Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 27-04-2012
Aflevering 4
RubriekRedactioneel
TitelMaatwerk bij het vertrouwensbeginsel
CiteertitelNTB 2012, 14
SamenvattingTot de dogma's van het bestuursrecht behoort dat een beroep op het vertrouwensbeginsel in beginsel alleen kan slagen indien het geding betrekking heeft op het toepassen van een discretionaire bevoegdheid. Heeft opgewekt vertrouwen betrekking op strikt gebonden bestuur, dan stuit het in beginsel af op de wet. Slechts in bijzondere omstandigheden kan het voorkomen dat de strikte toepassing van een dwingende wetsbepaling in die mate in strijd komt met opgewekt vertrouwen, dat zij op grond daarvan geen rechtsplicht meer kan zijn (Hoofdstukken p. 345). De vraag wanneer dat het geval is, moet van geval tot geval worden beantwoord door afweging van het beginsel dat de wet moet worden toegepast tegen het vertrouwensbeginsel. De Doorbraakarresten van de Hoge Raad (HR 12 april 1978, AB 1978/262) reiken wat dat betreft een nog altijd overtuigend theoretisch kader aan door de gebondenheid van het bestuur aan de wet neer te zetten als een rechtsbeginsel, dat moet worden afgewogen tegen andere beginselen, zoals, in dit geval, het vertrouwensbeginsel.
Auteur(s)R.M. van Male
Pagina89-91
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelOvergangsrecht, verworven rechten en gewekte verwachtingen - De VAR-preadviezen 2012
CiteertitelNTB 2012, 15
SamenvattingOp vrijdag 11 mei 2012 wordt de jaarlijkse VAR-ledenvergadering te Utrecht gehouden. Het thema dit jaar is het overgansgsrecht in al zijn facetten. Auteur bespreekt de preadviezen van Rianne Jacobs, Overgangsrecht in Nederlandse en Europese regelgeving; Herman Bröring, Beleidswijziging; het spel, de regels en het vertrouwen; Chris Backes, Dynamisch omgevingsrecht; en Melvin Pauwels, Fiscaal overgangsrecht: balanceren tussen verandering en rechtszekerheid.
Auteur(s)W. Konijnenbelt
Pagina92-102
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelDe bestuurlijke boete en de evenredigheidstoets, een lege huls? - De Wet arbeid vreemdelingen: van strafrechtelijke naar bestuursrechtelijke handhaving
CiteertitelNTB 2012, 16
SamenvattingAuteur bespreekt de wijze waarop bestuur en rechter de evenredigheidstoets uitvoeren in het kader van bestuurlijke boetes op grond van de Wet arbeid vreemdelingen. Die toets wordt vergeleken met de wijze waarop het Openbaar Ministerie en de strafrechter voorheen tot hun eis/straf voor dezelfde overtredingen kwamen. Deze analyse is interessant, mede omdat de bestuurlijke boete meer en meer aan terrein wint omdat de wetgever dit instrument steeds vaker inzet om effectieve(re) handhaving te bewerkstelligen.
Auteur(s)C.M. Saris
Pagina103-110
LinkVolledige tekst artikel (stibbe.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelSchadevergoeding (waaronder onrechtmatige overheidsdaad)
CiteertitelNTB 2012, 17
SamenvattingA. Onrechtmatige overheidsdaad a.1. bevoegdheid en ontvankelijkheid a.2. publiekrechtelijke voorvragen a.3. beoordeling bodemgeschil, toetsing a.4. schadevergoeding a.5. andere voorzieningen B. Kort geding b.1. bevoegdheid en ontvankelijkheid b.2. spoedeisendheid b.3. toetsing b.4. voorzieningen C. Nadeelcompensatie op grond van de wet D. Nadeelcompensatie op grond van de a.b.b.b. E. Schadevergoeding in bestuursrechtspraak.
Auteur(s)B.P.M. van Ravels
Pagina111-121
Artikel aanvragenVia Praktizijn