Gezondheidszorg Jurisprudentie

Uitgever Sdu
Tijdschrift Gezondheidszorg Jurisprudentie
Datum 09-02-2012
Aflevering 1
RubriekBehandelingsovereenkomst en med. aansprakelijkheid
TitelRechtbank Utrecht, 28-09-2011, 307954/HA RK 11-251
Citeertitel«GJ» 2012/1
SamenvattingLetselschade, Whiplashklachten, Deskundigenbericht neuroloog, Deelgeschil medische causaliteit, Causaal verband.
Samenvatting (Bron)Deelgeschil. Letselschade, whiplash(achtige) klachten ongevalsgevolg? Deskundigenbericht. Medische causaliteit versus juridische causaliteit.
Pagina5-10
UitspraakECLI:NL:RBUTR:2011:BT8647
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelCentraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, 25-10-2011, C2010.226
Citeertitel«GJ» 2012/2
SamenvattingPsychiater, Aanvullend psychiatrisch onderzoek ex-echtgenoten bij ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing kinderen, Overleg psychiater met andere disciplines zonder betrokkenheid klaagster, Psychiater niet rechtstreeks door rechtbank benoemd, Blokkeringsrecht geschonden, Waarschuwing.
Pagina11-16
UitspraakECLI:NL:TGZCTG:2011:YG1445
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelCentraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, 24-11-2011, C2011.163
Citeertitel«GJ» 2012/3
SamenvattingPsychiater, Seksuele en vriendschapsrelaties patiënten, Verwijt onverenigbaar met inschrijving, Maatregel doorhaling terecht, Beroep verworpen.
Pagina16-21
UitspraakECLI:NL:TGZCTG:2011:YG1554
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven, 14-11-2011, 10180a
Citeertitel«GJ» 2012/4
SamenvattingGynaecoloog, Richtlijnen, Protocollen, Praktijknorm, Personele bezetting, Melding calamiteit, Betrokkenheid verbetering beleid, Waarschuwing.
Pagina21-23
UitspraakECLI:NL:TGZREIN:2011:YG1492
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven, 22-11-2011, 1129
Citeertitel«GJ» 2012/5
SamenvattingHuisarts, Rigide toepassing betalingsregeling bij passant, Onvoldoende onderzoek spoedeisendheid, Voorbijgegaan aan context van hulpvraag, Waarschuwing.
Pagina24-27
UitspraakECLI:NL:TGZREIN:2011:YG1532
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Groningen, 15-11-2011, G2010/103
Citeertitel«GJ» 2012/6
SamenvattingKinderpsychiater, Behandeling kinderen na echtscheiding, Geen informed consent ouder met gezag belast, Afgeven verklaring strijdig met richtlijn, Verklaring bevat waardeoordeel, Arts niet toetsbaar opgesteld, Berisping.
Pagina28-30
UitspraakECLI:NL:TGZRGRO:2011:YG1503
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Groningen, 15-11-2011, G2011/03
Citeertitel«GJ» 2012/7
SamenvattingIntensivist, Behandelverbod, Volmacht, Wil patiënt, Betekenis behandelverbod, “Overrulen” vertegenwoordiger, Bejegening, Klacht deels gegrond, Waarschuwing.
Pagina30-35
UitspraakECLI:NL:TGZRGRO:2011:YG1510
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle, 20-10-2011, 185/2010
Citeertitel«GJ» 2012/9
SamenvattingMaag-darm-leverarts, Juistheid medisch dossier, Aanvulling gegevens, Geen grondig onderzoek, Verwijtbaar, Berisping.
Pagina35-38
UitspraakECLI:NL:TGZRZWO:2011:YG1431
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle, 10-11-2011, 093/2010
Citeertitel«GJ» 2012/9
SamenvattingBedrijfsarts, Verzuimbegeleiding, Vooringenomenheid.Niet-onafhankelijke opstelling in arbeidsconflict, Berisping.
Pagina38-45
UitspraakECLI:NL:TGZRZWO:2011:YG1486
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle, 24-11-2011, 184/2010
Citeertitel«GJ» 2012/10
SamenvattingHuisarts, Melding Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, Schending geheimhoudingsplicht, Niet voldaan aan zorgvuldigheidseisen, Inzicht in onjuist handelen, Herstel en lering, Waarschuwing.
Pagina45-48
UitspraakECLI:NL:TGZRZWO:2011:YG1538
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGovernance
TitelGovernancecommissie gezondheidszorg , 01-11-2011, Gc 11/01
Citeertitel«GJ» 2012/11
SamenvattingZorgbrede Governancecode, Voormalig lid Raad van Toezicht, (Mede)bestuurder rechtsopvolger, Termijn tussen functies, Afwijking uitzonderlijk, Deugdelijke motivering ontbreekt, Klacht gegrond.
AnnotatorT.A.M. van den Ende
Pagina48-53
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOvereenkomsten
TitelRechtbank Breda, 08-11-2011, 241213/KG ZA 11-579
Citeertitel«GJ» 2012/12
SamenvattingInkoopdocument, Bijlage niet meegezonden, Kennelijke vergissing, Herstel mogelijk, Beoordeling, Toewijzing.
Samenvatting (Bron)Zorgaanbieder vordert van CZ toekenning van een prijsopslag voor stimuleren extern netwerk conform het Zorginkoopdocument 2012. Vordering toegewezen.
Pagina53-57
UitspraakECLI:NL:RBBRE:2011:BU3996
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOvereenkomsten
TitelRechtbank Breda, 23-11-2011, 241748/KG ZA 11-597
Citeertitel«GJ» 2012/13
SamenvattingZorgverzekeraar, Verslavingszorg, Vergoeding behandeling, Restitutieverzekering, Niet-gecontracteerde aanbieder, Tarifering, Beleidwijziging, Controle, Spoedeisend belang, Restitutierisico.
Samenvatting (Bron)CZ wordt bevolen declaraties van Addictioncare, een zorgaanbieder van verslavingszorg op de gebruikelijke wijze te blijven vergoeden. Aanwezig restitutierisico vanwege bijzondere omstandigheden aanvaardbaar.
Pagina57-62
UitspraakECLI:NL:RBBRE:2011:BU5717
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOvereenkomsten
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 15-11-2011, 404704/KG ZA 11-1176
Citeertitel«GJ» 2012/14
SamenvattingFysiotherapeut, Overeenkomst zorgverzekeraars, Beheersmodel, Behandelgemiddelde, Kwaliteitstoets, Audit, Protocol materiële controle, Persoonsgegevens, Reflexwerking, Mededinging, Redelijkheid en billijkheid.
Samenvatting (Bron)Eiseres is een zelfstandig gevestigde fysiotherapeute. In het kader van de uitoefening van de fysiotherapie sluit zij jaarlijks een Overeenkomst Fysiotherapie met verscheidene zorgverzekeraars, waaronder Achmea. Eiseres is gespecialiseerd in (lymf)oedeemtherapie. Voor de behandeling van lymfoedeem door de fysiotherapeut wordt geen termijn gesteld, omdat het gaat om een zogenoemde 'chronische indicatie'. Bij de Overeenkomst voor 2010, gesloten op 27 december 2009, is eiseres met Achmea onder meer overeengekomen dat de bepalingen van het Beheersmodel Fysiotherapie onderdeel uitmaken van de Overeenkomst. Kern van het geschil is de vraag of Achmea op goede gronden weigert de Overeenkomst voor 2011 aan eiseres aan te bieden.
Pagina62-68
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2011:BU4668
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekZiektekostenverzekeringen
TitelGeschillencommissie Zorgverzekeringen, 11-05-2011, 2010.00357
Citeertitel«GJ» 2012/15
SamenvattingVergoeding kosten onderbeenverlening in België, Artsen in Nederland voorkeur voor amputatie, Marginale toetsing doelmatigheid, Ingreep doelmatig, reëel en begrijpelijk, Verzoek toegewezen.
AnnotatorR.J. de Groot
Pagina68-74
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRegulering
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 15-09-2011, AWB 10/294
Citeertitel«GJ» 2012/16
SamenvattingVerrekening opbrengstverschil, Zorgverzekeraar, Ziekenhuis, Overfinanciering, DBC-tarieven, Bevoegdheidsgrondslag, Tariefbeschikking, Rechtsgevolg, Ontvankelijkheid, Besluit.
Samenvatting (Bron)Bevoegdheidsgrondslag NZa voor beslissingen tzv. verrekening van opbrengstverschillen tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars ontbreekt in de Wet marktordening gezondheidszorg.
AnnotatorJ.J.M. Linders
Pagina74-82
UitspraakECLI:NL:CBB:2011:BT1518
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRegulering
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 05-10-2011, AWB 08/905
Citeertitel«GJ» 2012/17
SamenvattingZorgverzekeraar, AWBZ, Vervallen procesbelang, Opvolgende tariefbeschikkingen, Geldigheidsduur, Actueel en reëel belang, Primaire besluiten, Ontvankelijkheid, Beroep ongegrond.
Samenvatting (Bron)Vervallen procesbelang bij elkaar opvolgende tariefbeschikkingen
Pagina82-85
UitspraakECLI:NL:CBB:2011:BU1592
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRegulering
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 13-10-2011, AWB 10/834 AWB 10/920
Citeertitel«GJ» 2012/18
SamenvattingVergoeding rentekosten, Verband houdend met zorgprestatie, Aanvullende inkomsten, Niet ter dekking budget, Terugwerkende kracht, Zorgvuldig, Voorzienbare verrekening, Beperkte bevoegdheid.
Samenvatting (Bron)Aan Nza toekomende beleidsruimte laat toe dat rentevergoeding over opbrengstverrekening is beperkt tot de kosten van onderhanden DBCs waarvoor de zorgaanbieder door de zorgverzekeraar niet is bevoorschot. Vergoeding van onderhavige rentekosten heeft betrekking op een financieringslast verbandhoudend met een prestatie als bedoeld in artikel 1, onder j, van de Wmg. Inkomsten uit renteheffing zijn aanvullende inkomsten voor zorgaanbieders die niet dienen ter dekking van het budget van een instelling. Ofschoon beleidsregel een regeling bevat die de zorgverzekeraars met terugwerkende kracht noopt tot vergoeding van rentelasten is dit toelaatbaar, aangezien voor de zorgverzekeraars vanaf het jaar 2008 niet onvoorzienbaar moet zijn geweest dat de zorgaanbieders externe financiering en daarmee gepaard gaande rentelasten hebben moeten regelen voor het verlenen van zorg door het ontbreken van bevoorschotting. NZa ingevolge de Wmg alleen bevoegd om tarieven vast te stellen die door de zorgaanbieder bij de zorgverzekeraar in rekening kunnen worden gebracht. De NZa kan geen regeling treffen voor door de zorgaanbieder te betalen rente aan de zorgverzekeraar over naar achteraf ten onrechte betaalde voorschotten voor zorgprestaties.
Pagina86-95
UitspraakECLI:NL:CBB:2011:BU1268
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOverig
TitelCollege van Beroep Reclamecode, 07-11-2011, 2011/00727
Citeertitel«GJ» 2012/19
SamenvattingNederlandse Reclame Code, Advertentie Prescan Total Body Scan®, Misleidende en onjuiste reclame-uitingen.
AnnotatorY.M. Drewes , R.E. van Hellemondt
Pagina95-100
Artikel aanvragenVia Praktizijn