Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 18-05-2012
Aflevering 7
RubriekActualiteiten
TitelActualiteiten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 7, p. 2
SamenvattingWeg met veiligheid - Van de redactie

Louwes wordt niet beëdigd

'De hele maatschappij gaat sneller'

Online opsporing: zwart gat

'Onderschat nooit het vermogen van advocaten om de kleinste afwijking van de status quo als een revolutionaire verandering te beschouwen.' - Citaat

Protest wietpas lijkt achterhoedegevecht

Fraaie zaken

Nieuwe toezichtwebsite live

Amerikaanse advocatuur in de lift
Pagina2-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de deken
TitelEen andere invalshoek voor de Delta-advocaat - en diens baas
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 7, p. 3
SamenvattingEen Delta-advocaat is eigenlijk een heel gewone advocaat. Ik leg dat uit.
Auteur(s)J. Loorbach
Pagina3-3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
Titel‘Het voelde als een hobby, als het goed ging’ - Promoveren naast een praktijk
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 7, p. 4
SamenvattingJoost Nan promoveerde een halfjaar geleden op het lex certa-beginsel, ‘het meest zachte subbeginsel van het legaliteitsbeginsel.’
Auteur(s)H. van Wermeskerken
Pagina4-4
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelDe nuance van 4 mei
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 7, p. 5
SamenvattingOp 4 mei was de Vordense afdeling van het Comite 4 en 5 mei van plan tien Duitse soldaten (mee) te herdenken. Federatief Joods Nederland (FJN) slaagde in een kort geding de herdenking van de Duitse soldaten te voorkomen. Deze uitspraak leidde tot grote maatschappelijke instemming. Zo vindt de oorlogscorrespondent en vaandeldrager Arnold Karskens het vanzelfsprekend dat ‘de vijand’ niet op ‘zijn’ 4 mei wordt herdacht. Een houding die, naar zijn zeggen, ingegeven is door het verzetsverleden van zijn familie. De ‘oorlogschroniquer’ zoals hij zichzelf noemt, is illustratief voor een groot onbegrip van de uitspraak van de voorzieningenrechter.
Auteur(s)H. Veenendaal
Pagina5-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLogboek
Titel5.000 dollar
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 7, p. 7
SamenvattingWij hebben al een aantal keren geprobeerd Nil Nonn te wraken. Hij is de Cambodjaanse voorzitter van onze strafkamer die geacht wordt een eerlijk oordeel te vellen over mijn cliënt, Nuon Chea.
Auteur(s)M. Pestman
Pagina7-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelAgenda
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 7, p. 8
Samenvatting22 mei: (tweede) avond van de democratie
Het functioneren van de democratie in de 21ste eeuw. Dat staat centraal tijdens een debatavond van cultureel debatcentrum De Rode Hoed.

23 mei: telefoon- en internettap in de opsporing
Wat weten we over de inzet van de telefoontap in de opsporingspraktijk? Deze en andere vragen komen aan
de orde tijdens het seminar van het Centre for Information and Research on Organised Crime (CIROC).

24 mei: symposium bijzondere arbeidsverhoudingen
De fundamentele vraag in hoeverre bijzondere arbeidsverhoudingen nog gerechtvaardigd zijn of wellicht zelfs de toekomst vormen van een modern arbeidsrecht, zal tijdens deze bijeenkomst worden bediscussieerd.

31 mei: mediation in aansprakelijkheid- en verzekeringsclaims
Na de Verenigde Staten en Engeland neemt ook in Nederland de roep om een snellere oplossing via mediation toe. Welke vraagstukken komen hierbij kijken?

31 mei: seminar opsluiting van jeugdigen
Hoe wordt vastgesteld dat een kind behandeling in geslotenheid nodig heeft? Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens het seminar Opsluiting van jeugdigen en hun recht op behandeling, georganiseerd door het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten.

11 juni: ‘bekijk privacy eens van alle kanten'
Onder dat motto organiseert de ICT nieuwssite Webwereld het Nationaal Privacy Debat. Dankzij technologische ontwikkelingen is meer informatie steeds sneller beschikbaar.
Pagina8-8
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
Titel‘Gericht witwastoezicht nodig op fusie- en overnamekantoren’
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 7, p. 9
SamenvattingHet toezicht op de naleving van de witwasmeldplicht moet strenger, vindt Maaike Stouten. Zij promoveerde onlangs op onderzoek of de witwasmeldplicht en de handhaving van de Wwft voor juridische en fiscale dienstverleners voldoen aan de beginselen van rechtszekerheid, legal privilege en effectiviteit.
Auteur(s)L. van Almelo
Pagina9-9
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelVerdacht realistisch - Nationale Strafrechtgame 2012
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 7, p. 10
SamenvattingTwee dagen pleiten, debatteren en borrelen. Strafrechtadvocaten speelden mee in het ‘fictieve strafproces’ van de NVJSA.
Auteur(s)A. Nederlof
Pagina10-10
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelWeinig zicht op kwaliteit rechtsbijstandsjurist
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 7, p. 11
SamenvattingDe advocatuur heeft de kwaliteit van de dienstverlening beter gewaarborgd dan de rechtsbijstandverzekeraars, concludeerde het WODC onlangs. Maar over die kwaliteit doet het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum geen uitspraak. Advocaat Ton Steinz kijkt nu al uit naar het vervolgrapport.
Auteur(s)L. van Almelo
Pagina11-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelIraanse advocaat kandidaat voor Martin Ennals Award - Advocaten voor advocaten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 7, p. 12
SamenvattingNasrin Sotoudeh is genomineerd voor de prestigieuze Martin Ennals Award, op voordracht van Lawyers for Lawyers. Zij vecht al jaren voor mensenrechten van vrouwen en tegen het
executeren van minderjarige delinquenten.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina12-12
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelPleitbaar of onjuist? - Is een pleitbaar standpunt volgens fiscalisten ontkenning van het opzet?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 7, p. 13
SamenvattingAdvocaat Diederik van Omme las de ‘uitstekende bijdrage’ van Maria Drok over de betekenis van een pleitbaar standpunt in het vorige Advocatenblad en hij reageert hierop.
Auteur(s)D. van Omme
Pagina13-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCover
TitelMoeizaam afscheid van papier - Alle gerechten in 2015 elektronisch toegankelijk
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 7, p. 14
SamenvattingOver drie jaar zouden de digitale deuren van de rechtspraak wagenwijd open moeten staan. En hoewel het DigiNotar debacle zijn sporen heeft nagelaten en veel rechters en advocaten nog hechten aan papier, krijgt die ambitie steeds meer vorm.
Auteur(s)L. van Almelo
Pagina14-17
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInterview
TitelNieuwe opperrechter in advocatenland - ‘Zorg dat je tegenspraak organiseert’
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 7, p. 18
SamenvattingOoit was hij zelf advocaat, maar op 1 juli wordt Joost van Dijk voorzitter van het hoogste tuchtgerecht, het Hof van Discipline in Den Bosch. ‘Het tuchtrecht moet zichtbaar worden.’
Auteur(s)T. Sillevis Smitt
Pagina18-20
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEven opfrissen
TitelWat houdt een huurbeding ook alweer in?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 7, p. 21
SamenvattingHet inroepen van een huurbeding jegens huurders scheelt al snel een slok op een borrel. Handig, zeker gezien de huidige economische omstandigheden.
Auteur(s)D. Nuijten
Pagina21-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHuurrecht
Titel‘De disbalans is me een doorn in het oog’ - Advocaat Huib Hielkema over het Nederlandse huurstelsel
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 7, p. 22
SamenvattingVergaande rechtsbescherming maakt de huurder de koning te rijk. De verhuurder kan vaak geen marktconforme huurprijs vragen. Het hele huurstelsel veranderen? ‘Het is maar zeer de vraag of de politiek daar nu aan wil.’
Auteur(s)O. van Ditzhuijzen
Pagina22-23
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNieuwe regels voor buitengerechtelijke kosten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 7, p. 24
SamenvattingDe wet normering buitengerechtelijke incassokosten treedt binnenkort in werking. Met de wet is primair beoogd consumenten te beschermen tegen onredelijke incassokosten. Wat staat er te veranderen?
Auteur(s)H.J.S.M. Langbroek
Pagina24-26
LinkVolledige tekst artikel (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelWie overschrijft, blijft - Toetsvragen burgerlijk procesrecht kloppen van geen kant
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 7, p. 27
SamenvattingWaarom bepaalt het KNMI elk uur de temperatuur op een aantal meetpunten? Een interessante vraag, zeker voor de advocaat-stagiaires die onlangs het beroepstentamen Burgerlijk Procesrecht maakten. De KNMI-vraag kan op allerlei manieren worden uitgelegd: waarom deze meting? Waarom het KNMI, waarom elk uur, waarom de temperatuur en waarom zoveel meetpunten? Het is een schoolvoorbeeld van een slechte vraag die zo in het tentamen BPR zou kunnen staan.
Auteur(s)J. Boorsma
Pagina27-27
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKantoorartikelen
Titel‘Ik zat thuis in mijn korte broek achter mijn bureau’
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 7, p. 28
SamenvattingNa jaren van afzien in aftandse cursuscentra gooide advocaat Martijn Maathuis het over een andere boeg om zijn punten te halen. Hij volgde online twee cursussen, en keek ondertussen naar de zonnige dag buiten en zoende zijn zoon welkom thuis.
Auteur(s)M. Maathuis
Pagina28-29
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKantoorartikelen
TitelKosten besparen
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 7, p. 29
SamenvattingEen man komt in de hemel en klaagt bij God dat hij nooit de loterij heeft gewonnen, hoewel hij er zo voor heeft gebeden. God antwoordt: ‘Ik wilde wel iets doen, maar had dan een lot gekocht.’ De moraal: je moet de eenvoudige, praktische
dingen niet vergeten.
Auteur(s)D. Stuyling de Lange
Pagina29-29
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWerken in het binnenland
TitelVan Tokio tot hier
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 7, p. 31
SamenvattingDe dag dat Kenji Okano-Heijmans als advocaat werd beëdigd, vierde zijn kantoor Sinterklaas met zijn sectiehoofd in de rol van goedheiligman. Cultuurschok? Integendeel. ‘Ik hoop hier zo lang mogelijk te blijven.’
Auteur(s)A. Italianer
Pagina31-32
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTransfers
TitelWie, wat, waar?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 7, p. 33
SamenvattingWie vertrok, wie stopte en wie begon voor zichzelf? Bent u zelf onlangs van kantoor gewisseld of eigen baas geworden? Mail uw verhaal of meld u aan via redactie@advocatenorde.nl.
Auteur(s)K. van der Meulen
Pagina33-34
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van Discipline, 11-07-2011, 5979, 5980 en 6001
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 7, p. 35
SamenvattingWrakingsverzoeken tegen een lid van het Hof van Discipline zijn gegrond; uit zijn vraag bleek wat het antwoord daarop volgens hem behoorde te zijn, en zijn daarop volgende uitlating bevestigde dat.
Pagina35-35
UitspraakECLI:NL:TAHVD:2011:YA1928
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van Discipline, 14-02-2011, 5805
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 7, p. 35
SamenvattingDe omstandigheid dat de Geschillencommissie Advocatuur zich ook heeft uitgesproken over de handelwijze van mr. X kan niet afdoen aan de wettelijke taak van de raad en de ontvankelijkheid van bij hem ingediende klachten.
Pagina35-36
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelRaad van Discipline Amsterdam, 14-09-2010, 10-069A
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 7, p. 36
SamenvattingEen advocaat is verplicht met zijn cliënt bij het begin van een zaak te overleggen of er termen zijn om te trachten door de overheid gefinancierde rechtshulp te verkrijgen.
Pagina36-36
UitspraakECLI:NL:TADRAMS:2010:YA1037
Artikel aanvragenVia Praktizijn