Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 24-02-2012
Aflevering 2
RubriekRedactioneel
TitelProcederen over proceskosten: deskundigheid gevraagd
CiteertitelNTB 2012, 5
SamenvattingBij het trekken van de verkeerde Kans-kaart tijdens het spelen van Monopoly krijg je opdracht direct door te reizen naar de gevangenis, zonder langs Start te gaan. Je ontvangt dus ook niet de anderszins gebruikelijke vergoeding voor het passeren van Start. Maar dit is een bestuursrechtelijk tijdschrift, dus laat ik de gevangenis achterwege. In de bestuursrechtelijke variant van het spel blijft de kwade kans over dat een deelnemer terug moet naar Start en geen enkele vergoeding ontvangt.
Auteur(s)E. Helder
Pagina35-37
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelVerbonden partijen: de lusten en de lasten van verzelfstandiging - Over sturing op verbonden partijen door gemeenten, provincies en waterschappen
CiteertitelNTB 2012, 6
SamenvattingDecentrale overheden maken gebruik van zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke rechtsvormen voor bestuurlijke samenwerking of uitvoering op afstand. De sturing en de (financiŽle) controle leveren in de praktijk nogal eens problemen op. Bij de financiŽle controle heeft de wetgever in het comptabiliteitsrecht het begrip 'verbonden partijen' geÔntroduceerd. In dit artikel wordt ingegaan op wat dat nu eigenlijk zijn, op welke wijze zij aangestuurd en gecontroleerd kunnen worden en ten slotte of de introductie van de verbonden partijen binnen de comptabiliteitsrecht tot betere sturing en controle heeft geleid.
Auteur(s)R.J.M.H. de Greef , L.C.L. Huntjens , N.M. Oud
Pagina38-46
LinkVolledige tekst artikel (proofadviseurs.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelVerslag jonge VAR: Genoemd en gedoemd? - Over openbaarmaking door bestuursorganen
CiteertitelNTB 2012, 7
SamenvattingDe vergadering van de jonge VAR van 11 november 2011 werd gehouden bij Houthoff Buruma in Amsterdam en had als thema 'Genoemd en gedoemd? Over openbaarmaking door bestuursorganen'.
Auteur(s)K. Gussinklo
Pagina47-51
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelBezwaren zijn niet eender
CiteertitelNTB 2012, 8
SamenvattingIn zijn redactioneel 'Nederland gidsland bij bezwaar 'in het NTB van oktober 2011 gaat Michiel Scheltema in op de bezwaarprocedure in het bestuursprocesrecht. In zijn betoog staat het onderdeel van het project 'prettig contact met de overheid', dat - populair gezegd - 'bellen bij bezwaar' heet, centraal. In reactie wil ik enige aanvullende kanttekeningen plaatsen. Het is voor de lezer misschien goed om te weten dat de fiscaliteit mijn primaire bestuursrechtelijke referentiekader is.
Auteur(s)E. Poelmann
Pagina52-53
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelOpenbaarheid en behoorlijkheid
CiteertitelNTB 2012, 9
SamenvattingIndeling
1. Ontwikkelingen Wet openbaarheid van bestuur
2. Kernbegrippen van de WOB
3. Actieve openbaarmaking
4. Weigeringsgronden
5. Recht op inzage en verwijdering van persoonsgegevens
6. Behoorlijkheid; Nationale ombudsman

Kroniekonderdelen worden weggelaten als geen of onvoldoende van belang zijnde ontwikkelingen hebben plaatsgevonden.
Auteur(s)E.J. Daalder
Pagina54-61
Artikel aanvragenVia Praktizijn