Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 05-04-2012
Aflevering 5
RubriekActualiteiten
TitelActualiteiten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 5, p. 2
SamenvattingVan de redactie - Toontje lager, toontje hoger

Hou je mond

Geen gedifferentieerde griffierechten voor e-Court

'Een zwaardere en repressievere aanpak leidt eerder tot meer dan tot minder recidive.' - Citaat

Rechters onder glazen plafond

HR beschermt zzp'er

Nieuwe cassatiebalie met oude leden

Werkgevers tegen uitbreiding bevoegdheden Ondernemingskamer

Deken Loorbach blijft bij kritiek op HR

Uitstel landelijke inning griffierechten
Pagina2-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de deken
TitelUurloon of U-bocht?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 5, p. 3
SamenvattingIn het vorige nummer van het Advocatenblad (15 maart) is in een artikel over procesfinanciering uitgebreid aandacht besteed aan een geval waarin een procederende partij twee contractrelaties had: één ‘gewone’ opdracht aan zijn advocaat, op de keurige basis van een uurtarief, en één met een derde partij die de kosten van die advocaat voor zijn rekening nam, in ruil voor 40% van de opbrengst van de procedure en in ruil voor het risico de procedure te verliezen, natuurlijk. Technisch was het nog een beetje anders omdat de procesfinancierende partij de vordering waarover werd geprocedeerd aan zich had laten cederen. Maar dat is van minder belang voor waar het me hier om gaat: de betrokken advocaat heeft zijn werkzaamheden uitgevoerd en gedeclareerd volgens een overeengekomen uurtarief en is zelf verre gebleven van een no cure no pay-afspraak. Dat is gedragsrechtelijk correct.
Auteur(s)J. Loorbach
Pagina3-3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelVan Goldman Sachs valt niks te leren
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 5, p. 5
SamenvattingU herinnert zich de ingezonden brief van Goldman Sachs-baas
Greg Smith in de New York Times? Daarin verklaart hij de zakenbank moreel failliet. In een redactioneel commentaar in diezelfde New York Times legt de krant allerlei verbanden tussen de perfide mentaliteit van de zakenbank en die van grote advocatenkantoren. Die zijn medeschuldig. Net zo verziekt als de financiële sector. Een vergelijking die volledig mank loopt. Mede omdat Smith er in
zijn artikel onvoldoende in slaagt de oorzaak van de problemen bij Goldman Sachs te duiden.
Auteur(s)H. Veenendaal
Pagina5-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelIntussen op het Binnenhof... ... is naast mediation nu ook arbitrage populair
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 5, p. 6
SamenvattingDe overheidsrechter is duur; andere vormen van geschiloplossing moeten worden bevorderd. Het stond al in de innovatieagenda Rechtsbestel van de regering van 31 oktober 2011. Rechterlijke procedures moeten sneller en simpeler, mediation krijgt ruim baan en minister Opstelten heeft nu ook een concept-wetsvoorstel tot herziening van het arbitragerecht ter consultatie de wereld ingestuurd. Het voorstel wil belemmeringen voor het gebruik van arbitrage wegnemen en de concurrentiepositie van Nederland verbeteren.
Auteur(s)M. Verburgh
Pagina6-6
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLogboek
TitelZegel
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 5, p. 7
SamenvattingWij hebben hier twee onderzoeksrechters die, net als in Nederland, geacht worden onderzoek te doen naar mogelijk gepleegde strafbare feiten. Een van de rechters is Zwitser en de andere is Cambodjaan. Deze twee rechters praten niet meer met elkaar. Ze communiceren via persberichten, waarin ze elkaar voor rotte vis uitmaken. Wij kijken altijd uit naar het volgende persbericht. Helaas zullen er niet veel meer verschijnen, want de Zwitserse rechter heeft aangekondigd dat hij binnenkort de pijp aan maarten zal geven.
Auteur(s)M. Pestman
Pagina7-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
Titel‘Er wordt steeds luchtiger gedaan over het beroepsgeheim’ - Petitie voor wetswijziging
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 5, p. 9
SamenvattingNiet alleen direct betrokkenen, maar iedereen moet aangifte kunnen doen van schending van het beroepsgeheim. Een groep artsen en juristen wil dat de wet wordt aangepast.
Auteur(s)S. Droogleever Fortuyn
Pagina9-9
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
Titel‘Langzaam groeien werkt goed’
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 5, p. 10
SamenvattingAdvocaat Valérie Vallenduuk richtte een site op met gratis inloopspreekuren van advocaten in Nederland. ‘Ik wil een bepaalde exclusiviteit houden.’
Auteur(s)H. Jak
Pagina10-10
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
Titel‘De balie verbrokkelt’ - Eenpitters voor het eerst in de meerderheid
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 5, p. 11
SamenvattingIn tien jaar tijd is het aantal eenpitters verdubbeld, bleek uit de eind maart gepubliceerde Stand van de Advocatuur 2012. Bij de presentatie van het jaarlijkse trendonderzoek gingen Gouden Zandlopers naar Endtz & Co, Allen & Overy en Linklaters.
Auteur(s)M. Maathuis
Pagina11-12
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
Titel‘Eichmann was een instinctieve moordenaar’
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 5, p. 13
SamenvattingVijftig jaar nadat Adolf Eichmann werd opgehangen, raakt zijn voormalige Israëlische aanklager Gabriel Bach nog niet uitgesproken over het proces tegen de nazimisdadiger: ‘Nog steeds een afschrikwekkend voorbeeld voor massamoordenaars waar ook ter wereld’.
Auteur(s)M. Bakker
Pagina13-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelAbsurde boetes voor asieladvocaten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 5, p. 14
SamenvattingDie lastige asieladvocaten die maar doorprocederen bij het EHRM – om de zoveel tijd spreekt de overheid er haar ongenoegen over uit. Advocaten moeten maar een boete krijgen als ze zich met kansloze zaken in Straatsburg blijven melden. Liefst 97% van de zaken zijn kennelijk ongegrond, aldus minister Opstelten (Advocatenblad 2012-3 van 21 februari).
Auteur(s)J. Wedemeijer
Pagina14-14
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelBen ik in beeld?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 5, p. 14
SamenvattingEen advocaat verdedigt met een theatraal gebaar de weduwe en de wees, en het onderschrift luidt: ‘De verdediger van de wees en de weduwe, tenminste... als hij de weduwe en de wees niet aanklaagt’. Aan deze negentiende-eeuwse satirische prent van Honoré Daumier dacht ik toen ik zag dat de advocaat van Richard van O. (echtgenoot van Robert M.) bij Pauw & Witteman (12 maart 2012) geen weerstand kon bieden aan vragen over betrokkenheid van zijn cliënt bij het kindermisbruik en over zijn cliënt als persoon. In dit tenenkrommende interview schetst deze advocaat gedetailleerd en zonder blikken of blozen – een theatraal gebaar zou meer compassie uitstralen – de daden en persoonlijkheid van zijn cliënt. Daarmee doet hij diens zaak
meer kwaad dan goed.
Auteur(s)P. van Steen
Pagina14-14
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelOndernemen aan de onderkant
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 5, p. 15
Samenvatting‘Ja, laat hij het maar komen halen’, antwoordt de advocaat in Beetsterzwaag op mijn vraag of de schadevergoeding van 1200 Euro voor zijn cliënt (zonder verblijfsvergunning) bij hem binnen is, ruim een jaar na de rechterlijke uitspraak. Onze stichting helpt de analfabete Afrikaan bij de voorbereiding op zijn terugkeer. Hij had elf dagen ten onrechte vastgezeten wegens ‘fietsen op de stoep’. ‘Eindelijk rijk!’ riep hij na de
uitspraak.
Auteur(s)F. Gaarlandt-Kist
Pagina15-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOmslagartikel
Titel‘Ik heb het idee dat ik zelf in het beklaagdenbankje zit’ - Wat doen advocaten in een klimaat van wantrouwen, wraak en vergelding?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 5, p. 16
SamenvattingHaatmails, bedreigingen, schofferingen en onbegrip: ze bedreigen het goede humeur en de positie van de strafrechtadvocaat die deze volkswil trotseert. En populistische tendensen worden omgezet in beleid. ‘Een repressief systeem haalt het optimisme uit de samenleving.’
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina16-20
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelWat is er na een eeuw over van de Hoornse taart?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 5, p. 22
SamenvattingDe echtgenote van de Hoornse marktmeester Markus is al een eeuw dood, maar de figuur van de voorwaardelijke opzet is nog springlevend. Een verhaal over de achtergronden, de locaties en de motieven van het mijlpaalarrest.
Auteur(s)C. Nierop , J. Snoeijer
Pagina22-26
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
Titel‘Als het om hun baan gaat, moeten mensen in beroep kunnen’
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 5, p. 28
SamenvattingOnbegrip over het huidige ontslagrecht bracht D66-Kamerlid Fatma Koser Kaya tot een wetsvoorstel om het systeem te versoepelen. Arbeidsrechtspecialist en redactielid Christiaan Oberman ondervroeg de voormalige advocaat erover.
Auteur(s)M. Maathuis
Pagina28-30
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekToezicht
TitelCrisis zet onafhankelijkheid Europese balies onder druk
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 5, p. 32
SamenvattingNu in diverse Europese landen de balie wordt opengegooid omdat dat de economische groei zou bevorderen, staat de onafhankelijkheid van de advocatuur ook buiten Nederland onder druk.
Auteur(s)R. Sanders
Pagina32-33
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEven opfrissen
TitelEén getuige is géén getuige. Toch?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 5, p. 34
SamenvattingDrie recente arresten maken duidelijk dat de Hoge Raad een verscherpte kijk op de bewijsminimumregel van art. 342 lid 2 Sv heeft laten varen – of nimmer heeft beoogd.
Auteur(s)J. Spijkerman
Pagina34-34
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelHuurder moet beter worden beschermd - Positie huurder bij renovatie bedrijfsruimte
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 5, p. 35
SamenvattingDe Tweede Kamer behandelt een wetsvoorstel ter verbetering van de positie van huurders van bedrijfsruimte bij renovatie. Is die positie inderdaad zo slecht? En zo ja, zou dit wetsvoorstel er iets aan kunnen doen? Een debat.
Auteur(s)W. Bierens de Haan
Pagina35-36
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelWetsvoorstel lost geen probleem op - Reactie
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 5, p. 37
SamenvattingDe vraag of de huurder van bedrijfsruimte meer bescherming behoeft dan hem op basis van het huidige wetgeving toekomt, is niet gemakkelijk te beantwoorden en afhankelijk van ieders
politieke en rechtsfilosofische visie op het huurrecht. Ik wil daarom niet betogen of huurders al dan niet meer bescherming moeten genieten. Maar als de wetgever de huurder beter wil beschermen – een meerderheid in Eerste en Tweede Kamer steunt het wetsvoorstel – moet vaststaan dat het voorstel ook daadwerkelijk tot een betere positie van de huurder leidt. En dat valt te betwijfelen.
Auteur(s)A. Veelenturf
Pagina37-37
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKantoorartikelen
TitelDe Google onder digitaal bewijsleveranciers
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 5, p. 38
SamenvattingSnel grote hoeveelheden dossiers doorzoeken? Hulp nodig bij een audit? Of digitaal bewijsmateriaal van de stoep schrapen? ‘Advocaten zijn vermoedelijk niet echt op de hoogte van wat er allemaal kan.’
Auteur(s)M. Maathuis
Pagina38-39
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelHet lucide kantoor
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 5, p. 39
SamenvattingHoe wakker’ bent u – hoe bewust? Als je bedenkt hoe kort een mensenleven is, is het jammer dat vaak zo’n groot deel van dat leven onbewust verglijdt. In de nacht (een derde deel van ons leven) maar ook overdag. Gelukkig is daar iets aan te doen en voor uw kantoor zou dat heel goed zijn.
Auteur(s)D. Stuyling de Lange
Pagina39-39
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTransfers
TitelWie, wat, waar?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 5, p. 41
SamenvattingWie vertrok, wie stopte en wie begon voor zichzelf? Bent u zelf onlangs van kantoor gewisseld of eigen baas geworden? Mail uw verhaal of meld u aan via redactie@advocatenorde.nl.
Pagina41-42
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelRaad van Discipline 's-Hertogenbosch, 06-12-2010, R 35/2010
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 5, p. 43
SamenvattingEen advocaat dient te vermijden dat zijn vrijheid en onafhankelijkheid in de uitoefening van zijn beroep in gevaar zouden kunnen komen.
Pagina43-43
UitspraakECLI:NL:TADRSHE:2010:YA1338
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van Discipline, 10-12-2010, 5676
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 5, p. 43
SamenvattingHet (on)geoorloofd gebruikmaken van informatie verkregen door een werknemer van de wederpartij van de advocaat.
Pagina43-44
Artikel aanvragenVia Praktizijn