Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 31-12-2011
Aflevering 10
RubriekKort & bondig
TitelAutonome afname stikstofdepositie geen vrijbrief voor toestemming op grond van de Natuurbeschermingswet 1998
CiteertitelAgr.r 2011, p. 399
SamenvattingOp 7 december 2011 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak (procedurenummers 201011757/1/R1 en 201012728/1/R1) gedaan naar aanleiding van ruim 130 beroepen gericht tegen het provinciaal inpassingsplan 'Buitenring Parkstad Limburg' (hierna: BPL). Evenals bij de wijziging of uitbreiding van veehouderijen is ook bij de aanleg of uitbreiding van wegen de depositie van stikstof op daarvoor gevoelige habitattypen in Natura 2000-gebieden en terugkerend thema. Zo ook in deze zaak. Een aantal appellanten betoogt dat niet met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld dat met de aanleg van de BPL de natuurlijke kenmerken van de Natura 2000-gebieden Geleenbeekdal en Brunssummerheide niet zullen worden aangetast, omdat de stikstofdepositie ten gevolge van de BPL zal toenemen. In beide Natura 2000-gebieden worden de kritische depositiewaarden van de voor stikstof gevoelige habitats al in ruime mate overschreden.
Auteur(s)A.A. Freriks
Pagina399-400
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
TitelRecent Rural Law Developments in the United States
CiteertitelAgr.r 2011, p. 401
SamenvattingAs agriculture continues to adjust to consumer and political demands for foodstuffs in the twenty-first century, governments alter laws and regulations in efforts to meet societal objectives. To review the noteworthy developments affecting rural America during the last two years, this paper is divided into three sections. The first section addresses issues regarding agricultural production and land use. Turning to environmental and social issues shows environmental quality may be receiving less attention but the public is expressing greater support for animal welfare. The third section addresses nutrition and food law to highlight the increased interest in food safety.
Auteur(s)T.J. Centner
Pagina401-407
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
TitelUse and Protection of Land in the US Countryside
CiteertitelAgr.r 2011, p. 408
SamenvattingIn the United States, as in European nations, land in the countryside is critical for the production of food and fiber, as well as for its natural beauty, open space, wildlife habitat, and other functions valued by society. Legal rules help to ensure that rural land remains available for its significant functions and that the rural environment is protected for agricultural and other activities.
Auteur(s)M.R. Grossman
Pagina408-417
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgeving en literatuur
TitelWetgeving en literatuur
CiteertitelAgr.r 2011, p. 418
SamenvattingZakelijke rechten:
Literatuur

Beheer landelijk gebied:
Wet Natuur
EHS

Marktordening:
Nieuw GLB

Producten:
EHEC

Milieurecht:
Literatuur

Fiscaal recht:
Literatuur
Auteur(s)D.W. Bruil , C.S.C. Monsma
Pagina418-419
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAankondigingen
TitelAankondigingen
CiteertitelAgr.r 2011, p. 420
Pagina420-421
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 06-09-2011, 200.068.816g
CiteertitelAgr.r 2011, p. 422
SamenvattingPacht. BeŽindigingsvordering.

(Rommens-de Vet / Soffers)
Pagina422-423
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 20-09-2011, 200.070.198
CiteertitelAgr.r 2011, p. 424
SamenvattingPacht. Gebrek in samenstelling van de pachtkamer in eerste aanleg. Rechtsverwerking.

(Wolfkamp-Ten Den)
Pagina424-426
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCentrale Grondkamer, GH Arnhem, 25-08-2011, GP 11.662
CiteertitelAgr.r 2011, p. 424
SamenvattingPacht. Procesrecht. Ontvankelijkheid. Beroepschrift ingediend bij de grondkamer in plaats van de bij de Centrale Grondkamer. Doorzendplicht grondkamer?

(Holtsema / erven Van Thiel)
Pagina426-427
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCentrale Grondkamer, GH Arnhem, 13-09-2011, GP 11.654
CiteertitelAgr.r 2011, p. 427
SamenvattingPacht. Beroep tegen door grondkamer gewijzigde en goedgekeurde overeenkomst. Ontvankelijkheid.

(Fransen Orchids / Van Vuurde)
Pagina427-429
Artikel aanvragenVia Praktizijn