Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 23-02-2012
Aflevering 3
RubriekActualiteiten
TitelActualiteiten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 3, p. 2
SamenvattingVan de redactie - Meer wachtwoorden en meer ondernemen

Opstelten wil toch ‘misbruik’ EHRM procedures bestraffen

Rechtbank wordt e-court

HR: pleidooi te snel afgewezen

Basistarief curatoren

'Onafhankelijkheid advocaat onder druk' - Hoogleraar Advocatuur Britta Böhler

Advocaten moeten vechtscheidingen helpen voorkomen

‘Dit plan druist in tegen de onschuldpresumptie’
Pagina2-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de deken
TitelGedragsregels tegen het licht
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 3, p. 3
SamenvattingOnze gedragsregels zijn in 1992 voor het laatst uitgeschreven. Dat was de vrucht van de arbeid van de Commissie- Bitter. De gedragsregels zijn dus al heel veel langer in de praktijk dan de meeste advocaten. De herziening van 1992 betrof de gedragsregels van 1980. En die volgden
de Ereregelen van 1968 op. Er zat dus telkens twaalf jaar tussen. Nu doen we het al twintig jaar met de specificaties van Bitter van onze betamelijkheid.
Auteur(s)J. Loorbach
Pagina3-3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelFlutmanagers
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 3, p. 5
SamenvattingGekrakeel, kift & stampij lijkt synoniem voor Simmons & Simmons, Baker & McKenzie en Van Mens & Wisselink. Ruzies lopen bij gelegenheid compleet uit de hand. Wat is er mis in de topadvocatuur? Grote kantoren hebben last van de flutmanager.
Auteur(s)H. Veenendaal
Pagina5-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelAgenda
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 3, p. 6
SamenvattingLaw and the digital era
Moet de wet worden aangepast om binnen het nieuwe tijdperk van cyberspace te functioneren? Op die actuele en lastige vraag gaat men in tijdens de conferentie Law and the digital era.

Symposium medische aansprakeijkheid en mensenrechten
Het symposium Medische aansprakelijkheid en mensenrechten staat in het teken van de ontwikkeling dat in civiele zaken steeds vaker een beroep wordt gedaan op EVRM bepalingen.

Studiemiddag bouwen en bodemverontreiniging
Bij bodemverontreiniging spelen diverse vragen die zonder inzicht in weten regelgeving over bodemverontreiniging lastig te beantwoorden zijn.

Bijeenkomst Belgische confraters
De Nederlandse Vereniging van Advocaten- Belastingkundigen (NVAB) betaalt voor leden de toegangsprijs voor het seminar
Recente tendensen op het vlak van inwonerschap van vennootschappen.

'Gewapende beveiligers op Nederlandse schepen?'
In 2011 werden wereldwijd 421 piraterij incidenten gemeld. Aanleiding voor de Erasmus School of Law om de Academische Winterlezing op 16 maart te wijden aan de publiek- en privaatrechtelijke aspecten van beschermingsmaatregelen
tegen moderne piraterij.

Symposium verhoging griffierechten
De bezuinigingsplannen voor de rechtspraak vormen de rode draad tijdens het symposium Verhoging griffierechten, dat op 9 maart van 14:00 tot 17:00 uur plaats vindt.
Pagina6-6
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLogboek
TitelInterruptiemicrofoon
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 3, p. 7
SamenvattingGisteren hadden we Mu Sochua te eten. Dit is een hele eer, want Sochua is de Aung San Suu Kyi van Cambodja. Zij is de enige politica die het publiekelijk durft op te nemen tegen premier Hun Sen en zijn Cambodian People’s Party. In het parlement leidt ze de oppositie.
Auteur(s)M. Pestman
Pagina7-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
Titel‘Het is niet mijn taak Teeven te beïnvloeden’ - Interim-rapporteur toezicht aan de slag
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 3, p. 9
SamenvattingRein Jan Hoekstra, voormalig lid van de Raad van State, onderzoekt dit jaar voor de Orde hoe lokale dekens het toezicht uitoefenen. ‘Het verhaal eruit halen, dat is de klus.’
Auteur(s)H. Jak
Pagina9-9
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
Titel‘Bij de middeninkomens zijn de hardste klappen te verwachten’ - Kostendekkende griffierechten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 3, p. 11
SamenvattingQua EVRM zit het wetsvoorstel voor een kostendekkend griffierechtenstelsel niet goed, en de kans op onvermoede effecten in de praktijk is groot.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina11-12
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelWit-Rusland belemmert buitenlandse reis advocaat Volchak - Advocaten voor advocaten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 3, p. 12
SamenvattingAleh Volchak, de Wit-Russische advocaat die onlangs tot vier dagen gevangenisstraf werd veroordeeld voor ‘grof taalgebruik’ en het ‘zwaaien met de armen’ is weer op vrije voeten, maar is zijn paspoort kwijt.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina12-12
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
Titel‘Eer het EVRM de grens heeft bepaald, zijn we zes jaar verder’ - Beperking gefinancierde rechtsbijstand
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 3, p. 13
SamenvattingEen nieuw stelsel van gefinancierde rechtsbijstand om zo de kosten ervan te beperken: staatssecretaris Teeven heeft een voorstel. Volgens de Orde is er echter geen legitieme basis de burger op te zadelen met de lasten.
Auteur(s)S. Droogleever Fortuyn
Pagina13-14
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelCorrectie
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 3, p. 14
SamenvattingIn Advocatenblad 2011-17, p. 9, publiceerden wij een artikel over maatschappelijk verantwoorde advocatuur, getiteld
‘Hoezo maatschappelijk verantwoord?’, waarin onder anderen de Amsterdamse deken Germ Kemper wordt aangehaald.
Bij de lezer kan de indruk zijn ontstaan dat de deken van oordeel is dat Nina Storms een journalist zou hebben doodgeprocedeerd. De deken heeft ons laten weten dat dit niet het geval is.
Pagina14-14
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelUittredende advocaten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 3, p. 14
SamenvattingDe kosten van Rechtsbijstand dalen vanzelf. Oude mensen procederen niet meer. Kijk maar eens naar de laatste advocatenbladen. De uittredende advocaten zijn omvangrijk in getal – de laatste dertig jaar niet zoveel namen gezien.
Auteur(s)J.P. van Dijk
Pagina14-14
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
Titel‘Een advocaat leeft van zijn zelfvertrouwen’ - Hora est: promoveren naast een praktijk
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 3, p. 15
SamenvattingFrans van Velsen promoveerde eind vorig jaar op aansprakelijkheid bij leidingschades. ‘Ter bevrediging van het eigen ego.’
Auteur(s)H. van Wermeskerken
Pagina15-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOmslagartikel
TitelHackers azen op advocaatgeheimen
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 3, p. 16
SamenvattingSlecht nieuws voor wie denkt dat de advocatuur na het DigiNotar-drama in rustiger vaarwater terecht was gekomen. Niet alleen beseffen hackers steeds meer wat er te halen valt bij advocaten, u bent zelf de zwakste schakel in het veiligheidssysteem.
Auteur(s)M. Maathuis
Pagina16-19
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemen
TitelMaak de specialist exclusief, maar geen partner - Vennoten van advocatenkantoor raken te zwaar belast
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 3, p. 21
SamenvattingPartnerposities in advocatenkantoren zijn voorbehouden aan krachtpatsers qua vakinhoud, commercie en leiderschap. Nu de eisen alsmaar hoger worden is de vraag hoe lang ze dit nog volhouden. De partner van de toekomst is minder vakinhoudelijke coryfee en meer ondernemer.
Auteur(s)M. Wanrooy
Pagina21-23
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReclassering
Titel‘Motivatie is een wankel iets’ - Exodus – voor de laatste fase van de detentie en het leven erna
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 3, p. 24
SamenvattingExodus helpt ex-gedetineerden bij hun terugkeer in de maatschappij. Plaatsing loopt via het OM of de rechter, de advocaat kan ervoor pleiten als bijzondere voorwaarde. Maar het lukt niet altijd.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina24-25
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEven opfrissen
TitelHoe is beweerde volmacht ook al weer te checken?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 3, p. 26
SamenvattingEen advocaat wordt op zijn woord geloofd, ook als hij zegt dat hij als advocaat voor iemand anders optreedt. Hoe is de beweerde bevoegdheid van niet-advocaten te controleren?
Auteur(s)M. Maathuis
Pagina26-26
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelHR schendt legaliteitsbeginsel - Arrest virtuele diefstal
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 3, p. 27
SamenvattingMet het arrest over de diefstal van virtuele spelobjecten heeft de Hoge Raad de plank misgeslagen. Het is wachten op de eerste problemen – de technologie zal binnenkort vast met iets moois komen.
Auteur(s)Y. Moszkowicz
Pagina27-27
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKantoorartikelen
TitelOnline platform maakt vertalingen beter én sneller
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 3, p. 28
SamenvattingVan offerte tot vertaling en factuur, alles staat voortaan online in de nieuwe in the cloud-dienst van TVCN Legal Translations. ‘Direct contact, goed overzicht en een snelle juiste vertaling. Dit platform functioneert prima.’
Pagina28-29
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelMarketing: veelgemaakte fouten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 3, p. 29
SamenvattingHet was nog niet zo heel lang geleden dat reclame verboden was voor advocaten en dat advocaten hun neus optrokken voor marketing. ‘Kwaliteit moet genoeg zijn,’ meenden velen. Inmiddels is marketing gemeengoed geworden: ieder kantoor weet wel dat je daar iets aan moet doen. Bij de wijze waarop men daar dan invulling aan geeft, gaat echter regelmatig veel mis. Iedere advocaat weet dat een accountant met zijn vingers van juridische zaken af zou moeten blijven, maar meestal is men zelf niet bang om slecht beslagen het ijs op te gaan. Deskundig advies kan hier veel goed doen. Voor wie toch zelf aan het werk wil volgen hierna enkele veelgemaakte fouten die dan in elk geval vermeden kunnen worden.
Auteur(s)D. Stuyling de Lange
Pagina29-29
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek pensioenrecht * Kroniek 2010-2011
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 3, p. 30
SamenvattingZelden stonden pensioenen zo in de publiciteit als in het afgelopen jaar. Het korten van pensioenen door sommige pensioenfondsen en het mogelijk korten door fondsen als het ABP en die binnen de Metaal en Techniek en de Metalektro hielden de gemoederen flink bezig.
Auteur(s)B. Bodewes , A. Cramer , A. van de Hoef , K. Jessurun , W. Thijssen
Pagina30-38
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTransfers
TitelWie, wat, waar?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 3, p. 41
SamenvattingWie vertrok, wie stopte en wie begon voor zichzelf? Bent u zelf onlangs van kantoor gewisseld of eigen baas geworden? Mail ons kort uw verhaal of meld u aan via redactie@advocatenorde.nl.
Pagina41-42
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelRaad van Discipline 's-Hertogenbosch, 01-03-2010, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 3, p. 43
SamenvattingIndien een zaak voor vonnis staat dient voor het vragen van pleidooi toestemming aan de wederpartij te worden gevraagd om zich tot de rechter te mogen wenden.
Pagina43-43
UitspraakECLI:NL:TADRSHE:2010:YA0443
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelRaad van Discipline Amsterdam, 21-06-2011, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 3, p. 43
SamenvattingVerzetschrift binnen de verzettermijn ingediend bij Raad voor de Kinderbescherming doch, na doorzending, niet tijdig ontvangen door de raad. Verzet desalniettemin ontvankelijk.
Pagina43-44
UitspraakECLI:NL:TADRAMS:2011:YA1754
Artikel aanvragenVia Praktizijn