Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Tijdschrift voor Gezondheidsrecht
Datum 02-05-2012
Aflevering 3
RubriekRedactioneel
TitelDe escalerende Nationale ombudsman
CiteertitelTvGR 2012, p. 187
SamenvattingDe trieste zaak 'Jelmer'. Iedereen voelt met de ouders mee. Empathie siert ook de Nationale ombudsman. Ten aanzien van de IGZ slaat hij evenwel een minder begripvolle toon aan in zijn rapport (nr. 2011/357) over de zaak: "deze ernstige vorm van disfunctioneren is de Nationale ombudsman met zijn jarenlange ervaring met het reilen en zeilen van de honderden onderdelen van de overheid niet eerder tegengekomen ... De Nationale ombudsman kijkt inmiddels reikhalzend uit naar een spoor van degelijkheid in het werk van de IGZ." Hij meent, dat "IGZ geen enkel idee heeft met welk oogmerk zij in kwestie als deze een toezichthoudende taak vervult"(nr. 2011/375). Wel erg grote woorden. En dat omdat de IGZ onder druk van een advocaat van ťťn van de betrokken specialisten een eerder kritisch rapport heeft teruggenomen. Misschien had de advocaat toch wel een punt.
Auteur(s)J.G. Sijmons
Pagina187-187
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Wob als sluiproute? Passieve openbaarmaking door de IGZ
CiteertitelTvGR 2012, p. 188
SamenvattingDe Wet openbaarheid van bestuur (Wob) stelt het algemeen belang van openbaarheid van overheidsinformatie voorop. De wet kent uitzonderingen maar daarmee moet, aldus vaste rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AABRvS), terughoudend worden omgegaan. Openbaarheid van overheidsinformatie is een belangrijk beginsel in onze democratische rechtsstaat.
Auteur(s)R.P. de Roode
Pagina188-202
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe veranderde positie van de verpleegkundige in de Wet BIG De positie van de verpleegkundige en de verpleegkundig specialist in de Wet BIG na invoering van de Wet taakherschikking
CiteertitelTvGR 2012, p. 203
SamenvattingIn 1952 deed de Hoge Raad een uitspraak die de juridische positie van niet-artsen, waaronder verpleegkundigen met betrekking tot het verrichten van medisch handelingen veranderde. In die zaak had een niet-arts injecties toegediend bij een patiŽnt hetgeen in die tijd als onbevoegde uitoefening van de geneeskunst strafbaar was gesteld. De Hoge Raad oordeelde dat onder onmiddelijk toezicht van een bevoegde arts onder bepaalde omstandigheden door anderen injecties toegediend mochten worden. Pas als dat toezicht zou ontbreken, zou sprake zijn van onbevoegde uitoefening van de geneeskunst. Deze uitspraak kan worden gezien als een aanzet tot de zogenaamde 'verlengde-armconstructie'. De rol en de daarbij behorende bevoegdheden van de verpleegkundige werd daardoor gewijzigd en bestendigd; taakherbeschikking 'avant la lettre'. Met de inwerktreding van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) is deze buitenwettelijke rol van de verpleegkundige in wetgeving verankerd.
Auteur(s)D.Y.A. van Meersbergen
Pagina203-217
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekForum
TitelDragerschap als nevenbevinding van de hielprikscreening: informeren of negeren?
CiteertitelTvGR 2012, p. 218
SamenvattingDe neonatale screening in ons land is gericht op de tijdige opsporing van behandelbare aandoeningen bij de pasgeborene. De te behalen gezondheidswinst voor de pasgeborene is het centrale criterium. Op basis van dat criterium is gekozen voor het (voorlopig) afzien van het opsporen van onbehandelbare aandoeningen en aandoeningen waarbij de gezondheidswinst minder duidelijk is. Het belang van het kind staat voorop en ouders dienen primair in het belang van het kind te handelen. Sikkelcelziekte, een vorm van erfelijke bloedarmoede, is een van de ziekten waarnaar via de hielprik wordt gezocht.
Auteur(s)S. van der Burg , E.T.M. Oltshoorn-Heim , M.F. Verweij
Pagina218-225
LinkVolledige tekst artikel (researchgate.net)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek Rechtspraak
TitelKroniek rechtspraak Scheidsgerecht Gezondheidszorg
CiteertitelTvGR 2012, p. 226
SamenvattingIn de onderhavige kroniek geef ik u een doorkijkje in de uitspraken - arbitrale vonnissen en bindende adviezen - zoals gedaan door het Scheidsgerecht Gezondheidszorg (hierna: het Scheidsgerecht) over de jaren 2009-2011.
Auteur(s)T.A.M. van den Ende
Pagina226-237
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBerichten
TitelBerichten
CiteertitelTvGR 2012, p. 238
SamenvattingJubileumvergadering Vereniging voor Gezondheidsrecht

Op vrijdag 20 april 2012 viert de Vereniging voor Gezondheidsrecht haar 45-jarig bestaan met een feestelijke jubileumvergadering getiteld: 'Werk in uitvoering: de toekomst van het gezondheidsrecht'.
Pagina238-238
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 03-08-2011, ---
CiteertitelTvGR 2012, p. 239
SamenvattingWob-verzoek derde belanghebbende; bestuurlijke aangelegenheid; finale geschillenbeslechting; bestuurlijke lus
Pagina239-242
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 08-02-2012, AWB 11/1175
CiteertitelTvGR 2012, p. 242
SamenvattingVerzoek om voorlopige voorziening; aanwijzing Minister van VWS inhoudende een taakstelling aan huisartsen ad Ä98 miljoen; beleidsregel NZa; tariefbeschikking NZa inzake tarieven huisartsen; niet onmiskenbaar onrechtmatig: verzoek afgewezen.
Samenvatting (Bron)Structurele korting op inschrijf- en consulttarieven voor huisartsenzorg ivm overschrijding financieel huisartsenkader, vertrouwensbeginsel. Exceptieve toetsing. Verzoek Landelijke huisartsenvereniging (LHV) tot schorsing van de tariefbeschikking in afwachting van de nog te nemen beslissing op bezwaar. De financiŽle kaders van de gezondheidszorg zijn op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg aan de minister voorbehouden en in beginsel gegeven voor NZa en rechter. De minister heeft de overschrijdingen van het huisartsenkader (per deelkader) niet op onmiskenbaar onrechtmatige wijze vastgesteld. De stelling van LHV dat de omvang van de korting op de huisartsentarieven niet, dan wel ondeugdelijk is onderbouwd, slaagt evenmin. Conclusie: de tariefbeschikking en de onderliggende aanwijzing en beleidsregel zijn niet onmiskenbaar onrechtmatig.
Pagina242-254
UitspraakECLI:NL:CBB:2012:BV5593
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht
TitelRaad van State, 22-02-2012, 201106794/1/A2
CiteertitelTvGR 2012, p. 255
SamenvattingDe IGZ heeft appellant op 26 augustus 2009 het bevel gegeven met onmiddellijke ingang de praktijkvoering als tandarts te staken en gestaakt te houden totdat uit inspectieonderzoek is gebleken dat voor de praktijkvoering in het algemeen en de praktijkhygiŽne in het bijzonder wordt voldaan aan de vigerende beroepsnormen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 augustus 2009 heeft de inspecteur aan [appellant] het bevel gegeven om met onmiddellijke ingang de praktijkvoering als tandarts te staken en gestaakt te houden totdat uit inspectieonderzoek is gebleken dat voor de praktijkvoering in het algemeen en de praktijkhygiŽne in het bijzonder wordt voldaan aan de vigerende beroepsnormen en dit bevel openbaar gemaakt.
Pagina255-258
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BV6576
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Civiel recht
TitelGerechtshof Arnhem, 10-01-2012, 200.096.274
CiteertitelTvGR 2012, p. 258
SamenvattingInzage medisch dossier vader door zoon; wilsbeschikking; nalatenschap; handelingsonbekwaamheid; geen concrete aanwijzingen dat vader handelingsonbekwaam was ten tijde van het vaststellen van de wilsbeschikking; vonnis bekrachtigd
Samenvatting (Bron)Inzage medisch dossier in verband met rechtsgeldigheid testament
Pagina258-261
UitspraakECLI:NL:GHARN:2012:BV0470
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Civiel recht
TitelGerechtshof Amsterdam, 31-01-2012, 200.090.740
CiteertitelTvGR 2012, p. 262
SamenvattingWet bescherming persoonsgegevens, verstrekken gegevens door aansprakelijkheidsverzekeraar; rapport medisch adviseur
Samenvatting (Bron)Verwerking persoonsgegevens; inzage op grond van Wet bescherming persoonsgegevens.
Pagina262-267
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2012:BV2565
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Civiel recht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 21-02-2012, 200.083.620/01
CiteertitelTvGR 2012, p. 267
SamenvattingAfschaffing bonus/malusregeling extramurale AWBZ; tariefkorting van 1,7% op de functies VP en OB is niet onmiskenbaar onrechtmatig: vonnis vernietigd
Samenvatting (Bron)Wet marktordening gezondheidszorg; Aanwijzing van de Minister tot beperking van de contracteerruimte AWBZ voor extramurale zorg voor 2011 onmiskenbaar onrechtmatig?; betekenis eerdere afspraken met zorginstellingen over bonus/malusstelsel; strijd met de wet, dťtournement de pouvoir, onzorgvuldig, onevenredig, strijd met het vertrouwensbeginsel
Pagina267-271
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2012:BV6940
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekrecensie
TitelW. Sauter, Europees recht in de zorg
CiteertitelTvGR 2012, p. 272
Auteur(s)A.P. van der Mei
Pagina272-273
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSamenvattingen
TitelSamenvattingen
CiteertitelTvGR 2012, p. 274
Pagina274-274
Artikel aanvragenVia Praktizijn