Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 14-01-2012
Aflevering 1
RubriekActualiteiten
TitelActualiteiten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 1, p. 2
SamenvattingVan de redactie - Nieuw en oud

Doodstraf VS minder populair

No cur no pay mag via familie

Citaat - 'Ik ben geen onheilsprofeet, maar we bereiden ons erop voor.'

Big Brother Awards voor privacyschenders

België voert Salduz in

Minder werk

Bevlogen de bocht uit

Rechter gaat claimstichtingen toetsen

'Dubbel slot' op een aantal toevoegingen

Centrale inning griffierechten

Advocaat ontwerpt liegladder
Pagina2-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de deken
TitelDe hazewind en het konijn
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 1, p. 3
SamenvattingIn de gangen van de oude rechtbank hing die eeuwige schemering waarin de gebefte habitués zich extra op hun gemak voelen omdat dat gebrek aan daglicht de onregelmatige bezoeker nu juist zo bedremmeld en beschroomd maakt. De meesten, tenminste.
Auteur(s)J. Loorbach
Pagina3-3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelIn de media: aantasting van rechtsgang
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 1, p. 5
SamenvattingDe algemeen deken is medeverantwoordelijk voor een goede rechtsgang in Nederland. Een vreemd begrip eigenlijk die ‘verantwoordelijkheid’. Meestal wordt het succesvol benadrukt bij salarisonderhandelingen. Maar bij een incident is het nemen ervan ver te zoeken.
Auteur(s)H. Veenendaal
Pagina5-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLogboek
TitelHoneymoon Villa
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 1, p. 7
SamenvattingHet grootste proces sinds Neurenberg is begonnen. Een ook weer onmiddellijk tot stilstand gekomen. Nuon Chea was er goed voor gaan zitten. Hij had zich drie jaar lang voorbereid op het afleggen van een verklaring, die alleen al vanwege haar omvang historisch zou moeten zijn. Maar voordat hij goed en wel was begonnen werd de zitting geschorst en verdaagd naar 2012.
Auteur(s)M. Pestman
Pagina7-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelKaartlezen, sterrenkoks en elke dag wandelen
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 1, p. 9
SamenvattingSabbatical is het boek dat advocaat Erik Pijnacker Hordijk schreef tijdens zijn wandeltocht van Brussel via de Compostela-route naar de Dordogne. Hij deed het niet om God of zichzelf te vinden.
Auteur(s)S. Droogleever Fortuyn
Pagina9-9
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelAgenda
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 1, p. 10
SamenvattingJaarcongres Nederlandse Juridische Faculteiten

Vijftien jaar instituut voor immigratierecht

Mediation in de toekomst

Recht en nationalisme seminar

Symposium crisis en financieel recht

Spanning op zee
Pagina10-10
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelKritiek op hoger griffierecht verbreedt zich
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 1, p. 11
SamenvattingNiet alleen de parlementaire oppositie en rechters en advocaten verzetten zich tegen de verhoging van de griffierechten. Ook ambtenaren van Financiën en ondernemersorganisaties komen nu met kritiek op het kabinetsplan.
Auteur(s)M. Bakker
Pagina11-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelMensenrechtentulp naar Chinese advocate Ni Yulan - Advocaten voor advocaten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 1, p. 12
SamenvattingDe Chinese advocate Ni Yulan won de Mensenrechtentulp 2011 voor haar strijd tegen gedwongen uitzettingen van burgers door de Chinese overheid. Uitreiking van deze Nederlandse Staatsprijs is voorlopig uitgesteld.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina12-12
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelOrde en toezichthouders op dezelfde golflengte
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 1, p. 13
SamenvattingDe ‘dekencursus’ voor nieuwe, lokale Ordebestuurders, vindt jaarlijks plaats. In het kader van de discussie over toezicht, een kijkje achter de schermen bij het landelijke bureau in Den Haag.
Auteur(s)S. Drooglever Fortuijn
Pagina13-14
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelRijbewijs ingehouden? Ga klagen! Snel!
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 1, p. 14
SamenvattingOmdat de wet nu nog botst met andere uitgangspunten voor de rechter, moet het OM bij rijden onder invloed een ingehouden rijbewijs soms alsnog teruggeven. Interessant, zo na de feestdagen.
Auteur(s)T. van der Goot
Pagina14-14
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelAanval Mans op RvS beneden peil
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 1, p. 17
SamenvattingRoland Mans acht de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State niet objectief onpartijdig (‘Munitie tegen RvS als bestuursrechter’ in: Advocatenblad, 16 december 2011, p. 37). Daartoe voert hij aan dat overheidsdienaren en politici van de ene op de andere dag als bestuursrechter tot de Afdeling kunnen toetreden. Hij vermeldt in dat verband een thans bij het EHRM lopende zaak over de Raad van State. Het is voor zijn cliënten te hopen dat Mans als advocaat de verdediging niet op hetzelfde drijfzand bouwt. Het enkele feit dat een zaak bij het EHRM aanhangig is zeg namelijk helemaal niets. Wie de jurisprudentie van dat hof een beetje kent, zal tot de conclusie komen dat de zaak waarop Mans doelt niet heel kansrijk is. Curieus is - Mans vermeldt dat niet - dat de bij het hof lopende zaak een zaak betreft waarin hijzelf bij de Afdeling bestuursrechtspraak als advocaat is opgetreden.
Auteur(s)M.C.I.H. Biesaart
Pagina17-17
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOmslagartikel
TitelAdvocaten ontdekken wraking
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 1, p. 18
SamenvattingSteeds meer advocaten ontdekken het middel wraking. ‘Zelfs een afgewezen wrakingsverzoek kan nog iets opleveren.’ Rechters vinden het vervelend te worden gewraakt maar gaan er doorgaans professioneel mee om.
Auteur(s)M. Knapen
Pagina18-23
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInterview
Titel‘Onafhankelijkheid tegenover de overheid, dat hebben ze op het ministerie weggemoffeld’ - Hoogleraar Advocatuur Floris Bannier neemt afscheid
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 1, p. 24
SamenvattingOp 20 januari houdt Floris Bannier in Amsterdam zijn afscheidscollege als hoog-leraar Advocatuur. Nu al geeft hij antwoord op vragen van betrokkenen, aangevuld met fragmenten van het interview in het liber amicorum voor Floris Bannier.
Auteur(s)T. Sillevis Smitt
Pagina24-26
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubriek
TitelBestuursrechtadvocaat nieuwe stijl - ‘Nieuwe zaaksbehandeling bestuursrecht’ per 2012 ingevoerd
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 1, p. 28
SamenvattingEen vernieuwde manier van procederen leidt ertoe dat bestuursrechtadvocaten bij vriwel alle rechtbanken en twee appelinstanties minder zullen moeten vechten en meer praten. Maar ook: meer luisteren.
Auteur(s)M. Knapen
Pagina28-31
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKantoorartikelen
TitelSay what?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 1, p. 32
SamenvattingHet recht internationaliseert steeds verder, maar de kennis van het Engels blijft achter, ook bij advocaten. Taalfinesses die Nederlands-Engelse woordenboeken missen, zijn - thank heaven - wel via cursussen op te pikken.
Auteur(s)M. Knapen
Pagina32-33
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelSancties
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 1, p. 33
SamenvattingMet het begin van een nieuw jaar is het goed stil te staan bij goede voornemens. En wat er dient te gebeuren als er van die goede voornemens weinig terechtkomt.
Auteur(s)D. Stuyling de Lange
Pagina33-33
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEven opfrissen
TitelWat maakt concurrentie ook al weer onrechtmatig?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 1, p. 35
SamenvattingDe uitspraak zelf stamt uit de vorige eeuw maar de criteria die het arrest-Boogaard/Vesta opleverden, zijn ook in 2012 springlevend.
Auteur(s)M. Hakze
Pagina35-35
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek Vennootschapsrecht * 2011
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 1, p. 36
SamenvattingDeze kroniek – de eerste over vennootschapsrecht – begint op een goed moment. De ontwikkelingen in het vennootschapsrecht gedurende het afgelopen jaar zijn zonder meer enerverend te noemen. Allereerst wordt aandacht besteed aan de belangrijkste rechterlijke uitspraken uit 2011. Vervolgens wordt stilgestaan bij nieuwe wetgeving die het afgelopen jaar in werking is getreden of thans in voorbereiding is. Opzienbarend was de intrekking van het wetsvoorstel voor de personenvennootschap waaraan lang was gewerkt.
Auteur(s)B. Visée
Pagina36-44
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTransfers
TitelWie, wat, waar?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 1, p. 45
SamenvattingWie vertrok, wie stopte en wie begon voor zichzelf? Bent u zelf onlangs van kantoor gewisseld of eigen baas geworden? Mail ons kort uw verhaal of meld u aan via redactie@advocatenorde.nl.
Pagina45-46
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelRaad van Discipline 's-Gravenhage, 09-11-2010, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 1, p. 48
SamenvattingAdvocaat treedt achter de schermen op om belangenconflicten te verheimelijken.
Pagina48-48
UitspraakECLI:NL:TADRSGR:2009:YA0470
Artikel aanvragenVia Praktizijn