Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 02-02-2012
Aflevering 2
RubriekActualiteiten
TitelActualiteiten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 2, p. 2
SamenvattingVan de redactie - Veranderingen getest

Rvs: minimumstraffen onwenselijk

Verdiepen in sharia

Correctie en aanvulling: No cure no pay

Declaratie Verkruisen niet onredelijk

'Als advocaat ben ik afhankelijk van de onafhankelijkheid van de rechter - Citaat

Technische fout in systeem nummerherkenning

Tussen op het Binnenhof ... ... wordt het beroep van mediator toch wettelijk gereguleerd

Amerikaanse fusiegolf

Mogelijk meer massaclaims in Nederland
Pagina2-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de deken
TitelDe Hoge Raad en de politiek
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 2, p. 3
SamenvattingEr is veel te doen geweest over de aanbeveling van de Hoge Raad aan de Tweede Kamer om A-G Diederik Aben voor te dragen voor benoeming (bij KB) als raadsheer in de Hoge Raad. Die voordrachtprocedure is vastgelegd in art. 118 Grw. De daaraan voorafgaande aanbeveling van de Hoge Raad is vastgelegd in de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren. De Tweede Kamer beraadslaagt onder geheimhouding over die voordracht.
Auteur(s)J. Loorbach
Pagina3-3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelVrouwe Justitia gezocht
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 2, p. 5
SamenvattingJustitia is door de eeuwen heen als aantrekkelijke vrouw afgebeeld. En het waren mannen die recht spraken. Tegenwoordig zijn het vooral vrouwen die recht spreken en hoofdzakelijk mannen die in opspraak raken. Het lijkt een van de redenen waarom het aanzien van de rechtspraak daalt. Ondertussen wordt vrouwe Justitia overheerst met afgedwongen prestatiecontracten en minimumstraffen.
Auteur(s)M. Kaaks
Pagina5-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelAgenda
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 2, p. 6
SamenvattingSymposium Griffierechten
De Vereniging voor Bestuursrecht VAR organiseert op 10 februari het symposium De toegang tot de rechter in het geding; het wetsvoorstel verhoging griffierechten.

Tentoonstelling advocatuur en rechtspraak
Vanaf 11 februari tot en met 11 maart kunt u in de Galerie Jabelle aan de Lange Haven 50 in Schiedam de tentoonstelling Advocatuur en Rechtspraak bezoeken.

NGB extra
In 2012 worden bij de advocatenkantoren Allen & Overy in Amsterdam en van Benthem & Keulen in Utrecht acht zogenaamd NGB Extra bijeenkomsten georganiseerd.

Doorwerking natuurbeschermingsverdragen
Hoe werden natuurbeschermingsverdragen in de Europese en Nederlandse rechtsorde door?

Europees kooprecht symposium
In oktober 2011 heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend voor een verordening betreffende een gemeenschappelijk Europees kooprecht.

White Collar Crime vs. Maffia
In de criminologe wordt traditioneel een onderscheid gemaakt tussen financieel-economische misdaad en georganiseerde misdaad.
Pagina6-6
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelActualiteiten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 2, p. 7
SamenvattingVerplicht tandenborstels tonen

Mondiaal arbitragetribunaal voor complexe financiële producten

Een halfuur per advocatenblad

Leges te hoog en vreemdelingenbewaring niet goed
Pagina7-9
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLogboek
TitelRive Gauche
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 2, p. 7
SamenvattingHet was een goed begin van een nieuwe week. Tot mijn verrassing zat Jacques Vergès, na een lange afwezigheid, ineens weer naast mij in de rechtszaal. Vergès staat Khieu Samphan bij, één van de twee andere verdachten in de zaak tegen de vermeende leiders van de Rode Khmer. Hij is een druk man, ondanks zijn gevorderde leeftijd, en laat zich graag invliegen voor een met veel publiciteit omgeven optreden. En het moet gezegd, de oude vos is zijn streken niet verleerd. Met veel verve wijst hij telkens naar Frankrijk en de Verenigde Staten, die in zijn ogen schuldig zijn aan alles water in de afgelopen twee eeuwen in Cambodja is misgegaan.
Auteur(s)M. Pestman
Pagina7-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelEenvoudiger kinderalimentatie: maar hoe – en is het nodig?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 2, p. 9
SamenvattingEen voorstel van VVD en PvdA om de kinderalimentatie te vereenvoudigen, kreeg een kritisch onthaal van advocaten en rechters op dat gebied.
Auteur(s)C. Verfuurden
Pagina9-9
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
Titel‘Arrestatiefetisjisme’ tegen Koerdische advocaten in Turkije
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 2, p. 11
SamenvattingDe 37 Turkse advocaten van Koerdische afkomst die bij de ‘operatie KCK’ eind november door de Turkse overheid werden gearresteerd, kunnen een lang proces tegemoet zien.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina11-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
Titel‘Koerdische en Turkse advocaten slachtoffer van willekeurige regelgeving’
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 2, p. 13
Samenvatting‘Advocaten moeten niet worden opgesloten omdat ze hun werk doen’, zegt Hein Vogel, strafrecht advocaat en voorzitter van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN). ‘En als dat wel gebeurt, moeten we ertegen vechten.’ Als een van de ongeveer dertig advocaten demonstreerde Vogel op 24 januari in toga voor de Turkse ambassade aan de Prinsegracht in Den Haag. De advocaten protesteerden tegen de bedreiging en arrestatie van Koerdische en Turkse advocaten (in Turkije) die Koerdische cliënten bijstaan.
Auteur(s)S. Droogleever Fortuyn
Pagina13-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelActualiteiten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 2, p. 13
SamenvattingRechtspraak verklaart achterblijvende efficiëntie
Pagina13-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelSpannende link tussen kunst en advocatuur
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 2, p. 14
SamenvattingAdvocaten zijn interessant om te bestuderen, vindt kunstenaar Jacques Tange (in 2005 verkozen tot Kunstenaar van het Jaar). ‘Er is een spannende link te leggen tussen kunst en advocatuur. Taal is een belangrijk instrument voor advocaten, maar daarnaast is hun optreden deels ook toneelspel. Ze nemen bepaalde houdingen aan, maken gebaren, het is veel meer dan monotoon een verhaal overbrengen. Het is voor mij als kunstenaar leuk om naar te kijken.’
Auteur(s)H. Jak
Pagina14-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOmslagartikel
TitelInterimmer voor een poosje of eenpitter voor altijd - De zzp’er en de advocatuur
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 2, p. 16
SamenvattingMinder verdienen dan het minimumloon, verborgen werkloosheid, geen financieel vangnet: er gaan verontrustende verhalen over zelfstandigen zonder personeel. Hoe kijkt men in de advocatuur tegen zzp’ers aan? En hoe vergaat het de advocaat-zzp’er?
Auteur(s)T. Sillevis Smitt
Pagina16-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
Titel‘Sneller bijsturen leidt tot beter kwaliteitsproduct’ - Hoe verloopt een ZSM-zaak?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 2, p. 22
SamenvattingOp het Utrechtse politiebureau Paardenveld loopt één van de landelijke ZSM-pilots. Hier worden verdachten van simpele vergrijpen binnen afzienbare tijd door de molen gehaald. Het OM is trots op de efficiënte nieuwe werkwijze – maar niet elke zaak leidt tot een ZSM-afdoening.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina22-24
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelZinloze symboolwetgeving - Beperking van taakstraffen
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 2, p. 25
SamenvattingSinds 3 januari kan de rechter minder vaak een taakstraf opleggen, terwijl taakgestraften minder recidiveren dan gevangenisgestraften. Voor de beperking lijkt geen ‘andere reden te vinden dan zuivere scoringsdrang’. En dan hebben we het wetsvoorstel minimumstraffen nog tegoed.
Auteur(s)R. van der Hoeven
Pagina25-26
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelComparitie na aanbrengen: ook in eerste aanleg!
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 2, p. 27
SamenvattingAls in een ‘comparitie na aanbrengen’ de zaak meteen na de dagvaarding op zitting zou kunnen worden gebracht, zou het conflict nog vers zijn en de schikkingskans het grootst. Waardoor zaken sneller en goedkoper zouden kunnen worden afgedaan.
Auteur(s)A.W. Jongbloed , R.P.M. de Laat
Pagina27-28
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWerken in het binnenland
Titel‘De Nederlandse lunch is een saaie bedoening’
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 2, p. 29
SamenvattingVerschillen zijn er zeker, maar volgens advocaat Marie-Laure Duvet lijken Nederlanders en Fransen vaak meer op elkaar dan ze zelf denken. Zelf is ze – ook na ruim drie jaar wonen en werken in Nederland – een echte Française gebleven.
Auteur(s)A. Italianer
Pagina29-30
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEven opfrissen
TitelWanneer voor de eerste keer? - Indexeren kinder- en partneralimentatie
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 2, p. 31
SamenvattingKinderalimentatie en partneralimentatie zijn, behalve als indexering is uitgesloten, aan inflatiecorrectie onderhevig. In art. 1:402a lid 1 BW is bepaald dat de bij rechterlijke uitspraak of bij overeenkomt vastgestelde bijdragen voor levensonderhoud jaarlijks worden geïndexeerd met een door de Minister van Veiligheid en Justitie vast te stellen percentage. Dit percentage wordt meestal in oktober of november bekendgemaakt.
Auteur(s)K. Boshouwers
Pagina31-31
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelNaschrift: reactie Biesaart wetenschapper onwaardig - RvS als bestuursrechter
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 2, p. 31
SamenvattingMevr. mr. M.C.I.H. Biesaart pakte haar pen en doopte die in gif toen ze haar reactie op mijn opinie inzake de objectieve onpartijdigheid van de ABRvS schreef (zie ‘Aanval Mans op RvS beneden peil’, in Advocatenblad 2012-1, p. 17; dat was een reactie op: Roland Mans, ‘Munitie tegen RvS als bestuursrechter’, in Advocatenblad 2011-17, p. 37). Van een universitair hoofddocent had ik wat meer academische distantie verwacht. Het is ook helemaal geen nieuw standpunt om het bestuursrecht uit de Raad van State te halen. Ik borduur voort op de communis opinio die vele bekwame juristen aan het einde van de vorige eeuw huldigden en van wie enkelen zelf Staatsraden zijn (geweest). Mijn pleidooi komt namelijk neer op voltooiing van de derde fase van de herziening van de rechterlijke organisatie. Helaas is die herziening nooit gerealiseerd, maar eind vorig jaar nam een meerderheid van de Tweede Kamer een motie aan om het bestuursrecht uit de Raad van State te halen.
Auteur(s)R. Mans
Pagina31-31
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKantoorartikelen
TitelGeen online vrienden voor advocaten?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 2, p. 32
SamenvattingGelinkt zijn aan een cliënt via social media kan voor advocaten uit Engeland en Wales tot schending van het beroepsgeheim leiden, aldus een niet-bindende notitie. Gaat de Nederlandse advocatuur ook die kant op?
Auteur(s)M. Aantjes
Pagina32-33
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelKantoor van de toekomst
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 2, p. 33
SamenvattingEen kantoor waar de advocaten niet langer hun ‘eigen’ kamer hebben: is dat nog wel een kantoor? De meeste advocaten vinden dat nu nog iets onvoorstelbaars. Iedereen heeft liefst toch gewoon zijn eigen kamer of – als het moet – kamertje. Met de foto’s van de kinderen op het bureau en een attribuut van de favoriete hobby.
Auteur(s)D. Stuyling de Lange
Pagina33-33
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek Arbeidsrecht * 2011
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 2, p. 34
SamenvattingDeze kroniek bevat een overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht tussen 1 januari 2011 en 31 december 2011. Het afgelopen jaar zijn belangwekkende arresten gewezen op onder meer het gebied van ontslag op staande voet, cao-recht en overgang van onderneming.
Auteur(s)K. Hillebrandt , C. Oberman
Pagina34-41
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTransfers
TitelWie, wat, waar?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 2, p. 43
SamenvattingWie vertrok, wie stopte en wie begon voor zichzelf? Bent u zelf onlangs van kantoor gewisseld of eigen baas geworden. Mail ons kort uw verhaal of meld u aan via redactie@advocatenorde.nl
Pagina43-45
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van Discipline, 10-12-2010, 5676
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 2, p. 47
SamenvattingHet (on)geoorloofd gebruikmaken van vertrouwelijke informatie over de wederpartij, die door een werknemer van de wederpartij is verschaft.
Pagina47-48
UitspraakECLI:NL:TADRAMS:2009:YA0187
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van Discipline, 09-05-2011, 5871
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 2, p. 48
SamenvattingEen advocaat die door derden is aangezocht om een gedetineerde verdachte bij te staan, moet de reeds toegevoegde advocaat tijdig in kennis stelen van zijn voornemen de verdachte te bezoeken. Als overleg niet tot overeenstemming leidt, kan de tussenkomst van de deken worden ingeroepen.
Pagina48-48
UitspraakECLI:NL:TADRARN:2010:YA1015
Artikel aanvragenVia Praktizijn