European Human Rights Cases

Uitgever Sdu
Tijdschrift European Human Rights Cases
Datum 18-05-2012
Aflevering 5
TitelHof van Justitie EU, 16-02-2012, C-360/10
CiteertitelEHRC 2012/76
SamenvattingAuteursrecht. Intellectueel eigendom. Vrijheid van ondernemerschap. Vrijheid van meningsuiting. Gegevensbescherming. Schending auteursrecht via sociale netwerksites. Verantwoordelijkheid hostingdienstverleners. Filtersysteem om communicatie te blokkeren is disproportioneel.

(SABAM / Netlog NV)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 16 februari 2012. # Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) tegen Netlog NV. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Rechtbank van eerste aanleg te Brussel - Belgie. # Informatiemaatschappij - Auteursrecht - Internet - Hostingdienstverlener - Verwerking van op sociaalnetwerksite opgeslagen informatie - Installatie van systeem dat deze informatie filtert ter voorkoming dat met beschikbaarstelling van bestanden inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten - Geen algemene verplichting tot toezicht op opgeslagen informatie. # Zaak C-360/10.
AnnotatorE. Psychogiopoulou
Pagina931-939
UitspraakECLI:EU:C:2012:85
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 22-11-2011, 35254/07
CiteertitelEHRC 2012/77
SamenvattingVoorlopige maatregel. Weigering tenuitvoerlegging voorlopige maatregel. Geen objectieve rechtvaardiging voor niet-naleving voorlopige maatregel. Individueel klachtrecht. Bescherming gezondheid en leven van de verzoeker in de gevangenis. Recht op leven.

(Makharadze en Sikharulidze / Georgië)
Samenvatting (Bron)Remainder inadmissible;Violation of Art. 2 (substantive aspect);Violation of Art. 34;Non-pecuniary damage - award
AnnotatorC. Burbano Herrera
Pagina939-955
UitspraakECLI:CE:ECHR:2011:1122JUD003525407
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 13-12-2011, 27458/06
CiteertitelEHRC 2012/78
SamenvattingEigendomsbescherming. Pensioen. Evenredigheidstoets.

(Lakicevic e.a. / Montenegro en Servië)
Samenvatting (Bron)Remainder inadmissible;Violation of P1-1;Pecuniary and non-pecuniary damage - award
AnnotatorF.J.L. Pennings
Pagina955-965
UitspraakECLI:CE:ECHR:2011:1213JUD002745806
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 10-01-2012, 30765/08
CiteertitelEHRC 2012/79
SamenvattingPersoonlijke levenssfeer. Positieve verplichtingen. Slachtofferbegrip. Effectief rechtsmiddel. Afvalcrisis.

(Di Sarno e.a. / Italië)
Samenvatting (Bron)Preliminary objections dismissed;Remainder inadmissible;Violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8-1 - Respect for home;Respect for private life) (Substantive aspect);No violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8 - Positive obligations) (Procedural aspect)
Pagina964-973
UitspraakECLI:CE:ECHR:2012:0110JUD003076508
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 12-01-2012, 44385/02
CiteertitelEHRC 2012/80
SamenvattingEerlijk proces. Verhoor zonder rechtsbijstand. Geen concreet nadeel. Afstand van recht. Geen schending.

(Trymbach / Oekraïne)
Samenvatting (Bron)Remainder inadmissible;No violation of Article 6 - Right to a fair trial (Article 6-1 - Fair hearing);No violation of Article 6 - Right to a fair trial (Article 6-3-c - Defence through legal assistance)
AnnotatorF.P. Olcer
Pagina973-991
UitspraakECLI:CE:ECHR:2012:0112JUD004438502
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 17-01-2012, 20376/05
CiteertitelEHRC 2012/81
SamenvattingPrivacy. Openbaar maken medische gegevens. Raad voor de Kinderbescherming. Minderjarige.

(Varapnickaité-Mažyliené / Litouwen)
Samenvatting (Bron)No violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8-1 - Respect for private life)
AnnotatorA.E. Barendsen , Y.M. Hokwerda
Pagina991-1003
UitspraakECLI:CE:ECHR:2012:0117JUD002037605
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 17-01-2012, 1598/06
CiteertitelEHRC 2012/82
SamenvattingRecht op gezinsleven Bezoekrecht aan gewezen pleegkind. Onnodig lange procedure. Belangen van het kind.

(Kopf en Liberda / Oostenrijk)
Samenvatting (Bron)Violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8-1 - Respect for family life)
Pagina1003-1008
UitspraakECLI:CE:ECHR:2012:0117JUD000159806
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 17-01-2012, 36760/06
CiteertitelEHRC 2012/83
SamenvattingOngeoorloofde vrijheidsbeneming. Vrijheidsbeperking. Curatele. Ontbreken rechterlijke toets. Ontbreken actueel en objectief medisch oordeel. Schadevergoeding. Grote Kamer.

(Stanev / Bulgarije)
Samenvatting (Bron)Preliminary objection dismissed (Article 35-1 - Exhaustion of domestic remedies);Violation of Article 5 - Right to liberty and security (Article 5-1 - Deprivation of liberty;Lawful arrest or detention;Article 5-1-e - Persons of unsound mind);Violation of Article 5 - Right to liberty and security (Article 5-4 - Review of lawfulness of detention);Violation of Article 5 - Right to liberty and security (Article 5-5 - Compensation);Violation of Article 3 - Prohibition of torture (Article 3 - Degrading treatment) (Substantive aspect);Violation of Article 13+3 - Right to an effective remedy (Article 13 - Effective remedy) (Article 3 - Degrading treatment;Prohibition of torture);Violation of Article 6 - Right to a fair trial (Article 6-1 - Access to court;Civil rights and obligations);Respondent State to take measures of a general character (Article 46-2 - Measures of a general character);Respondent State to take individual measures (Article 46-2 - Individual measures);Non-pecuniary damage - award
AnnotatorL. Arends
Pagina1008-1040
UitspraakECLI:CE:ECHR:2012:0117JUD003676006
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 24-01-2012, 23592/07
CiteertitelEHRC 2012/84
SamenvattingBewegingsvrijheid, Recht om land te verlaten, Reisverbod, Europees burgerschap, Europese strafrechtelijke samenwerking.

(Mia¿d¿yk / Polen)
Samenvatting (Bron)Violation of Article 2 of Protocol No. 4 - Freedom of movement-{general} (Article 2 para. 1 of Protocol No. 4 - Freedom of movement);Pecuniary damage - claim dismissed;Non-pecuniary damage - award
AnnotatorM. van den Brink
Pagina1040-1047
UitspraakECLI:CE:ECHR:2012:0124JUD002359207
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 09-02-2012, 1813/07
CiteertitelEHRC 2012/85
SamenvattingVrijheid van meningsuiting. Discriminatie op grond van homoseksualiteit. Aanzetten tot haat. Misbruik van recht.

(Vejdeland e.a. / Zweden)
Samenvatting (Bron)Remainder inadmissible;No violation of Article 10 - Freedom of expression -{General} (Article 10-1 - Freedom of expression)
AnnotatorA. Nieuwenhuis
Pagina1047-1062
UitspraakECLI:CE:ECHR:2012:0209JUD000181307
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 14-02-2012, 35430/05
CiteertitelEHRC 2012/86
SamenvattingEigendomsrecht. Ontneming van een appartement niet "in het algemeen belang". Bewijsvoering mede aan de hand van website.

(Tkachevy / Rusland)
Samenvatting (Bron)Remainder inadmissible;Violation of Article 1 of Protocol No. 1 - Protection of property (Article 1 para. 1 of Protocol No. 1 - Deprivation of property);Pecuniary damage - reserved;Non-pecuniary damage - reserved
AnnotatorM.K.G. Tjepkema
Pagina1062-1070
UitspraakECLI:CE:ECHR:2012:0214JUD003543005
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 14-02-2012, 7094/06
CiteertitelEHRC 2012/87
SamenvattingRecht op respect voor het privéleven. Frauduleus gebruik gestolen rijbewijs. Niet noodzakelijk in democratische samenleving.

(Romet / Nederland)
Samenvatting (Bron)Remainder inadmissible;Violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8-1 - Respect for private life);Pecuniary damage - claim dismissed;Non-pecuniary damage - award
AnnotatorM.M. Groothuis
Pagina1070-1077
UitspraakECLI:CE:ECHR:2012:0214JUD000709406
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 14-02-2012, 36571/06
CiteertitelEHRC 2012/88
SamenvattingEigendomsrecht. Discriminatieverbod. Schending informatieplicht sociale zekerheid. Terugvordering en verrekening bijstandsuitkering. Ongelijke gevallen gelijk behandeld door sanctie van terugvordering.

(B. / Verenigd Koninkrijk)
Samenvatting (Bron)No violation of Article 14+P1-1 - Prohibition of discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 1 of Protocol No. 1 - Protection of property;Article 1 para. 1 of Protocol No. 1 - Possessions)
AnnotatorC.W.G. Rayer
Pagina1077-1088
UitspraakECLI:CE:ECHR:2012:0214JUD003657106
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 14-02-2012, 26940/10
CiteertitelEHRC 2012/89
SamenvattingIllegaal verblijf. Belang van het kind.

(Antwi e.a. / Noorwegen)
Samenvatting (Bron)No violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8 - Expulsion;Article 8-1 - Respect for family life) (Conditional)
AnnotatorA. Woltjer
Pagina1088-1100
UitspraakECLI:CE:ECHR:2012:0214JUD002694010
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 21-02-2012, 16965/10
CiteertitelEHRC 2012/90
SamenvattingGezinsleven. Kinderontvoering. Haagse Conventie inzake internationale kinderontvoering. "Fair hearing". Verordening EG. 2201/2003.

(Karrer / Roemenië)
Samenvatting (Bron)Violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8-1 - Respect for family life);Pecuniary damage - claim dismissed;Non-pecuniary damage - award
AnnotatorA.W. Heringa
Pagina1101-1107
UitspraakECLI:CE:ECHR:2012:0221JUD001696510
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 23-02-2012, 27765/09
CiteertitelEHRC 2012/91
SamenvattingVerbod van onmenselijke en vernederende behandeling. Verbod van collectieve uitzetting. Recht op een effectief rechtsmiddel. Bootvluchtelingen. Refoulementverbod. Extraterritoriale werking. Recht op asiel. Verantwoordelijkheid. Bewijslast. Overeenkomst Italië-Libië. "Push-back" operaties. Grote Kamer.

(Hirsi Jamaa e.a. / Italië)
Samenvatting (Bron)Preliminary objections joined to merits and dismissed (Article 35-1 - Exhaustion of domestic remedies);Preliminary objection joined to merits and dismissed (Article 34 - Victim);Violation of Article 3 - Prohibition of torture (Article 3 - Expulsion) (Conditional) (Libya);Violation of Article 3 - Prohibition of torture (Article 3 - Expulsion) (Conditional) (Eritrea) (Somalia);Violation of Article 4 of Protocol No. 4 - Prohibition of collective expulsion of aliens-{general} (Article 4 of Protocol No. 4 - Prohibition of collective expulsion of aliens);Violation of Article 13+3 - Right to an effective remedy (Article 13 - Effective remedy) (Article 3 - Prohibition of torture;Expulsion);Violation of Article 13+P4-4 - Right to an effective remedy (Article 13 - Effective remedy) (Article 4 of Protocol No. 4 - Prohibition of collective expulsion of aliens-{general};Prohibition of collective expulsion of aliens);Non-pecuniary damage - award
AnnotatorH. Pankratz , A. Terlouw
Pagina1107-1149
UitspraakECLI:CE:ECHR:2012:0223JUD002776509
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 03-04-2012, 47123/06
CiteertitelEHRC 2012/92
SamenvattingRecht op respect voor het privéleven. Vrijheid van meningsuiting. Vertrouwelijkheid gegevens proefpersonen bij wetenschappelijk onderzoek. Toegankelijkheid gegevens voor anderen. Weigering van openbaarmaking van onderzoeksgegevens. Geen beroep op reputatierechten mogelijk als reputatieschade voorzienbaar gevolg is van eigen handelen. Geen negatief recht op vrijheid van meningsuiting.

(Gillberg / Zweden)
AnnotatorA.C. Hendriks
Pagina1149-1160
UitspraakECLI:CE:ECHR:2012:0403JUD004712306
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 15-11-2011, 28502/08
CiteertitelEHRC 2012/93
SamenvattingOntvankelijkheid. Klager voldoet niet aan de omschrijving van een niet-gouvernementele organisatie.

(Transpetrol, a.s. / Slowakije)
AnnotatorY.A. Mijhad
Pagina1160-1165
UitspraakECLI:CE:ECHR:2011:1115JUD002850208
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 24-01-2012, 32844/10
CiteertitelEHRC 2012/94
SamenvattingVrijheid van meningsuiting. Schending vertrouwelijkheid juryberaad strafzaak.

(Seckerson en Times Newspapers Limited / Verenigd Koninkrijk)
AnnotatorTh.A. Roos
Pagina1165-1170
UitspraakECLI:CE:ECHR:2012:0124JUD003284410
Artikel aanvragenVia Praktizijn