Notariaat magazine

Uitgever Sdu
Tijdschrift Notariaat magazine
Datum 07-04-2012
Aflevering 4
RubriekNieuws
TitelNieuws
CiteertitelNotariaat 2012/4, 6
SamenvattingAanvragen informatie voor VVE kan digitaal bij gemeente Den Haag
Notarissen in de regio Haaglanden kunnen sinds kort bij de gemeente Den Haag digitaal informatie aanvragen voor het maken van verklaringen van erfrecht.

Testament via Facebook
Sinds een paar maanden kunnen facebookleden gebruikmaken van de If I Die-applicatie; een programma waarmee je na je dood een testamentfilmpje kunt sturen.

Zorg over plan periodieke giften
Het plan van staatssecretaris Frans Weekers van Financiën om bij een periodieke gift niet meer langs de notaris te hoeven, leidt tot rechtsonzekerheid en kan leiden tot misbruik.

‘Voogdijverzekering is nieuw verdienmodel’
Sauer & Oonk Notarissen uit Vlissingen biedt sinds februari een gratis voogdijverzekering bij het opstellen van een voogdijbenoeming, een initiatief van Formaat Notarissen.

Registratie op initiatief van het Kadaster is ongewenst
Hoewel juistheid van de informatie in de basisregistratie Kadaster (BRK) steeds belangrijker wordt, is het ongewenst dat het Kadaster onjuiste eigenaarsvermeldingen zelf opspoort en aanpast.

Wedstrijd voor hardlopende juristen
Op 3 juni wordt in Noord-Holland de kleine Lettertjesloop gehouden. Dit is een hardloopwedstrijd speciaal voor juristen.
Pagina6-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKNB
TitelOp de bres voor het Latijnse notariaat – Rechtszekerheid, kwaliteit en vertrouwen
CiteertitelNotariaat 2012/4, 8
Samenvatting
De groep Notaris voor Rechtszekerheid nam vorige maand het roer in handen. Sindsdien stijgt de spanning: wat wordt de koers? Pas als het beoogde nieuwe bestuur helemaal achter de nieuwe visie annex het plan van aanpak ( ‘een soort regeerakkoord’) staat, treedt de groep ermee naar buiten. Toch vast een vooruitblik.
Auteur(s)H. van Wermeskerken
Pagina8-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelStelling: Een beroepsorganisatie moet open en snel reageren op affaires van haar leden, ook als het om een verdenking gaat
CiteertitelNotariaat 2012/4, 12
SamenvattingVolgens nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer is het voor het notariaat belangrijk open en zo communicatief mogelijk op fouten en op zwakke broeders te reageren (zie het interview in Notariaat Magazine nr. 3). In deze tijd kun je volgens Brenninkmeijer beter zorgen voor openheid. Doe je dat niet, dan tast dat het vertrouwen in een hele beroepsgroep aan en is de schade vele malen groter. Maar hoe en wanneer moet je als beroepsgroep reageren? En hoe verhoudt zich dit tot de stelregel: je bent onschuldig tot het tegendeel bewezen is?
Pagina12-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKNB
TitelImagoschade of vooruitgang? – Oud-voorzitters over de onrust in het notariaat
CiteertitelNotariaat 2012/4, 14
SamenvattingDe Partij van de Arbeid (PvdA) lijkt na het vertrek van leider Job Cohen op de weg terug. Sinds het aanstellen van Diederik Samson als boegbeeld stijgt de partij weer in de peilingen. Het terugtreden van Cohen lijkt het imago van de PvdA niet te hebben beschadigd, maar heeft het juist goed gedaan. Hoe zit dit met het wegsturen van het bestuur van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)? Notariaat Magazine vroeg oud-voorzitters wat zij van de situatie vinden en wat dit doet met de beeldvorming van de branche.
Auteur(s)J. Hendriks
Pagina14-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
Titel‘U kunt als adviseur waarde toevoegen’ – Topman Pieter Waasdorp (ministerie van ELI) spreekt over topsectoren
CiteertitelNotariaat 2012/4, 16
SamenvattingMet het topsectorenbeleid wil de regering de concurrentiekracht van negen sectoren uit het Nederlandse bedrijfsleven verbeteren. Tijdens het KNB-symposium ‘Nederland en Europa' op 24 april vertelt topman Pieter Waasdorp van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) wat dit beleid inhoudt. Ook besteedt hij aandacht aan de kansen voor het notariaat. Notariaat Magazine sprak met hem.
Auteur(s)P. Louwerse
Pagina16-17
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMens
TitelVan die dingen …
CiteertitelNotariaat 2012/4, 19
SamenvattingMaarten Meijer, notaris te Amsterdam: ‘Deze kopieerpers behoort van oudsher al tot de kantoorinventaris van Mr. M.J. Meijer c.s. notarissen te Amsterdam. Het is een elegant model van, schat ik, rond 1890. De uitvinder van de kopieerpers was James Watt (1736-1819).
(…)
Het bestaan van de kopieerinkt is de reden dat veel inktstellen twee inktpotjes hebben, een voor gewone en een voor kopieerinkt.’

Hebt u ook een beeld, schilderij of ander bijzonder voorwerp dat te maken heeft met het notariaat, mail dan naar
nm@knb.nl.
Pagina19-19
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKNB
TitelDe roeptoeter van de KNB? – Notariaat Magazine
CiteertitelNotariaat 2012/4, 20
SamenvattingHet Notariaat Magazine is de roeptoeter van het Bureau, en brengt artikelen waar een groot deel van het notariaat niet op zit te wachten, meent notaris Eddy de Jongh uit Dronten – en volgens hem velen mét hem. Voorzitter van de redactieraad Maarten Meijer pakt de handschoen op, en legt uit waarom bepaalde redactionele keuzes worden gemaakt. ‘Het mag best een beetje schuren.’
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina20-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelWankele bodem onder landbouw in Groningen – Recht van beklemming
CiteertitelNotariaat 2012/4, 22
SamenvattingHet recht van beklemming kan al twintig jaar niet meer worden gevestigd, maar toch gebeurt dit, na elke wettelijke ruilverkaveling. Wat betekent dat voor de rechten op die percelen landbouwgrond? Notaris Wortelboer uit Bedum, Groningen, trekt aan de bel.
Auteur(s)H. van Wermeskerken
Pagina22-23
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelBrand vingers niet aan lauwe grond – Notaris moet uitkijken met beleggingsfondsen
CiteertitelNotariaat 2012/4, 24
SamenvattingDe notarissen die in de jaren negentig participatieovereenkomsten van beleggers in hardhout vastlegden in akten zijn bij de tuchtrechter met de schrik vrijgekomen. Nu waarschuwen de Autoriteit Financiële markten (AFM) en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) notarissen ervoor goed uit te kijken wanneer zij hand- en spandiensten verlenen bij beleggingen in grond. AFM-boetes vallen niet onder de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Auteur(s)L. van Almelo
Pagina24-27
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMens
Titel‘Social media is vooral een kwestie van géven’
CiteertitelNotariaat 2012/4, 28
SamenvattingHans-Willem Heetebrij, van Wassink & Vermeulen notarissen in het Gelderse Epe, is behalve kandidaat-notaris ook een gepassioneerd gebruiker van social media. Automatisering is niet iets om bang voor te zijn, vindt hij, maar juist om te omarmen.
Auteur(s)A. Veilbrief
Pagina28-29
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOrganisatie en management
Titel‘Laat iets van je persoonlijkheid zien’ – Onderzoek naar communicatie en notariaat
CiteertitelNotariaat 2012/4, 30
SamenvattingLisa van den Akker (21) uit Zoetermeer is in februari begonnen met een onderzoek naar communicatie en het notariaat. Zij wil er door middel van interviews achter komen hoe de notaris anno 2012 communiceert. Maken zij gebruik van social media? Benaderen zij hun klanten persoonlijk? En wat doen ze om nieuwe cliënten aan te trekken.
Auteur(s)J. Hendriks
Pagina30-30
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelAnalyse fraude door BFT moet anders
CiteertitelNotariaat 2012/4, 31
SamenvattingIn Notariaat Magazine, december 2011, gaf Dirk Kolkman, toezichthouder WWFT bij het Bureau Financieel Toezicht (BFT), het notariaat tips voor het signaleren en voorkomen van vastgoedfraude. Advocaat ellen Timmer (Pellicaan Advocaten uit Capelle aan den IJssel) vindt dat zijn artikel ‘Herkennen van katvangers en stromannen’ geen leidraad voor het notariaat oplevert.
Pagina31-31
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReactie
TitelReactie Dirk Kolkman op kritiek Ellen Timmer:
CiteertitelNotariaat 2012/4, 31
SamenvattingMevrouw Timmer vindt mijn aanwijzingen voor het herkennen van stromannen en katvangers niet concreet genoeg. In hoeverre de aanwijzingen voor stromannen of katvangers zichtbaar zijn voor de notaris is echter afhankelijk van het concrete feitencomplex. In geval van twijfel dient de notaris nader onderzoek te doen. De notaris kan en moet vragen stellen over de achtergrond van partijen, de motieven voor hun aankoop, de behaalde transactiewinst en de gelopen risico’s.
Auteur(s)D. Kolkman
Pagina31-31
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSpecialisten
TitelUitgelicht
CiteertitelNotariaat 2012/4, 32
SamenvattingVoorbereidingen Vereniging van Notariële Registergoederen Specialisten (NRS) in volle gang
Pagina32-32
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSpecialisten
TitelCursussen
CiteertitelNotariaat 2012/4, 32
Samenvatting31 mei 2012 EPN-examentraining
Locatie: Utrecht (van 13.30 tot 17.00 uur in Aristo)

14 juni 2012 Schriftelijk EPN-examen
Locatie: Utrecht
Pagina32-32
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSpecialisten
TitelVerenigingsnieuws
CiteertitelNotariaat 2012/4, 32
SamenvattingVMSN: indienen verzoekschrift tot echtscheiding

VASN: aspirant-lidmaatschap

VASN: agrarisch getinte locaties

SVNO: specialisatie belangrijk voor kandidaat-notarissen
Pagina32-32
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtuitspraken
TitelKamer van Toezicht Arnhem, 20-12-2011, ---
CiteertitelNotariaat 2012/4, 36
SamenvattingTe weinig onderzoek voordat een verklaring van erfrecht is afgegeven. Te weinig naar de kinderen geluisterd.
Pagina36-36
UitspraakECLI:NL:TNOKARN:2011:YC0751
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtuitspraken
TitelGerechtshof Amsterdam, 23-06-2011, 200.080.406/01 NOT
CiteertitelNotariaat 2012/4, 36
SamenvattingToelaatbaarheid van het voeren van een bepaalde naam in een interdisciplinair samenwerkingsverband. Geeft de naam een onjuiste indruk over de aanwezigheid van een notaris op een bepaalde locatie binnen het samenwerkingsverband?
Samenvatting (Bron)Artikel 9 lid 2 van de IDS 2003 luidt - voor zover van belang - : Ten aanzien van de plaatsen waar zich een kantoor van het samenwerkingsverband bevindt doch waar geen daartoe behorend notaris is gevestigd, wordt voorkomen dat ten onrechte de suggestie wordt gewekt dat zulks wel het geval is. Aan de KNB komt niet de wettelijke bevoegdheid toe het bepaalde in artikel 9 van de IDS 2003 terzijde te stellen. De KNB geeft ingevolge artikel 10 van de IDS 2003 slechts toestemming om een bepaald samenwerkingsverband aan te gaan, maar beslist niet over de wijze waarop dat verband zich mag presenteren. De notaris mocht dan ook niet afgaan op hetgeen hem van de zijde van de KNB daarover is medegedeeld, nog daargelaten dat de KNB daarbij slagen om de arm heeft gehouden.
Pagina36-37
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2011:BV5228
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonalia
TitelPersonalia
CiteertitelNotariaat 2012/4, 38
Pagina38-38
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKanocolumn
TitelEen coup?
CiteertitelNotariaat 2012/4, 38
SamenvattingDe afgelopen tijd stond er grote koppen in de landelijke kranten. Er is onrust in notarieel Nederland en een vertrouwensbreuk binnen onze beroepsorganisatie. Dit alles resulterend in het wegsturen van het huidige bestuur van de KNB en een zoektocht naar nieuwe bestuurders die de positieve weg weer moeten terugvinden.
Auteur(s) Kano
Pagina38-38
Artikel aanvragenVia Praktizijn