Berichten IndustriŽle Eigendom

Uitgever Uitgeverij deLex
Tijdschrift Berichten IndustriŽle Eigendom
Datum 29-12-2011
Aflevering 12
RubriekArtikelen
TitelHet Interflora-arrest en de geldige reden
SamenvattingOnlangs heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) voor de allereerste keer uitspraak gedaan over het begrip "(zonder) geldige reden" in art. 5 lid 2 van de Merkenrichtlijn (MRI). In deze bijdrage zal ik kort stilstaan bij wat hieraan, met name in Beneluxverband, voorafging, bij het arrest van het Hof en bij de vraag of deze uitspraak ons iets nieuws brengt.
Auteur(s)P. van der Kooij
Pagina360-364
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Octrooirecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 29-03-2011, 200.006.545/01
Samenvatting(Global Bio-Chem Technology Group c.s. / Ajinomoto)
Samenvatting (Bron)Geldigheid van en inbreuk op de Europese octrooien EP 0.733.710 en EP 0.733.712 va Ajinomoto betreffende een methode voor het produceren van L-lysine door fermentatie; onrechtmatige daad door gebruik van genetisch gemodificeerde E-coli stam.
AnnotatorJ.H.J. den Hartog
Pagina364-389
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2011:BP9490
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Merkenrecht
TitelHof van Justitie EU, 22-09-2011, C-323/09
Samenvatting(Interflora / Marks & Spencer)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 22 september 2011.#Interflora Inc. en Interflora British Unit tegen Marks & Spencer plc en Flowers Direct Online Ltd.#Verzoek om een prejudiciele beslissing: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division - Verenigd Koninkrijk.#Merken - Reclame op internet op basis van trefwoorden (,keyword advertising') - Adverteerder die trefwoord kiest dat met bekend merk van concurrent overeenkomt - Richtlijn 89/104/EEG - Artikel 5, leden 1, sub a, en 2 - Verordening (EG) nr. 40/94 - Artikel 9, lid 1, sub a en c - Vereiste dat een van functies van merk wordt aangetast - Afbreuk aan onderscheidend vermogen van bekend merk (,verwatering') - Trekken van ongerechtvaardigd voordeel uit onderscheidend vermogen of reputatie van dat merk (,aanhaken').#Zaak C-323/09.
AnnotatorP.J.M. Steinhauser
Pagina389-400
UitspraakECLI:EU:C:2011:604
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Kwekersrecht
TitelHof van Justitie EU, 20-10-2011, C-140/10
Samenvatting(Kanzi)

(Greenstar-Kanzi Europe N.V. / Jean Hustin, Jo Goossens)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 20 oktober 2011. # Greenstar-Kanzi Europe NV tegen Jean Hustin en Jo Goossens. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Hof van Cassatie - Belgie. # Verordening (EG) nr. 2100/94 zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 873/2004 - Uitlegging van artikelen 11, lid 1, 13, leden 1 tot en met 3, 16, 27, 94 en 104 - Beginsel van uitputting van communautair kwekersrecht - Licentieovereenkomst - Vordering wegens inbreuk tegen derde - Schending van licentieovereenkomst door licentiehouder in zijn contractuele betrekkingen met derde. # Zaak C-140/10.
AnnotatorP.A.C.E. van der Kooij
Pagina400-405
UitspraakECLI:EU:C:2011:677
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak in het kort - Merkenrecht
TitelHof van Justitie EU, 22-09-2011, C-482/09
Samenvatting(Budvar)

(Budejovickż Budvar, nŠrodni podnik / Anheuzer-Busch Inc.)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 22 september 2011. # Budejovicky Budvar, narodni podnik tegen Anheuser-Busch Inc.. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Verenigd Koninkrijk. # Merken - Richtlijn 89/104/EEG - Artikel 9, lid 1 - Begrip ,gedogen' - Rechtsverwerking wegens gedogen - Aanvang van termijn van rechtsverwerking - Voorwaarden waaraan moet zijn voldaan opdat termijn van rechtsverwerking ingaat - Artikel 4, lid 1, sub a - Inschrijving van twee gelijke merken tot aanduiding van zelfde waren - Functies van merk - Eerlijk parallel gebruik. # Zaak C-482/09.
Pagina405-405
UitspraakECLI:EU:C:2011:605
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak in het kort - Merkenrecht
TitelGerecht EU, 09-09-2011, IEF 10158
Samenvatting(IC4)

(Deutsche Bahn AG / OHIM / DSB)
Pagina406-406
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak in het kort - Merkenrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 18-10-2011, IEF 10394
Samenvatting(Hugo Boss / Reemtsma)

(Hugo Boss AG / Reetsma Cigarettenfabriken GmbH)
Pagina406-406
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak in het kort - Merkenrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 14-09-2011, IEF 10179
Samenvatting(Bacardi / Van Caem)

(1. Bacardi and Company Limited, 2. Bacardi International Limited / Van Caem International B.V.)
Pagina407-407
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak in het kort - Modellenrecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 20-09-2011, ---
Samenvatting(Flatscreen-draagarmen)

(Markant International B.V. / Technische handelsonderneming Europlex B.V.)
Samenvatting (Bron)Gemeenschapsmodel. Vordering tot erkenning als rechtmatig houder na drie jaar. Vraag naar wie ontwerper van de flatscreenarmen is; bewijs.
Pagina408-408
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2011:BT2458
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak in het kort - Modellenrecht
TitelRechtbank Amsterdam, 13-04-2011, IEF 9563
Samenvatting("wapperen")

(Handelsmaatschappij Steffex B.V. / Gedaagden W.)
Pagina408-408
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak in het kort - Modellenrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 14-09-2011, IEF 10175
Samenvatting(tuinstoelen)

(Sun Garden GmbH / Garden Impressions B.V.)
Pagina408-408
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak in het kort - Modellenrecht
TitelRechtbank 's-Hertogenbosch, 14-09-2011, IEF 10175
Samenvatting(tenniswand)

(China Commodities International B.V. / Spaendonck Sport h.o.d.n. Tri-Tennis the Netherlands)
Pagina408-408
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak in het kort - Handelsnaamrecht
TitelRechtbank Amsterdam, 14-04-2011, IEF 9558
Samenvatting(Tradersonly)

(Caesar Capital B.V. / Today's Vermogensbeheer B.V.)
Pagina409-409
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak in het kort - Domeinnaamrecht
TitelRechtbank Haarlem, 01-09-2011, IEF 10135
Samenvatting(De Staat der Nederlanden)

(De Staat der Nederlanden (Ministerie van algemene zaken) / Gedaagde)
Samenvatting (Bron)KORT GEDING OVER DOMEINNAAM ministerpresidentrutte.nl Gedaagde weigert die domeinnaam aan de Staat over te dragen. Gedaagde maakt naar het oordeel van de voorzieningenrechter misbruik van de bevoegdheid tot registratie en instandhouding van de domeinnaam ministerpresidentrutte.nl. Als gedaagde zijn gedachtegoed via internetsites aan de man wil brengen, dient hij dat te doen op eigen kracht en niet via de domeinnaam van een website die het publiek bezoekt om informatie over minister-president Rutte te krijgen. Naast misbruik van bevoegdheid is tevens sprake van onrechtmatig handelen van gedaagde. Het feit dat gedaagde bezoekers van www.ministerpresidentrutte.nl doorgeleidt naar www.klokkenluider.nl brengt het risico met zich dat de minister-president en de Staat worden geassocieerd met verdachtmakingen op die site. Het enkel vasthouden van een domeinnaam om de Staat te beletten die voor haar van belangzijnde domeinnaam te registeren, levert ook misbruik van bevoegdheid op. Dat wordt niet anders indien de domeinnaam zou zijn geregistreerd met het enkele oogmerk die te zijner tijd met winst aan de Staat te verkopen.
Pagina409-409
UitspraakECLI:NL:RBHAA:2011:BR6505
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak in het kort - Auteursrecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 19-07-2011, IEF 9972
Samenvatting(schadebegroting)

(M. h.o.d.n. Connect / KSI GastronomiezubehŲren GmbH)
Samenvatting (Bron)Winstafdracht of schadevergoeding i.v.m. auteursrechtinbreuk en onrechtmatige nabootsing; toewijzing van de hoogste van de twee, te weten schadevergoeding.
Pagina410-410
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2011:BR3052
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak in het kort - Onrechtmatige daad
TitelRechtbank Arnhem, 29-06-2011, IEF 9926
Samenvatting(Ronde van Nederland/Eneco)

(Ronde van Nederland c.s. / Eneco c.s.)
Samenvatting (Bron)Geschil met betrekking tot de wielerronde Eneco Tour (Benelux Toer). Hoofdsponsor Eneco heeft in strjid gehandeld met hetgeen haar volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Toe-eigening door Eneco van de in de loop der jaren door de stichting Ronde van Nederland opgebouwde infrastructuur van de ronde van Nederland alsmede de door de stichting opgebouwde kennis, zonder daarvoor een vergoeding aan de stichting te willen betalen. Vraag of Eneco en enkele Belgische vennootschappen als gevolg van een kort gedingvonnis dwangsommen hebben verbeurd wordt ontkennend beantwoord. Volgt verwijzing naar schadestaatprocedure.
Pagina410-410
UitspraakECLI:NL:RBARN:2011:BR0780
Artikel aanvragenVia Praktizijn