Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 06-06-2012
Aflevering 6
RubriekActualiteiten
TitelActualiteiten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 6, p. 2
SamenvattingVinger in de dijk - Van de redactie

Rectificatie

SP wil opheldering van Teeven

Kamer akkoord met wetswijziging Ondernemingskamer

'Maar, wij zijn niet alleen juristen, maar ook realisten' - Citaat

Rechtspositie cliënten in knel door inspectie
Pagina2-3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de deken
TitelMeldingsplicht en beroepsgeheim
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 6, p. 3
SamenvattingAls je een cirkel trekt om alle denkbare werkzaamheden van een advocaat doet de meldingsplicht van de advocaat onder de Wwft zich maar in een heel erg smalle punt uit de aldus gebakken taart voor.
Auteur(s)J. Loorbach
Pagina3-3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelActualiteiten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 6, p. 4
Samenvatting'Juist nu naar Suriname'

Pro-Deowerk in het geding

EHRM: recht op toegang tot bewijs in belastingzaken

‘Eén op één advocatenadvies te duur’
Pagina4-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelHansje Brinker is een SGP’er
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 6, p. 5
SamenvattingDe verhoging van de griffierechten is voorlopig van de baan. En dat hebben we te danken aan Gerrit Holdijk, het SGP-Eerste Kamerlid met de kenmerkende ernstige blik van een ouderling.
Auteur(s)M. Kaaks
Pagina5-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelOnorthodoxe oplossingen zijn niet taboe
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 6, p. 6
SamenvattingHet stelsel van tuchtrechtspraak staat onder druk. De kosten en het aantal zaken stijgen en na 2013 vervalt bovendien de huidige overheidssubsidie op de tuchtrechtspraak. Het College van Afgevaardigden besprak daarom in de vergadering van 30 maart mogelijkheden om de rechtspraak betaalbaar te houden.
Pagina6-6
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLogboek
TitelAmbush
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 6, p. 7
SamenvattingSon Arun is mijn altijd goedlachse collega-advocaat. Met hem sta ik Nuon Chea bij. Door iedereen wordt hij major genoemd, binnen en buiten de rechtszaal.
Auteur(s)M. Pestman
Pagina7-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelActualiteiten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 6, p. 8
SamenvattingIntussen op het Binnenhof...
... is een griffierecht voor het EHRM van de baan

‘Retoriek is macht’
Pagina8-8
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelAdvocatenopleiding verandert grondig - We willen de losse onderdelen beter op elkaar laten aansluiten’
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 6, p. 9
SamenvattingMeer ethiek, vaardigheden en keuzemogelijkheden. De Beroepsopleiding (BO) en de Voortgezette Stagiaire Opleiding (VSO) samengevoegd tot een driejarige opleiding. En een externe instantie die het onderwijs verzorgt. De nieuwe advocatenopleiding krijgt steeds meer vorm.
Auteur(s)S. Drooglever Fortuijn
Pagina9-9
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelAgenda
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 6, p. 10
SamenvattingActualiteiten jeugdstraf
Op 8 mei kunt u zich in het Congrescentrum Jaarbeurs te Utrecht in één middag laten voorlichten over de belangrijkste
ontwikkelingen op het gebied van het jeugdstraf(proces)recht en het jeugdbeschermingsrecht.

Symposium partner- en kinderalimentatie
Wat zijn de knelpunten en wat kan beter in de kinder- en partneralimentatie? Die en andere vragen staan centraal
tijdens het symposium op 9 mei van het Amsterdams Centrum voor Familie Recht, de Rechtbank Amsterdam en de Stichting Opleiding Advocaten.

TVR-Symposium
Piraterij, samenloop van verzekeringen, warranties en conditions in het Engelse zeeverzekeringsrecht. Deze
en andere onderwerpen komen op 11 mei aan bod tijdens het symposium van het Tijdschrift Vervoer & Recht over Maritieme- en Transportverzekering.

'Recht en Media'
Hoe vullen de media en het recht elkaar aan? Hierover organiseert de Leidse studievereniging Mordenate College op 11 mei 2012 een congres.

Leve het herstelrecht
Op 14 mei vindt de eerste uitreiking van de tweejaarlijkse Bianchi-prijs plaats. Deze wordt toegekend aan instellingen
en personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de
verbreiding en toepassing van het Herstelrecht in Nederland.

Tappen in opsporing
Dat is het onderwerp van het seminar van het Centre for Information and Research on Organised Crime op 23 mei. Wat weten we over de inzet van de telefoontap in de opsporingspraktijk?
Pagina10-10
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
Titel‘Bezuinigingsplan te weinig afgewogen’
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 6, p. 11
SamenvattingSGP-senator Gerrit Holdijk zal het voorstel ter verhoging van de griffierechten tegenhouden als het in zijn huidige vorm de Eerste Kamer bereikt. Maar principieel tegen een verhoging van de eigen bijdrage is hij niet. ‘Gezien de tarieven in de advocatuur kun je moeilijk roepen dat recht goedkoop moet zijn.’
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina11-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelDe snelste advocaat loopt voor Lawyers for Lawyers - Advocaten voor advocaten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 6, p. 12
SamenvattingAdvocaten die meelopen met de de stichting Advocaten voor Advocaten (L4L). De stichting is blij met dit initiatief van de
jongere garde. ‘We wilden laten zien dat je zelf ook iets kunt doen.’ Royal Ten in Den Haag steunen daarmee rechtstreeks
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina12-12
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCover
Titel‘Je wordt er een betere advocaat van’ - Vijf advocaten over hun functie als rechter-plaatsvervanger
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 6, p. 14
SamenvattingWord je gevraagd, dan kun je als advocaat bijna niet weigeren rechter-plaatsvervanger te worden. En eenmaal achter de tafel gezeten, blijken advocaten de vaardigheden snel onder de knie te krijgen. Maar fulltime recht spreken blijft een brug te ver.
Auteur(s)M. Knapen
Pagina14-18
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInterview
Titel‘We voelen niet zo’n behoefte de grens van grievende uitlatingen op te rekken’
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 6, p. 20
SamenvattingHenk de Groot, scheidend voorzitter van de Commissie Disciplinaire Rechtspraak, vertelt hoe de uitspraken van de tuchtrechter achter in dit blad geselecteerd worden. En passant peilt hij de staat van het tuchtrecht.
Auteur(s)T. Sillevis Smitt
Pagina20-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelHet einde van de Surinaamse rechtsstaat
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 6, p. 23
SamenvattingOp 8 december 1982 werden in Paramaribo vijftien critici van het militair regime onder leiding van Desi Bouterse zonder enige vorm van proces geëxecuteerd. Onder de slachtoffers waren de advocaten John Baboeram, Kenneth Gonçalves en Harold Riedewald, de deken van de Orde van Advocaten. Van 1980 tot 1987 volgde een militaire dictatuur; waarna tot en met 1995 het bevel van het Nationaal Leger gevoerd werd door verdachten en/of medeplichtigen aan ofwel de Decembermoorden ofwel de Moiwana slachting, waarbij in 1986 ongeveer vijftig dorpelingen werden vermoord. Van 1996 tot 2000 is het land geregeerd door de Nationale Democratische Partij van hoofdverdachte Bouterse. Op 4 april 2012 nam De Nationale Assemblee van Suriname een wet aan die amnestie beoogt te verlenen voor onder andere de massamoord van 8 december 1982. Volgens de Memorie van Toelichting dient deze wet voor de broodnodige rust te zorgen.
Auteur(s)A. Karg
Pagina23-23
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEven opfrissen
TitelWanneer is er ook al weer sprake van een pleitbaar standpunt?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 6, p. 25
SamenvattingToetsing aan de hand van objectieve maatstaven, zoals de fiscale bestuursrechtelijke lijn voorschrijft, geldt in strafzaken kennelijk niet.
Auteur(s)M. Drok
Pagina25-25
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKantoorartikelen
TitelIn de spaarstand
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 6, p. 26
SamenvattingOnmisbaar op elk advocatenkantoor en vooralsnog onaantastbaar door moderne communicatietechnologie: de fax. Maar waarom is dit logge, lelijke apparaat eigenlijk nog niet vervangen?
Auteur(s)M. Knapen
Pagina26-27
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelPersoneelsbeleid: wendbaar personeel
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 6, p. 27
SamenvattingOnlangs verscheen een boek van een vrouw met wel twintig zeer verschillende persoonlijkheden, waarvan er zeven het meest aanwezig waren. In haar badkamer had ze zeven tandenborstels, want de verschillende personages vonden
het onplezierig hun tandenborstel ‘te moeten delen’. Je kunt zo’n verhaal bekijken vanuit het dierentuinperspectief: ‘Gek hè, zo’n mens.’ Je kunt ook vaststellen dat ieder mens kennelijk een personage ‘kiest’ en dat langzaam maar zeker verder invult op basis van de omstandigheden en talenten. Maar dat er vlak onder het oppervlak nog tal van andere mogelijkheden liggen...
Auteur(s)D. Stuyling de Lange
Pagina27-27
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek Aansprakelijkheidsrecht * Kroniek 2011
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 6, p. 28
SamenvattingIn vervolg op de vorige kroniek (Advocatenblad 2011, 6) worden hierna de belangrijkste uitspraken in 2011 van de Hoge Raad besproken en een aantal van het Hof van Justitie
inzake productaansprakelijkheid.
Auteur(s)L. Couvret , G.J. de Jager , M. Koevoets
Pagina28-36
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTransfers
TitelWie, wat, waar?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 6, p. 39
SamenvattingWie vertrok, wie stopte en wie begon voor zichzelf? Bent u zelf onlangs van kantoor gewisseld of eigen baas geworden? Mail uw verhaal of meld u aan via redactie@advocatenorde.nl.
Pagina39-40
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelRaad van Discipline Amsterdam, 21-06-2001, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 6, p. 43
SamenvattingOptreden als stroman, declareren aan Raad voor Rechtsbijstand zonder inschrijving en negeren beslissing rechter.
Pagina43-43
UitspraakECLI:NL:TADRAMS:2011:YA1752
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van Discipline, 30-05-2011, 5958
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2012, nr. 6, p. 44
SamenvattingOok in cassatie dient een advocaat zijn cliënt op de hoogte te houden. Onvoldoende kennis van de toevoegingsregeling komt voor rekening van de advocaat.
Pagina44-44
Artikel aanvragenVia Praktizijn