zo'n acht jaar geleden. (...)
De koker stamt waarschijnlijk uit de periode tussen 1770-1790.'

Hebt u ook een beeld, schilderij of ander bijzonder voorwerp dat te maken heeft met het notariaat, mail dan naar nm@knb.nl.
Pagina19-19
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOrganisatie en management
Titel'Het is commercieel effectief om transparant te zijn' - Helder taalgebruik
CiteertitelNotariaat 2011/12, 20
SamenvattingSteeds meer notarissen krijgen het verzoek om begrijpelijker te schrijven. maar is zo'n akte in 'gewone mensentaal' wel waterdicht? Notariaat magazine ging te rade bij twee notarissen, een taaladviseur en een deurwaarder.
Auteur(s)P. Louwerse
Pagina20-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFiscaal recht
Titel'5 tips voor het 'standaardtestament samenwoners met kinderen' - Uitbreiding defiscalisering
CiteertitelNotariaat 2011/12, 22
SamenvattingPer 1 januari 2012 wordt defiscalisering in de inkomstenbelasting uitgebreid met name voor kinderen van samenwonende ouders. Hoe moet het 'standaardtestament' voor samenwoners met kinderen er dan uitzien?
Auteur(s)W. van Hoeflaken
Pagina22-25
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKNB
TitelWe zijn er en we blijven, ook over twintig jaar!
CiteertitelNotariaat 2011/12, 27
SamenvattingMaatschappelijke en politieke ontwikkelingen, zeker die in de afgelopen maanden, roepen nogal een de reactie op dat het einde van het klassieke, Latijnse notariaat in zicht is. Ik durf echter de stelling aan te gaan dat het eigen, onderscheidend karakter van wat wij doen als notarissen en kandidaat-notarissen niet verloren gaat. Helemaal niet, daar ben ik van overtuigd. Er blijft behoeft aan wat de cultuur van het ambt ons biedt, aan raadgevers die tussen partijen kunnen staan, die te vertrouwen zijn en die verschillende belangen kunnen verbinden. Wellicht zelfs meer dan ooit. Maar de tijden veranderen, de wereld staat niet stil. Dat is ook het vertrekpunt van 'In transitie'. Het volstaat niet langer ons louter te richten op de vorm, op de akte. We moeten bovenal deskundige adviseurs zijn, met oog voor wat onze cliŽnten beweegt en voor de maatschappelijke ontwikkelingen die daarmee samenhangen.
Auteur(s)G. Sarneel
Pagina27-27
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMens
Titel10 jaar ervaren - 'Ik heb steeds de mogelijkheden gegrepen die zich voordeden' (Sophie Versteege)
CiteertitelNotariaat 2011/12, 29
SamenvattingNadat je gevraagd had voor dit interview dacht ik: "Is mijn verhaal eigenlijk niet heel saai of degelijk? Ik zit immers al tien jaar bij hetzelfde kantoor!" Terwijl ik oorspronkelijk geneeskunde wilde studeren. Toen ik daarvoor uitgeloot was, ben ik als overbrugging Nederlands recht gaan doen. Uiteindelijk heb ik nooit meer voor geneeskunde meegeloot. Tegen het einde van mijn studie twijfelde ik of de advocatuur wel wat voor mij zou zijn.
Auteur(s)M. Lindenhovius
Pagina29-29
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVragen staat vrij
CiteertitelNotariaat 2011/12, 30
SamenvattingIn deze rubriek beantwoordt een panel van in- en externe deskundigen allerlei vragen van (kandidaat-)notarissen. Die kunnen gaan over arbeidsvoorwaarden, verzekeringen, de notariŽle praktijk of een ander onderwerp. Deze keer zijn de experts:

Willem Geselschap (Directiesecretaris bij de KNB)
Hoe kan ik als fungerend notaris voorkomen dat ik na mijn defungeren nog word aangesproken voor zaken die plaatsvonden tijdens mij actieve loopbaan?

Karine Brouwer (Senior Broker bij Aon Risk Solutions)
Ik wil mijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering oversluiten. Neemt de nieuwe verzekeraar al ingestelde aanspraken over?

Hens Meengs (Hoofd Communicatie, Documentatie en Bibliotheek bij de KNB)
Waarom heeft de KNB de afdeling Communicatie en de afdeling Bibliotheek en Documentatie samengevoegd?

Jacques Vos (Bewaarder van het Kadaster)
Waaraan moet een verklaring van waardeloosheid voldoen, wil deze worden ingeschreven?
Pagina30-31
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelGeen nationaliteitsvereiste meer voor notarissen: en nu?
CiteertitelNotariaat 2011/12, 32
SamenvattingHet Europese Hof van Justitie heeft vorige week een niet verrassende uitspraak gedaan over het nationaliteitsvereiste. Eerder dit jaar heeft hef hof immers al geoordeeld dat lidstaten van de Europese Unie die eis niet mogen stellen aan notarissen uit de andere lidstaten. De parlementaire behandeling van het wetsvoorstel dat ziet op beŽindiging van die eis in het Nederlandse rechtssysteem kan wat mij betreft dan ook weer voortvarend ter hand genomen worden.
Auteur(s)G. Sarneel
Pagina32-32
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtuitspraken
TitelGerechtshof Amsterdam, 19-04-2011, 200.060.926/01 NOT
CiteertitelNotariaat 2011/12, 40
SamenvattingOok buiten zijn beroepsuitoefening behoort een notaris zich overeenkomstig de eer en waardigheid van het ambt te gedragen.
Samenvatting (Bron)Nu het klaagschrift, gedateerd 26 januari 2009, bij de kamer is ingekomen op 29 januari 2009, derhalve ruim na het verstrijken van de driejarige termijn die na 28 oktober 2005 is gaan lopen, heeft de kamer klaagster terecht in het eerste klachtonderdeel niet ontvankelijk verklaard. Met betrekking tot het tweede klachtonderdeel overweegt het hof dat artikel 1 van de Verordening beroeps- en gedragsregels bepaalt dat de notaris zich in de uitoefening van zijn beroep en daarbuiten zodanig gedraagt dat de eer en het aanzien van het notariaat niet worden of kunnen worden geschaad. In zijn algemeenheid is het derhalve mogelijk dat gedragingen van een notaris, gelegen buiten zijn ambtswerkzaamheden, afbreuk doen aan de eer en het aanzien van het ambt dat de notaris bekleedt. Door het op het verkeerde been zetten van de rechter kan naar het oordeel van het hof de eer en het aanzien van het notariaat worden geschaad. Nu het optreden van de raadsman van de notaris voor rekening van de notaris komt en bovendien niet is gebleken dat de notaris enige stap heeft ondernomen om diens optreden te corrigeren, acht het hof, anders dan de kamer, dit klachtonderdeel gegrond. Het hof vernietigt de beslissing waarvan beroep en verklaart het tweede klachtonderdeel van de klacht gegrond. Het hof legt de notaris de maatregel van waarschuwing op en bekrachtigt de beslissing waarvan beroep voor het overige.
Pagina40-40
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2011:BQ3167
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtuitspraken
TitelKamer van Toezicht Arnhem, 16-08-2011, ---
CiteertitelNotariaat 2011/12, 41
SamenvattingDe herkomst van de gelden is ook van belang.
Pagina41-41
UitspraakECLI:NL:TNOKARN:2011:YC0659
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonalia
TitelPersonalia
CiteertitelNotariaat 2011/12, 42
Pagina42-42
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKanocolumn
TitelGenoeg is genoeg
CiteertitelNotariaat 2011/12, 42
SamenvattingDe regering heeft het blijkbaar gehad met de monopolies van het notariaat. De tekenen daarvan zijn terug te lezen in de media en in de besluiten van deze regering en lijken elkaar in rap tempo op te volgen. Een opsomming van de plannen lijkt mij niet nodig, iedereen is op de hoogte. Marktwerking is het devies van deze regering. De vrije keus van de consument staat voorop.
Auteur(s) Kano
Pagina42-42
Artikel aanvragenVia Praktizijn