Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 17-04-2012
Aflevering 3
RubriekKort & bondig
TitelComplexe pachtprijzen
CiteertitelAgr.r 2012, p. 55
SamenvattingWie de rechtspraak van de Centrale Grondkamer in de afgelopen jaar heeft gevolgd, kan het niet zijn ontgaan: de herziening van pachtprijzen door de grondkamer op grond van thans art. 7:333 lid 2 of lid 3 Burgerlijk Wetboek, is lang niet meer zo eenvoudig als vroeger.
Auteur(s)W.L. Valk
Pagina55-56
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVragen over pacht - Preadvies voor de jaarvergadering van de Vereniging voor Agrarisch Recht 2012
CiteertitelAgr.r 2012, p. 57
SamenvattingHet is inmiddels al weer bijna vijf jaar geleden dat Titel 7.5 BW de Pachtwet verving. De vraag rijst of het nieuwe pachtrecht aan zijn doel beantwoord. Deze vraag verdient bijzondere aandacht, aangezien op basis van ervaringen in de praktijk kan worden geconcludeerd dat van de krap 100 artikelen die de titel telt, er nu verloop van tijd uiteindelijk niet veel meer dan één zal worden toegepast. Ik doel dan op art. 7:397 BW inzake de geliberaliseerde pacht. De bepaling is de opvolger van de eenmalige pacht van art. 70f lid 5 t/m 10 Pachtwet, en vormt misschien wel de belangrijkste vernieuwing die met de komst van Titel 7.5 BW is ingetreden. Zij maakt het eigenaren van los land immer mogelijk om hun gronden voor een niet in de wet beperkte duur te verpachten, zonder door dwingendrechtelijke bepalingen op het gebied van pachtprijs, verlenging, indeplaatsstelling c.q. medepacht en voorkeursrecht te worden gehinderd.
Auteur(s)G.M.F. Snijders
Pagina57-61
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet pachtrecht met een schaartje geknipt - Preadvies voor de jaarvergadering van de Vereniging voor Agrarisch Recht 2012
CiteertitelAgr.r 2012, p. 62
SamenvattingMet ingang van 1 september 2007 is het pachtrecht opgenomen in titel 7.5 van het Burgerlijk Wetboek. Ten opzichte van de Pachtwet is bij die gelegenheid een aantal wijzigingen in de regeling aangebracht.
Auteur(s)B. Nijman
Pagina62-75
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAankondigingen
TitelAankondigingen
CiteertitelAgr.r 2012, p. 76
Pagina76-78
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCentrale Grondkamer, GH Arnhem, 29-06-2011, GP 11.643
CiteertitelAgr.r 2012, p. 79
SamenvattingPachtprijs. Herziening.

(Rozendaal / Anderstein)
Pagina79-84
Artikel aanvragenVia Praktizijn