European Human Rights Cases

Uitgever Sdu
Tijdschrift European Human Rights Cases
Datum 03-01-2012
Aflevering 12
TitelHof van Justitie EU, 15-09-2011, C-483/09 en C 1/10
CiteertitelEHRC 2012/154
SamenvattingHuiselijk geweld. Verplichte aanvullende oplegging straat- en contactverbod. EU Kaderbesluit 2001/220/JBZ. Verzet slachtoffers tegen opgelegde straf.

(Magatte Gueye in tegenwoordigheid van X (C-489/09) en Valentín Salmerón Sánchez, in tegenwoordigheid van Y (C 1/10))
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 15 september 2011. # Strafzaken tegen Magatte Gueye (C-483/09) en Valentin Salmeron Sanchez (C-1/10). # Verzoeken om een prejudiciele beslissing: Audiencia provincial de Tarragona - Spanje. # Politiele en justitiele samenwerking in strafzaken - Kaderbesluit 2001/220/JBZ - Status van slachtoffers in strafprocedures - Strafbare feiten begaan binnen gezin - Verplichting om als bijkomende staf straatverbod op te leggen - Keuze van soorten straffen en hoogte ervan - Verenigbaarheid met artikelen 2, 3 en 8 van dat kaderbesluit - Nationaal voorschrift dat bemiddeling in strafzaken uitsluit - Verenigbaarheid met artikel 10 van dat kaderbesluit. # Gevoegde zaken C-483/09 en C-1/10.
AnnotatorJ. Morijn
Pagina1848-1857
UitspraakECLI:EU:C:2011:583
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EU, 22-09-2011, C-244/10 en C-245/10
CiteertitelEHRC 2012/155
SamenvattingVrijheid van meningsuiting. Richtlijn 89/552/EEG (televisieomroepactiviteiten). Aanzetten tot haat. Mogelijkheid voor lidstaat om activiteit van elders gevestigde televisieomroeporganisatie te verbieden.

(Mesopotamia Broadcast A/S METV en Roj TV A/S / Bondsrepubliek Duitsland)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 22 september 2011. # Mesopotamia Broadcast A/S METV (C-244/10) en Roj TV A/S (C-245/10) tegen Bundesrepublik Deutschland. # Verzoeken om een prejudiciele beslissing: Bundesverwaltungsgericht - Duitsland. # Richtlijn 89/552/EEG - Televisieomroepactiviteiten - Mogelijkheid voor lidstaat om op zijn grondgebied activiteit van in andere lidstaat gevestigde televisieomroeporganisatie te verbieden - Grond ontleend aan handelen in strijd met bevordering van begrip tussen volkeren. # Gevoegde zaken C-244/10 en C-245/10.
AnnotatorE. Psychogiopoulou
Pagina1857-1869
UitspraakECLI:EU:C:2011:607
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 07-07-2011, 55721/074
CiteertitelEHRC 2012/156
SamenvattingRecht op leven. Onderzoeksplicht. Rechtsmacht. Extraterritoriale werking. Irakoorlog. Grote Kamer.

(Al-Skeini / Verenigd Koninkrijk)
AnnotatorM. den Heijer
Pagina1869-1896
UitspraakECLI:CE:ECHR:2011:0707JUD055721074
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 07-07-2011, 27021/08
CiteertitelEHRC 2012/157
SamenvattingVerbod van willekeurige vrijheidsbeneming. Staatsaansprakelijkheid. Toerekening. Rechtsmacht. Extraterritoriale werking. Irakoorlog. Conflicterende verplichtingen en art. 103 VN-Handvest. Grote Kamer.

(Al-Jedda / Verenigd Koninkrijk)
Samenvatting (Bron)Violation of Art. 5-1;Non-pecuniary damage - award
AnnotatorM. den Heijer
Pagina1896-1915
UitspraakECLI:CE:ECHR:2011:0707JUD002702108
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 13-09-2011, 37204/08
CiteertitelEHRC 2012/158
SamenvattingWezenlijk nadeel. Eerlijk proces.

(Zivic / Servië)
Samenvatting (Bron)Violation of Article 6 - Right to a fair trial (Article 6 - Civil proceedings;Article 6-1 - Fair hearing);Pecuniary damage - claim dismissed;Non-pecuniary damage - award
AnnotatorJ. van der Velde
Pagina1915-1920
UitspraakECLI:CE:ECHR:2011:0913JUD003720408
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 15-09-2011, 17080/07
CiteertitelEHRC 2012/159
SamenvattingGezinsleven. Vaderschapserkenning door biologische vader zonder vaderschapsontkenning door juridische vader. Wettelijke presumpties rondom vaderschap. Vereiste van individuele beoordeling.

(Schneider / Duitsland)
Samenvatting (Bron)Preliminary objection joined to merits and dismissed (Article 35-1 - Exhaustion of domestic remedies;Six month period);Violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8-1 - Respect for family life;Respect for private life);Non-pecuniary damage - award
AnnotatorJ.H. Gerards
Pagina1920-1935
UitspraakECLI:CE:ECHR:2011:0915JUD001708007
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 20-09-2011, 14902/04
CiteertitelEHRC 2012/160
SamenvattingRechtspersoon. Insolventierecht. Recht op een eerlijk proces. Bescherming van eigendomsrecht. Discriminatieverbod. Inperking toepassing beperkingen op recht. Schending art. 6 EVRM. Schending art. 1 Protocol 1 EVRM.

(OAO Neftyanaya Kompaniya YUKOS / Rusland)
Samenvatting (Bron)Preliminary objection dismissed (non-exhaustion of domestic remedies);Violation of Art. 6-1+6-3-b;Violation of P1-1;No violation of P1-1;No violation of Art. 14+P1-1;No violation of Art. 18+P1-1;Just satisfaction reserved
AnnotatorB. Wessels
Pagina1935-1992
UitspraakECLI:CE:ECHR:2011:0920JUD001490204
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 20-09-2011, 3989/07 en 38353/07
CiteertitelEHRC 2012/161
SamenvattingToegang tot de rechter en eerlijk proces. Weigering tot stellen van prejudiciële vraag. Afstemming EU-recht en EVRM. Onredelijke termijn van procedures. Kwalificatie als slachtoffer.
(Ullens de Schooten en Rezabek / België)
Samenvatting (Bron)Partiellement irrecevable;Non-violation de l'art. 6-1
AnnotatorC.J. van de Heyning
Pagina1992-2005
UitspraakECLI:CE:ECHR:2011:0920JUD000398907
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 20-09-2011, 8000/08
CiteertitelEHRC 2012/162
SamenvattingRecht op respect voor familie- en privéleven. Schending van art. 8 EVRM door uitzetting geďntegreerde Nigeriaan uit het Verenigd Koninkrijk. Legitiem doel. Voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten. Proportionaliteitstoets. Ex nunc-toets.

(A.A. / het Verenigd Koninkrijk)
Samenvatting (Bron)Remainder inadmissible;Violation of Art. 8 (in case of expulsion to Nigeria)
AnnotatorB. Aarrass , H.E. Helmink
Pagina2005-2018
UitspraakECLI:CE:ECHR:2011:0920JUD000800008
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 22-09-2011, 29953/08
CiteertitelEHRC 2012/163
SamenvattingRecht op ongestoord genot van eigendom. Vrijheid van vereniging. Verplicht lidmaatschap jagersvereniging.

(A.S.P.A.S. en Lasgrezas / Frankrijk)
Samenvatting (Bron)No violation of P1-1;No violation of Art. 11;Remainder inadmissible
Pagina2018-2023
UitspraakECLI:CE:ECHR:2011:0922JUD002995308
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 27-09-2011, 29032/04
CiteertitelEHRC 2012/164
SamenvattingPositieve verplichting tot het strafrechtelijk onderzoeken en vervolgen van seksueel misbruik van kinderen. Effectief onderzoek. Effectieve vervolging.

(M. en C. / Roemenië)
Samenvatting (Bron)Violation of Art. 3 (procedural aspect);Violation of Art. 8;No violation of Art. 8;No violation of Art. 14+6;Non-pecuniary damage - award
AnnotatorF. Vellinga-Schootstra
Pagina2024-2035
UitspraakECLI:CE:ECHR:2011:0927JUD002903204
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 27-09-2011, 56328/07
CiteertitelEHRC 2012/165
SamenvattingDiscriminatieverbod. Onderscheid naar verblijfsstatus bij toekenning sociale huurwoningen. Geen verdachte grond. Ruime 'margin of appreciation'. Toetsing op willekeur. Niet disproportioneel.

(Bah / Verenigd Koninkrijk)
Samenvatting (Bron)No violation of Art. 14+8
AnnotatorJ.H. Gerards , A.E.M. Leijten
Pagina2035-2052
UitspraakECLI:CE:ECHR:2011:0927JUD005632807
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 05-07-2011, 40047/04 et al
CiteertitelEHRC 2012/166
SamenvattingVrijheid van godsdienst. Interne organisatie kerk. Eigendom. Pilot judgment. Schrappen van de rol.

(Pantusheva e.a. / Bulgarije)
AnnotatorJ. van der Velde
Pagina2052-2062
UitspraakECLI:CE:ECHR:2011:0705JUD004004704
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 30-08-2011, 37334/08
CiteertitelEHRC 2012/167
SamenvattingSeks tussen minderjarigen. Onschuldpresumptie. Schuldbeginsel. Recht op privéleven. Proportionaliteit.

(G. / Verenigd Koninkrijk)
AnnotatorJ.M. ten Voorde
Pagina2062-2071
UitspraakECLI:CE:ECHR:2011:0830JUD003733408
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 13-09-2011, 319/08, 2455/08, 8152/10 en 8155/10
CiteertitelEHRC 2012/168
SamenvattingRecht op onderwijs. Verplichte lessen seksuele voorlichting. Geen vrijstelling voor leerlingen met een streng religieuze achtergrond. Geen overschrijding van de 'margin of appreciation'.

(Dojan e.a. / Duitsland)
Pagina2071-2076
UitspraakECLI:CE:ECHR:2011:0913JUD000031908
Artikel aanvragenVia Praktizijn