Berichten IndustriŽle Eigendom

Uitgever Uitgeverij deLex
Tijdschrift Berichten IndustriŽle Eigendom
Datum 28-04-2012
Aflevering 4
RubriekArtikelen
TitelDe beperkte kwekersvrijstelling valt binnen de reikwijdte van de octrooirechtelijke onderzoeksvrijstelling
SamenvattingBij het Algemeen overleg tussen de toenmalige minister van LNV en de Tweede Kamer over de toekomst van de plantenveredeling is aan de minister met een aanvaarde motie gevraagd om zowel de optie van een bepekte als een uitgebreide veredelingsvrijsteling uit te werken en daarbij de juridische (on)mogelijkheden, zowel in nationale, Europese als mondiale wet- en regelgeving te onderzoeken. Deze analyse heeft geleid tot een rapport van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie waarin een aantal actiepunten is geformuleerd en vragen zijn beantwoord die voortvloeiden uit het Algemeen Overleg van 30 juni 2010 over de toekomst van de plantenveredeling in het licht van de ontwikkelingen in het octrooirecht en het kwekersrecht.
Auteur(s)R. Huijten , W. Maas
Pagina122-125
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWijziging van de onderzoeksvrijstelling is zeer gewenst - Naschrift
SamenvattingDe auteurs van bovenstaande bijdrage roeren een interessant punt aan, in een actuele en belangrijke discussie. Naar hun vaste overtuiging moet de onderzoeksvrijstelling in de Rijksoctrooiwet 1995 (Row) ruim worden uitgelegd, althans zo ruim dat deze in elk geval de zg. beperkte kwekersvrijstelling, onder andere bekend uit de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 (ZPW), mede omvat. Zij baseren zich hierbij in hoofdzaak op de wetsgeschiedenis van (thans) art. 53 lid 3 Row en op het daarnaar verwijzende Medicopharma-arrest van de Hoge Raad uit 1992. Mijns inziens valt echter op hun interpretatie van dit arrest wel het een en ander af te dingen.
Auteur(s)P.A.C.E. van der Kooij
Pagina125-126
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Octrooirecht
TitelHof van Justitie EU, 24-11-2011, C-322/10
Samenvatting(Medeva) (Medeva B.V. / Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 24 november 2011.#Medeva BV tegen Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks.#Verzoek om een prejudiciele beslissing: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Verenigd Koninkrijk.#Geneesmiddelen voor menselijk gebruik - Aanvullend beschermingscertificaat - Verordening (EG) nr. 469/2009 - Artikel 3 - Voorwaarden voor verkrijging van certificaat - Begrip ,door van kracht zijnd basisoctrooi beschermd product' - Criteria - Bestaan van bijkomende of andere criteria voor geneesmiddel dat meer dan een werkzame stof bevat of voor vaccin tegen meerdere ziekten (,combinatievaccin' of ,multivalent vaccin').#Zaak C-322/10.
AnnotatorK.M.L. Bijvank
Pagina127-133
UitspraakECLI:EU:C:2011:773
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Merkenrecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 17-01-2012, 200.082.649/01
Samenvatting(Gelbe Seiten)

(Truvo Belgium Comm. V. te Antwerpen / Detemedien Deutsche Telekom GmbH te Frankfurt am Main)
Samenvatting (Bron)Intellectuele eigendom; oppositie o.g.v. YELLOW PAGES, GELBE SEITEN, GELE BLADZIJDEN en PAGES JAUNES tegen inschrijving GELBE SEITEN. Geen normaal gebruik van GELBE SEITEN, GELE BLADZIJDEN en PAGES JAUNES (als merk) door opposant in vijf jaar voor publicatie van betwsite depot. In opposite kan in beginsel geen nieuwe grond voor oppositie of inschrijving voor het eerst in beroep worden aangevoerd. Het staat partijen echter wel vrij in de beroepsprocedure nadere gegevens/ nieuw bewijsmateriaal aan te voeren ter onderscteuning van een in de bezwaarfase aangevoerde grondslag. Wel normaal gebruik YELLOW PAGES. Geen visuele of auditieve overeenstemming tusseen YELLOW PAGES en GELBE SEITEN; wel begripsmatige overeenstemming , waarvoor echter een vertaalslag nodig is. Gelet op beschrijvende onderdelen van huis uit beperkte beschermingsomvamg; geen verwarringsgevaar. Verwerpt beroep.
AnnotatorC.J.J.C. van Nispen
Pagina134-140
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2012:BV3748
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 07-09-2011, IEF 10151
Samenvatting(TUC/Apťro) (1. General Biscuits BelgiŽ B.V.B.A., 2. General Biscuits Nederland B.V., 3. General Biscuit SAS / Hoppe Food Group B.V.)
Pagina141-141
LinkVolledige tekst uitspraak (ie-forum.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak in het kort - Merkenrecht
TitelHof van Cassatie, 15-09-2011, IEF 10824
Samenvatting(Engels/Daewoo)

(D. Engels bvba / Daewoo Electronics Europe GmbH)
Pagina142-142
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 02-11-2011, IEF 10444
Samenvatting(Playboy/Toy Trade) (Playboy Enterprises International Inc. / 1. Toy Trade M. Biermann B.V., 2. Toy Trade Mc Bierman GMBH)
Pagina142-143
LinkVolledige tekst uitspraak (ie-forum.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Gravenhage 24-01-2012
Samenvatting(Apple/Samsung) (Apple Inc. / Samsung Electronics Co. Limited, Samsung Electronics Benelux B.V., Samsung Electronics Europe Logistics B.V., Samsung Electronics Overseas B.V.)
Samenvatting (Bron)Intellectuele eigendom; modellenrecht; inbreukzaak; gemeenschapsmodel; Apple/Samsung
Pagina143-144
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2012:BV1612
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak in het kort - Merkenrecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 31-01-2012, 200.081.348/01
Samenvatting(Diesel/Makro III)

(1. Makro Zelfbedieningsgroothandel C.V., 2. Metro Cash & Carry Nederland B.V., 3. Remo Zaandam / Diesel S.P.A.)
Samenvatting (Bron)Intellectuele Eigendom; Merkenrecht; arrest inzake Makro-Diesel na verwijzing door de Hoge Raad
Pagina144-144
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2012:BV3419
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak in het kort - Merkenrecht
TitelHof van Beroep te Brussel, 07-02-2012, IEF 10883
Samenvatting(Responsible Young Drivers)

(Fondation Tanguy Moreau de Melen enz. / 1. McCann Erickson NV, 2. Centrum voor Beeldexpressie V.Z.W.)
Pagina145-145
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak in het kort - Merkenrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 07-02-2012, 200.081.259
Samenvatting(HKZ specialist)

(D.H.M. Bouman / Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector)
Samenvatting (Bron)Merkenzaak. Collectieve beeldmerken. Verwarringsgevaar? Toewijsbaarheid algemeen geformuleerd verbod.
Pagina145-146
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2012:BV8356
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EU, 16-02-2012, C-488/10
Samenvatting(Celaya/Proyectos Integrales) (Celaya Emparanza y Galdos International SA / Proyectos Integrales de Balizamientos SL)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 16 februari 2012. # Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA tegen Proyectos Integrales de Balizamientos SL. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Juzgado de lo Mercantil n? 1 de Alicante y n? 1 de Marca Comunitaria - Spanje. # Verordening (EG) nr. 6/2002 - Artikel 19, lid 1 - Gemeenschapsmodellen - Inbreuk of dreigende inbreuk - Begrip ,derde'. # Zaak C-488/10.
Pagina146-147
UitspraakECLI:EU:C:2012:88
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak in het kort - Ongeoorloofde concurrent
TitelRechtbank Arnhem, 17-06-2011, 704636 Cv Expl. 10-6656
Samenvatting(urineopvangzakken)

(Fornix Biosciences N.V. en Laprolan B.V. / Medical4You B.V.)
Samenvatting (Bron)Schending non-concurrentiebeding. Voorbereidende handelingen, zoals oprichten onderneming en inschrijven bij de Kamer van Koophandel, leveren (nog) geen concurrentie op.
Pagina147-147
UitspraakECLI:NL:RBARN:2011:BQ9168
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam, 27-12-2011, IEF 10799
Samenvatting(geheimhoudingsovereenkomst en know how bescherming) (Super B B.V. / Batterie-Montage-Zentrum GMBH te Karlstein, Duitsland)
Pagina148-148
LinkVolledige tekst uitspraak (ie-forum.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelP.J. Sciarone, Ontwikkelingslanden onder een wijkende horizon. Notitie over economische groei, technologie en intellectuele eigendom. Ministerie van Buitenlandse Zaken, maart 2010
SamenvattingDe voorliggende notitie bevat een analyse van het verschijnsel van langdurige economische groei in het licht van technologische ontwikkeling en de bescherming van intellectuele eigendom. De notitie concludeert dat langdurige economische groei het resultaat is van een meer doelmatig gebruik van productiemiddelen mogelijk gemaakt door de groei van natuurwetenschappelijke kennis en technologische innovatie. Het daarvoor vereiste onderzoek en ontwikkelingsproces blijkt in hoge mate te worden bevorderd door de bescherming van intellectuele eigendom mogelijk te maken.
Auteur(s)C.J.J.C. van Nispen
Pagina148-148
LinkVolledige tekst notitie (rijksoverheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn