Privacy & Informatie

Uitgever Uitgeverij Paris
Tijdschrift Privacy & Informatie
Datum 27-04-2012
Aflevering 2
RubriekRedactioneel
TitelRedactioneel
CiteertitelP&I 2012, 51
SamenvattingEigenlijk waren de rellen rondom het VUmc en rondom de neuroloog Kees Tullekens wel weer eens goed. Het maakte ineens weer zichtbaar wat het begrip 'privacy' betekent, zelfs voor mensen die 'niets te verbergen' hebben. Je zult maar met een gebroken pols op de EHBO-afdeling terechtkomen en na de behandeling - waarbij je in je broek plaste van de pijn bij het zetten van je pols - worden geconfronteerd met de vraag of je ermee akkoord gaat dat je behandeling wordt uitgezonden op televisie. 'Men' vindt de verhaallijn rondom je behandeling interessant genoeg om uit te zenden, wordt erbij verteld door iemand van wie jij dacht dat die tot het verplegend personeel behoorde. Nog erger wordt het als je met een aandoening zoals een soa op de EHBO terecht bent gekomen. Deze patiënten komen juist vanwege het gevoelige karakter bij voorkeur in de nachtelijke uren bij de EHBO.
Pagina45-45
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVan teugelloos 'terughacken' naar 'digitale toegang op afstand'
CiteertitelP&I 2012, 52
SamenvattingHet technisch effect van terughacken op de privacy is de totaalsom van het doorzoeken, aftappen, heimelijk volgen, observeren en infiltreren. Na toegang tot een ICT-systeem maakt de techniek immers alles mogelijk. De inbreuk op het privéleven is potentieel zeer groot. In dit artikel worden twee uiteenlopende inbreuken beschreven. Tevens wordt aangetoond dat het naar de mening van de auteur onmogelijk is om terughacken onder een reeds bestaande strafvorderlijke bevoegdheid te schuiven.
Auteur(s)M.E. Koning
Pagina46-52
LinkVolledige tekst artikel (merelkoning.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBestandskoppeling voor controle op de bijstandsuitkeringen: in hoeverre heiligt het doel de middelen?
CiteertitelP&I 2012, 53
SamenvattingBij de controle op de rechtmatigheid van verstrekte bijstandsuitkeringen worden vaak databestanden met elkaar gekoppeld. Hiervoor zijn veel technische mogelijkheden beschikbaar. Maar wat zijn de randvoorwaarden en grenzen voor koppeling vanuit juridisch oogpunt? In dit artikel wordt ingegaan op verschillende gevallen van bestandskoppeling bij de controle op bijstandsuitkeringen. Daarbij wordt besproken welke eisen worden gesteld aan bestandskoppeling en hoe deze normen worden toegepast door het CBP en de CRvB. De auteur concludeert dat de CRvB de privacynormen soepeler toepast dan het CBP en daardoor de gemeente ruimer baan geeft voor controle.
Auteur(s)I. van der Helm
Pagina53-57
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelNaar een pathologie van privacyschendingen, of over het doel dat de middelen heiligt.
CiteertitelP&I 2012, 54
SamenvattingEr is de afgelopen decennia veel literatuur verschenen over de waarde van privacy, de (juridische) methode ten aanzien van privacybescherming en de gevolgen van (grootschalige) privacyschendingen voor het individu en de maatschappij in haar geheel. Een onderwerp dat tot nu toe echter vrijwel onbelicht is gebleven, is de vraag waarom privacyschendingen geschieden. Is er een logica te ontdekken achter de privacyschendingen, waarom hebben ze plaats en hoe worden ze gelegitimeerd? Dit essay geeft de eerste aanzet tot een theoretische beantwoording van deze vragen: een pathologie van privacyschendingen. Aan de hand van een driedeling in de ethiek tussen teleologie, deontologie en deugdethiek, zal worden beargumenteerd dat privacyschendingen vaak worden beschouwd als instrumenteel aan het bereiken van een hoger doel en dat zij daardoor worden gelegitimeerd.
Auteur(s)B. van der Sloot
Pagina58-66
LinkVolledige tekst artikel (ivir.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitgelicht
TitelAanscherping uitvoering Wet werk en bijstand
CiteertitelP&I 2012, 55
SamenvattingPer 1 januari 2012 is de Wet werk en bijstand gewijzigd. De belangrijkste maatregelen zijn het aanscherpen van de regels ten aanzien van de jongeren tot 27 jaar die thans in de Wet investeren in jongeren (WIJ) zijn opgenomen, en deze over te hevelen naar de WWB, het afschaffen voor de bijstand voor inwonenden, het vervangen van de toets op het inkomen van de partner door een toets op het inkomen van de partner door een toets op gezinsniveau (huishoudinkomen), het vervallen van de specifieke ontheffing van de arbeidsverplichting voor alleenstaande ouders met jonge kinderen, de maximering van het gemeentelijke minimabeleid en de introductie van de mogelijkheid om de verplichting op te leggen om maatschappelijk nuttige werkzaamheden op te leggen als tegenprestatie voor bijstandsverlening (Sb. 2011, 6550).
Auteur(s)C. Ebbers
Pagina67-67
Artikel aanvragenVia Praktizijn