Ars Aequi

Uitgever Stichting Ars Aequi
Tijdschrift Ars Aequi
Datum 13-03-2012
Aflevering 3
RubriekRedactioneel
TitelRendement of restitutie? Clawbacks in rechtsvergelijkend perspectief
CiteertitelAA 2012, 165
SamenvattingRecentelijk werden enkele Ponzi schemes opgedoekt, waaronder het miljardenschandaal van Bernie Madoff. Een Ponzi scheme, vernoemd naar oplichter Charles Ponzi, betreft een zero sum game, hetgeen inhoudt dat de winst van de ene deelnemer gelijk staat aan het verlies van een andere. De oplichter doet uitkeringen aan eerdere deelnemers uit de inleg van later toegetreden deelnemers en houdt een deel van de inleg achter voor persoonlijke doeleinden. Zijn de uitkeringen groter dan de (her)-investeringen of komt de fraude aan het licht, dan wordt de oplichter failliet verklaard.
Auteur(s)F. Ahlers , M. Tjon Akon
Pagina165-165
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOnderbelicht
TitelContextualiteit als uitgangspunt van constitutioneel-rechtelijk onderzoek
CiteertitelAA 2012, 166
SamenvattingConstitutioneel recht is, als onderdeel van de rechtsgeleerdheid, een sociale wetenschap. Het constitutionele recht is minder sterk dan sommige andere sociale wetenschappen gericht op kwantitatief empirisch onderzoek, al lijkt er in recente tijden een grotere aandacht te bestaan in het constitutionele recht voor dergelijk onderzoek.
Auteur(s)N.S. Efthymiou
Pagina166-167
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelArtikelen van naam
CiteertitelAA 2012, 168
SamenvattingWel eens gehoord van het biljartbalartikel? Zo luidt de - licht van juridische humor getuigende - koosnaam van ÚÚn van de artikelen van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Zulke bijnamen, niet te verwarren met de zakelijke kopjes die in wettenbundels boven of naast de artikelen worden geplaatst, zijn in het burgerlijk recht betrekkelijk zeldzaam. In deze amuse passeren er enkele de revue.
Auteur(s)J. Hijma
Pagina168-170
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerdieping
TitelOp weg naar het einde: de strafbaarstelling van voorbereiding en vergemakkelijking van professionele hennepteelt
CiteertitelAA 2012, 171
SamenvattingDe illegale hennepteelt in Nederland en de internationale handel in hennep vormen belangrijke aandachtspunten van het huidige kabinet. In het kader van het intensiveren en optimaliseren van de bestrijding van illegale hennepteelt heeft het kabinet dan ook een pakket aan maatregelen aangekondigd.
Auteur(s)M. Borgers , E. van Poecke
Pagina171-181
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelOprecht geloven in vrijheid - Bloemlezing van een grondrecht onder vuur
CiteertitelAA 2012, 182
SamenvattingOp 13 december 2011 vond de behandeling in de Eerste Kamer plaats van het initiatiefwetsvoorstel-Thieme inzake invoering van verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten. Onder de voorstanders van het wetsvoorstel in het maatschappelijk debat waren ook diegenen die pleiten voor de afschaffing van het hierbij aan de orde zijn de grondrecht op godsdienstvrijheid als zodanig.
Auteur(s)H.M. ten Napel , F.H.K. Theissen
Pagina182-187
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelLuctor et emergo: pleidooi voor het vak zwemrecht
CiteertitelAA 2012, 188
SamenvattingDeze column bevat een pleidooi voor introductie van het vak Zwemrecht aan Nederlandse universiteiten en hogescholen. Zwemrecht heeft een hoge maatschappelijke relevantie en kan een bijdrage leveren aan tal van theoretische discussies. De maatschappelijke betekenis van het zwemmen is evident.
Auteur(s)E. Hondius
Pagina188-188
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerdieping
TitelOver short selling
CiteertitelAA 2012, 189
SamenvattingShort selling heeft een ietwat dubieuze reputatie. 'Aandelen verkopen die je niet hebt', dat wekt al de suggestie dat er iets niet in de haak is. Verschillende toezichthouders en regelgevers leggen snel verbanden tussen short selling en marktmisbruik.
Auteur(s)M. Peeters
Pagina189-197
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
Titel'Adolescentenstrafrecht': kanttekeningen bij voorstel staatssecretaris Teeven
CiteertitelAA 2012, 198
SamenvattingMet zijn brief aan de Tweede Kamer van 25 juni jongstleden gaf staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie nadere invulling aan de aankondiging in het regeerakkoord dat het kabinet zou komen met voorstellen voor een 'adolescentenstrafrecht.'
Auteur(s)I. Weijers
Pagina198-202
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelHet buigen van de Hoge Raad in de oorlog
CiteertitelAA 2012, 203
Samenvatting'En zelfs als het Toetsingsarrest juridisch [...]

Dit citaat komt uit een toespraak die de president van de Hoge Raad, Geert Corstens, op 17 november 2011 hield tijdens de presentatie van De Hoge Raad en de Tweede Wereldoorlog (Corjo Jansen en Derk Venema, Amsterdam: Boom 2011). In deze toespraak (te vinden op www.rechtspraak.nl) hekelt Corstens de slappe houding van de Hoge Raad in de oorlog en toont hij zich aan het slot 'diep bedroefd [...] en bevangen door spijt over hoe het verkeerd is gegaan.
Auteur(s)W. Veraart
Pagina203-203
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotaties
TitelBegrenzing van de verzekeringsplicht van de werkgever
CiteertitelAA 2012, 204
SamenvattingHR 11 november 2011, LJN: BR5215, NJ 2011, 597 m.nt. T. Hartlief (TNT Post Productie B.V./Wijenberg) / HR 11 november 2011, LJN: BR5223, NJ 2011, 598 (De Rooyse Wissel/Hagens)
Auteur(s)S.D. Lindenbergh
Pagina204-211
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotaties
TitelEen grensgeval in het financieel toezichtrecht
CiteertitelAA 2012, 212
SamenvattingHR 8 april 2011, LJN: BP4023 (Vereniging Belangenbehartiging Commandieten 'Befra' c.s. / Co÷peration Rabobank Kromme Rijn UA e.a.)
Auteur(s)D. Busch
Pagina212-221
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotaties
TitelDat is niet ˙w belang! Het relativiteitsvereiste in de Crisis- en herstelwet
CiteertitelAA 2012, 222
SamenvattingABRvS 30 november 2011, nr. 20101189/1/R3, LJN: BU6355 (mrs. T.C. van Sloten, E. Helder, F.C.M.A. Michiels)
Auteur(s)A.G.A. Nijmeijer
Pagina222-224
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotaties
TitelHet weekendarrangement en het onderzoeksbelang
CiteertitelAA 2012, 225
SamenvattingHR 13 december 2011, LJN: BT2173, RvdW 2012, 16
Auteur(s)T. Kooijmans
Pagina225-229
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPerspectief
TitelDe noot van de toekomst - De toekomst van de noot?
CiteertitelAA 2012, 230
SamenvattingDe juridische annotatie heeft het moeilijk. Als wetenschappelijke publicatie dreigt zij definitief te worden afgewaardeerd. Het wordt hoog tijd dat de juridische wetenschap achter de noot gaat staan.
Auteur(s)R. Schl÷ssels
Pagina230-233
LinkVolledige tekst artikel (core.ac.uk)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekaankondigingen
TitelP.A.M. Verrest, Raison d'ŕtre. Een onderzoek naar de rol van de rechtercommissaris in ons strafproces
CiteertitelAA 2012, 234
SamenvattingDiss. Nijmegen, Den Haag: BJu 2011, 377 p. 56 euro.
Pagina234-234
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekaankondigingen
TitelR. Stijnen. Rechtsbescherming tegen bestraffing in het strafrecht en het bestuursrecht
CiteertitelAA 2012, 235
SamenvattingDiss. Rotterdam, Deventer: Kluwer 2011, 834 p., 89,50 euro.
Pagina235-235
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekaankondigingen
TitelKarina Franssen. Tijdelijke bescherming van asielzoekers in de EU. Recht en praktijk in Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk en richtlijn 2001/55EG
CiteertitelAA 2012, 235
SamenvattingDiss. Nijmegen, Centrum voor Migratierecht, Den Haag: BJu 2011, 459 p. 53 euro
Pagina235-236
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekaankondigingen
TitelR. Letschert e.a. (red.). Victomological Approaches to International Crimes: Africa
CiteertitelAA 2012, 236
SamenvattingCambridge: Intersentia 2011, xix + 726 p., 99 euro
Pagina236-236
Artikel aanvragenVia Praktizijn