Agrarisch recht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Agrarisch recht
Datum 15-11-2004
Aflevering 11
TitelHet nieuwe mestbeleid. Een vooruitblik.
CiteertitelAgr.r. 2004, p. 684
SamenvattingNederland staat weer een keer aan de vooravond van een nieuw mestbeleid. Op 19 mei jl. heeft Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mede namens staatssecretaris Van Geel van Volkshhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de beleidsbrief over de wijziging van het mestbeleid naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierbij zit ook het concept wetsvoorstel en de ex ante analyse van het stelsel van gebuiksnormen voor mest en mineralen in de landbouw van dr. P. van Reenen. Dit levert al met al een indrukwekkende stapel bedrukt papier op. Ook de concept Memorie van toelichting bij de voorgstelde wetswijziging van de Meststoffenwet is zeer uitgebreid. Het is de bedoeling dat het nieuwe mestbeleid per 1 januari 2006 in werking zal treden. Tegelijkertijd zal op het moment het mineralenaangiftesysteem niet meer van kracht zijn.
Auteur(s)J. de Ruiter
Pagina684-692
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet gemeentelijke voorkeursrecht in het voorbije jaar
CiteertitelAgr.r. 2004, p. 693
SamenvattingHet is inmiddels haast een traditie geworden dat in dit tijdschrift jaarlijks een overzicht van gegeven van de recente ontwikkelingen rondom het gemeentelijk voorkeursrecht krachtens de Wet voorkeursrecht gemeenten. (hierna: Wvg). Wij signaleren wel een teruglopende prominentie van het voorkeursrecht in de kolommen van rechtspraak en literatuur. Na de grote storm van de novemberbeschikkingen van 2000 en de reparatie van de gevolgen van die storm lijkt nu de luwte enigszins te zijn ingetreden. Zou het waar zijn dat de "oorverdovende stilte" waarvan De Groot spreekt erop duidt dat de grondmarkt inderdaad grotendeels "ondergronds" is gegaan? Wij denken van wel.
Pagina693-708
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Arnhem, 11-05-2004, 03/773 P
CiteertitelAgr.r. 2004, p. 1
SamenvattingBeŽindigingsovereenkomst, dwaling, misbruik van omstandigheden

Van Dis/ Van den Dries
Pagina1-1
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Arnhem, 01-06-2004, 2003/468 P
CiteertitelAgr.r. 2004, p. 1
SamenvattingSchadevergoeding voor afstand voorkeursrecht en afstand pachtrechten

Garming/ Garming c.s.
Pagina1-2
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Arnhem, 22-06-2004, 2003/694 P
CiteertitelAgr.r. 2004, p. 2
SamenvattingPachtovereenkomst. Duur van overeenkomst. Bewijslast.

Voor den Dag/ Kolff
Pagina2-2
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Arnhem, 29-06-2004, 2003/408 P
CiteertitelAgr.r. 2004, p. 2
SamenvattingMisbruik van omstandigheden.

Smit/ erven Neefjes
Pagina2-2
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Arnhem, 15-06-2004, 2003/627 P
CiteertitelAgr.r. 2004, p. 3
SamenvattingPachtsovereenkomst. Redelijkheid en billijkheid. Ontbinding.

Bus c.s./ Doornbus
Pagina3-3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Arnhem, 13-07-2004, 02/281 P
CiteertitelAgr.r. 2004, p. 3
SamenvattingGebruik van landbouw

Van Reeuwijk/ Van Reeuwijk
Pagina3-3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Grondkamer, GH Arnhem, 30-08-2004, GP 11.503
CiteertitelAgr.r. 2004, p. 3
SamenvattingVerstegen/ Wessem BV
Pagina3-3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Grondkamer, GH Arnhem, 30-08-2004, GP 11.507
CiteertitelAgr.r. 2004, p. 3
SamenvattingHerder/ Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland
Pagina3-4
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Arnhem, 08-04-2003, 02/491 P
CiteertitelAgr.r. 2004, p. 721
SamenvattingPachtovereenkomst. Duur. BeŽindigingsovereenkomst. Misbruik van omstandigheden. Proceskosten.

Zuidlaren BV c.s./ Wilting
Annotator Hamelink , Heisterkamp , Valk
Pagina721-727
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Arnhem, 27-05-2003, P 042/2003
CiteertitelAgr.r. 2004, p. 727
SamenvattingTijdigheid opzegging. Uitleg vastegstelde pachtovereenkomst. Haviltex. Proceskosten.

Van Zeeland/ Loonen
Annotator Hamelink , Rogaar , Tjittes , Valk
Pagina727-731
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Arnhem, 18-03-2003, P 732/2001 en 2001/1051 P
CiteertitelAgr.r. 2004, p. 731
SamenvattingIndeplaatsstelling. Verlenging.

Leest/ Waterschap Land van Nassau
Annotator Brussaard , Hamelink , Heisterkamp , Hillen
Pagina731-734
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Alkmaar, 02-06-2004, 67167 / HA ZA 03-571
CiteertitelAgr.r. 2004, p. 734
SamenvattingPlan van toedeling

X/ Landinrichtingscommissie De Gouw
Samenvatting (Bron)Vordering tot herroeping ex. 382 RV van vonnissen met betrekking tot het plan van toedeling in de ruilverkaveling op grond van artikel 186 in verbinding met artikel 202 van de Landinrichtingswet niet-ontvankelijk.
Annotator van der Linde
Pagina734-737
UitspraakECLI:NL:RBALK:2004:AP0950
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Alkmaar, 15-09-2004, 64727/HA ZA 03-186
CiteertitelAgr.r. 2004, p. 737
SamenvattingPlan van toedeling

Firma X/ Laninrichtingcommissie De Gouw
Samenvatting (Bron)Bevoegdheidsgebreken plan van toedeling door wijzigingswet hersteld. Toetsing terugwerkende kracht wijzigingswet aan artikel 6 EVRM. Rechtbank komt toe aan inhoudelijke behandeling van de bezwaren tegen het plan van toedeling.
Annotator Veldhuijzen-van Zanten
Pagina737-745
UitspraakECLI:NL:RBALK:2004:AR2299
Artikel aanvragenVia Praktizijn