Praktisch Bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Praktisch Bestuursrecht
Datum 24-03-2012
Aflevering 2
RubriekNadeelcompensatie
TitelWetsvoorstel nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten
CiteertitelPB 2012/2, 4
SamenvattingOver het op 2 februari 2011 aan de tweede Kamer aangeboden wetsvoorstel nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (hierna: het wetsvoorstel), dat ziet op aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) met bepalingen over nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten, is al veel geschreven en gediscussieerd. In deze bijdrage passeren de hoofdlijnen van het wetsvoorstel in vogelvlucht de revue.
Auteur(s)M.M.P.G. Meyer , A.M.M. Peters
Pagina4-8
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet relativiteitsvereiste: een helder begrip
CiteertitelPB 2012/2, 9
SamenvattingIn een eerdere uitgave van dit tijdschrift is het relativiteitsvereiste reeds besproken. Op dat moment stond de toepassing van dit vereiste door de rechter nog in de kinderschoenen. Nadien zijn er diverse uitspraken gedaan waarbij de relativiteitseis aan bod is gekomen. Het voorstel Wet aanpassing bestuursprocesrecht geeft het relativiteitsvereiste een permanente plek in artikel 8:69a Awb. Daarmee zou de werking van de eis worden uitgebreid van projecten die onder de Crisis- en herstelwet (hierna: Chw) vallen naar het gehele bestuursprocesrecht. Er is inmiddels een amendement ingediend om artikel 8:69a Awb te laten vervallen. In dit artikel wordt de uitwerking van dit vereiste in de praktijk nader belicht aan de hand van een analyse van de jurisprudentie met betrekking tot artikel 1.9 Chw.
Auteur(s)A.C.A. Wit
Pagina9-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 11-01-2012, 201104829/1/H2
CiteertitelPB 2012/2, 14
SamenvattingBelanghebbende.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 oktober 2010 heeft het college een aantal wijzigingen aan de waterstaatkundige infrastructuur in de Legger Wateren vastgesteld.
AnnotatorR.E. Wannink
Pagina14-15
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BV0574
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 21-12-2011, 201100273/1/R1
CiteertitelPB 2012/2, 15
SamenvattingBekendmaking zienswijze.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 november 2010 heeft het college het wijzigingsplan "Vriezenveenseweg 71" vastgesteld.
AnnotatorJ. Heijsman
Pagina15-15
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BU8903
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Handhaving
TitelRaad van State, 11-01-2012, 201104374/1/H1
CiteertitelPB 2012/2, 16
SamenvattingKosten toepassing spoedeisende bestuursdwang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 december 2009 heeft het college zijn beslissing om op 17 november 2009 de in het pand op het perceel [locatie] te Breda aangetroffen hennepkwekerij te ontmantelen en de daaraan gerelateerde zaken uit het pand te verwijderen en af te voeren, op schrift gesteld. Daarbij heeft het college de kosten van de toepassing van bestuursdwang voor rekening van [appellant sub 2] gebracht.
Pagina16-16
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BV0587
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 18-01-2012, 201106645/1/H1
CiteertitelPB 2012/2, 17
SamenvattingBezwarentermijn en verzendtheorie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 oktober 2009 heeft het college geweigerd [appellant sub 2] bouwvergunning te verlenen voor de bouw van een woning aan de [locatie] te Tubbergen.
AnnotatorJ. Heijsman
Pagina17-18
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BV1220
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 28-12-2011, 201102392/1/H3
CiteertitelPB 2012/2, 18
SamenvattingRedelijke termijn.
Samenvatting (Bron)Op 7 juni 2007 heeft het college een sticker aangebracht op het woonschip van [appellant] waarop staat vermeld dat het voertuig wordt aangemerkt als een voertuigwrak en dat de eigenaar veertien dagen de gelegenheid heeft het voertuig te verwijderen, bij gebreke waarvan het college gebruik zal maken van zijn bevoegdheid tot het uitoefenen van bestuursdwang.
Pagina18-18
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BU9436
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 11-01-2012, 201106668/1/H2
CiteertitelPB 2012/2, 18
SamenvattingHerziening en redelijke termijn.
Samenvatting (Bron)Bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 1 juni 2011, heeft [verzoekster] de Afdeling verzocht de uitspraken van de Afdeling van 1 november 2010, in zaak nr. 201002118/2/H2, en 27 april 2011, in zaak nr. 201002118/3/H2 te herzien.
AnnotatorM.A. van Werkhoven
Pagina18-19
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BV0599
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelLiteratuur
CiteertitelPB 2012/2, 19
SamenvattingRechtsbescherming bij de verdeling van schaarse publieke rechten. Lessen uit de zero base-casus (NTB 2012, p. 3-13)

De verdeling van de schaarse publieke rechten (NTB 2012, p. 14-20)

Kroniek bestuursprocesrecht (NTB 2012, p. 21-33)

Excessief (in)formalistisch bestuursrecht (NJB 28 januari 2012, afl. 4, p. 253)
Pagina19-19
Artikel aanvragenVia Praktizijn