Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 12-11-2004
Aflevering 17
TitelVan de Deken - Bull bar
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 84, nr. 17, p. 741
SamenvattingDe detectiepoort is als dat decoratieve rek op de SUV: je hebt er geen last van totdat je er tegenaan loopt.
Auteur(s)J. Brouwer
Pagina741-741
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDiscovery in de VS voor procedures in Nederland
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 84, nr. 17, p. 754
SamenvattingMenig advocaat zal met enige jaloezie kijken naar de middelen waarmee Amerikaanse advocaten bewijs kunnen vergaren dat in het bezit is van de tegenpartij. Vooral voor degene die optreedt als eisende partij en niet beschikt over veel bewijs, is deze discovery buitengewoon nuttig. Wat echter weinigen weten, is dat het Amerikaanse recht ook de mogelijkheid biedt om een discovery-procedure in de Verenigde Staten te beginnen met het oog op het vergaren van stukken en getuigenverklaringen ten behoeve van een Amerikaanse procedure. Tom Claassens toont de interessante mogelijkheden. 'Het gebruik van discovery-materiaal kan de proceskansen in een zaak doorslaggevend beïnvloeden.'
Pagina754-760
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGewacht tot de kinderen de deur uit zijn en dan... Echtscheiding en pensioenverweer
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 84, nr. 17, p. 762
SamenvattingHet pensioenverweer wordt door sommigen beschouwd als achterhaald, maar bepaalde pensioenregelingen en ontwikkelingen in het pensioenrecht maken het noodzakelijk dat de echtscheiding kan worden opgeschort totdat er een goed nabestaandenpensioen voor de ex is geregeld. Op 5 maart jl. heeft de Hoge Raad, en op 16 juni jl. het Hof Den Haag in een andere zaak, zich gebogen over het pensioenverweer. Een verkenning van het verweer, en een analyse van beide arresten.
Pagina762-765
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKroniek Bestuursprocesrecht II
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 84, nr. 17, p. 766
SamenvattingIn dit nummer het tweede deel van de Kroniek bestuursrecht. De auteurs beperken zich tot het jaar 2003 en in het bijzonder de jurisprudentie die in de Jurisprudentie Bestuursrecht (JB) en de Administratiefrechtelijk Beslissingen (AB) is gepubliceerd. Vreemdelingen- en belastingrechtelijke bijzonderheden worden buiten beschouwing gelaten.
Auteur(s)J.C. Binnerts , M.F.A. Dankbaar
Pagina766-770
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVerplichte vergoeding leidt tot vragen. Wetsvoorstel concurrentiebeding
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 84, nr. 17, p. 772
SamenvattingWat dient onder een 'billijke vergoeding' in de zin van art. 7:653 lid 1 BW te worden verstaan? Dit is een van de vragen die het wetsvoorstel over het concurrentiebeding oproept. Een uiteenzetting hierover en over de wijzigingen in het wetsvoorstel.
Auteur(s)J. Pel , K. Winkel
Pagina772-774
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechter schrijft terug - Advocaat en benadeelde partij
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 84, nr. 17, p. 775
Auteur(s)J. van der Does
Pagina775-775
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe cultuur van ... Herman Overes: 'Als je geen inspiratie hebt, kun je de krant van die dag schilderen'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 84, nr. 17, p. 776
SamenvattingWelke boeken lezen advocaten eigenlijk buiten de juridische literatuur, áls ze dan nog lezen? Zien ze graag opera, bezoeken ze bioscopen, concerten, galeries? Gaan ze naar toneel? En wat betekent die cultuur voor hen en, misschien, voor hun werk? Waarom houdt Herman Overes (58, advocaat in Groningen; insolventierecht; gehuwd; twee studerende kinderen) zo van de schilderkunst?
Auteur(s)J.P. Nepveu
Pagina776-777
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van Discipline Amsterdam, 11-08-2003, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 84, nr. 17, p. 788
SamenvattingGeheimhouding
Annotator van den Biesen , Bunjes , Goppel , Kist , Röttgering
Pagina788-789
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Discipline, 08-09-2003, 3847
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 84, nr. 17, p. 789
SamenvattingSchorsing in verband met onbehoorlijke praktijkuitoefening.

Annotator Grundemann , Heidinga , Hulleman , Mout-Bouwman , Zwitser-Schouten
Pagina789-790
Artikel aanvragenVia Praktizijn