European Human Rights Cases

Uitgever Sdu
Tijdschrift European Human Rights Cases
Datum 07-08-2012
Aflevering 8
TitelHof van Justitie EU, 22-05-2012, C-348/09
CiteertitelEHRC 2012/145
SamenvattingVerwijdering van vreemdelingen. Europees burgerschap. Dwingende redenen van openbare veiligheid.

(P.I. / OberbŁrgermeisterin der Stadt Remscheid)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 22 mei 2012. # P.I. tegen Oberburgermeisterin der Stadt Remscheid. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Oberverwaltungsgericht fur das Land Nordrhein-Westfalen - Duitsland. # Vrij verkeer van personen - Richtlijn 2004/38/EG - Artikel 28, lid 3, sub a - Besluit tot verwijdering - Strafrechtelijke veroordeling - Dwingende redenen van openbare veiligheid. # Zaak C-348/09.
AnnotatorM. van den Brink
Pagina1783-1789
UitspraakECLI:EU:C:2012:300
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 03-04-2012, 17966/10
CiteertitelEHRC 2012/146
SamenvattingReligie. Non-discriminatie. Pensioenrechten.

(Manzanas Martin / Spanje)
Samenvatting (Bron)Violation of Article 14+P1-1 - Prohibition of discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 1 para. 1 of Protocol No. 1 - Peaceful enjoyment of possessions;Article 1 of Protocol No. 1 - Protection of property);Pecuniary damage - reserved;Non-pecuniary damage - award
AnnotatorN. Ramos Martin
Pagina1790-1801
UitspraakECLI:CE:ECHR:2012:0403JUD001796610
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 10-04-2012, 19554/09
CiteertitelEHRC 2012/147
SamenvattingRecht op privť- en gezinsleven. Uithuisplaatsing. Adoptie door pleegouders. Bezoekrecht. Familiebanden.

(Pontes / Portugal)
Samenvatting (Bron)Remainder inadmissible;Violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8 - Positive obligations;Article 8-1 - Respect for family life);Violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8-1 - Respect for family life);Non-pecuniary damage - award
Pagina1801-1812
UitspraakECLI:CE:ECHR:2012:0410JUD001955409
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 17-04-2012, 31925/08
CiteertitelEHRC 2012/148
SamenvattingBescherming van eigendom. EVRM en sociale zekerheid. Pensioenen. ServiŽ. Kosovo.

(Grudic / ServiŽ)
Samenvatting (Bron)Remainder inadmissible;Violation of Article 1 of Protocol No. 1 - Protection of property (Article 1 para. 1 of Protocol No. 1 - Peaceful enjoyment of possessions);Respondent State to take measures of a general character (Article 46 - General measures);Pecuniary and non-pecuniary damage - award
AnnotatorA. Momirov
Pagina1812-1824
UitspraakECLI:CE:ECHR:2012:0417JUD003192508
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 24-04-2012, 25446/06
CiteertitelEHRC 2012/149
SamenvattingRecht op respect voor de woning. Illegale bewoning door Roma. Uitzettingsbevel. Appreciatiemarge. Proportionaliteit. Speciale verplichtingen ten aanzien van kwetsbare groepen. Bescherming tegen discriminatie. Positieve verplichting tot speciale behandeling. Systematische discriminatie.

(Yordanova e.a. / Bulgarije)
Samenvatting (Bron)Violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8-1 - Respect for family life;Respect for home;Respect for private life) (Conditional);Non-pecuniary damage - finding of violation sufficient;Respondent State to take individual measures (Article 46-2 - Individual measures)
AnnotatorK. Henrard
Pagina1824-1843
UitspraakECLI:CE:ECHR:2012:0424JUD002544606
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 03-05-2012, 12959/05, 19724/05, 47860/06, 8367/08, 9872/09 en 11706/09
CiteertitelEHRC 2012/150
SamenvattingRecht op eigendom. Restitutie flat na oorlog. Dayton-Akkoord.

(Mago e.a. / BosniŽ en Herzegovina)
Samenvatting (Bron)Remainder inadmissible;Violation of Article 1 of Protocol No. 1 - Protection of property (Article 1 para. 1 of Protocol No. 1 - Deprivation of property;Possessions);No violation of Article 1 of Protocol No. 1 - Protection of property (Article 1 para. 1 of Protocol No. 1 - Deprivation of property;Possessions);Pecuniary and non-pecuniary damage - award
AnnotatorA.C.C.M. Uitdehaag
Pagina1843-1855
UitspraakECLI:CE:ECHR:2012:0503JUD001295905
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 03-05-2012, 24527/08
CiteertitelEHRC 2012/151
SamenvattingVerbod van onmenselijke of vernederende behandeling. Voorarrest zwaar gestoorde man. Geen passende behandeling. Te late overplaatsing naar psychiatrische kliniek.

(M.S. / Verenigd Koninkrijk)
Samenvatting (Bron)Violation of Article 3 - Prohibition of torture (Article 3 - Degrading treatment) (Substantive aspect);No violation of Article 13 - Right to an effective remedy (Article 13 - Effective remedy);Non-pecuniary damage - award
Pagina1855-1861
UitspraakECLI:CE:ECHR:2012:0503JUD002452708
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 10-05-2012, 25329/03
CiteertitelEHRC 2012/152
SamenvattingVrijheid van meningsuiting. Feitelijke belemmering. Pluriformiteit van de media. Positieve verplichtingen.

(Frasila en Ciocirlan / RoemeniŽ)
Samenvatting (Bron)Exception preliminaire jointe au fond et rejetee (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Violation de l'article 10 - Liberte d'expression-{Generale} (Article 10-1 - Liberte d'expression);Dommage materiel et prejudice moral - reparation
AnnotatorJ.H. Gerards
Pagina1861-1873
UitspraakECLI:CE:ECHR:2012:0510JUD002532903
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 15-05-2012, 52077/10
CiteertitelEHRC 2012/153
SamenvattingOnmenselijke en vernederende behandeling. Uitzetting. Iran. Refugiť sur place.

(S.F. / Zweden)
Samenvatting (Bron)Violation of Article 3 - Prohibition of torture (Article 3 - Expulsion) (Conditional) (Iran)
AnnotatorM. den Heijer
Pagina1873-1878
UitspraakECLI:CE:ECHR:2012:0515JUD005207710
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 22-05-2012, 126/05
CiteertitelEHRC 2012/154
SamenvattingKiesrecht. Uitsluiting van kiesrecht van personen die die tot een gevangenisstraf zijn veroordeeld en als gevolg daarvan het recht hebben verloren om openbare ambten te bekleden en politieke rechten uit te oefenen. Verhouding tussen rechter en wetgever. Belang van beoordeling door de rechter. Proportionaliteitsoordeel van de wetgever. Geen schending. Grote Kamer.

(Scoppola (nr. 3) / ItaliŽ)
Samenvatting (Bron)No violation of Article 3 of Protocol No. 1 - Right to free elections-{general} (Article 3 of Protocol No. 1 - Vote)
AnnotatorR. de Lange
Pagina1879-1891
UitspraakECLI:CE:ECHR:2012:0522JUD000012605
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 29-05-2012, 16047/10
CiteertitelEHRC 2012/155
Samenvatting(Objectieve) Onpartijdigheid.

(Ute Saur Vallnet / Andorra)
Samenvatting (Bron)Remainder inadmissible;Violation of Article 6 - Right to a fair trial (Article 6 - Administrative proceedings;Article 6-1 - Impartial tribunal);Pecuniary damage - claim dismissed;Non-pecuniary damage - award
AnnotatorA.W. Heringa
Pagina1891-1898
UitspraakECLI:CE:ECHR:2012:0529JUD001604710
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 12-06-2012, 9106/06
CiteertitelEHRC 2012/156
SamenvattingVrijheid van vereniging. Effectief rechtsmiddel. Verbod discriminatie. LGBT-organisatie. Verbod demonstratie.

(Genderdoc-M / MoldaviŽ)
Samenvatting (Bron)Violation of Article 11 - Freedom of assembly and association (Article 11-1 - Freedom of peaceful assembly);Violation of Article 13+11 - Right to an effective remedy (Article 13 - Effective remedy) (Article 11 - Freedom of assembly and association;Article 11-1 - Freedom of peaceful assembly);Violation of Article 14+11 - Prohibition of discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 11 - Freedom of assembly and association;Article 11-1 - Freedom of peaceful assembly)
Pagina1899-1906
UitspraakECLI:CE:ECHR:2012:0612JUD000910606
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 03-07-2012, 34806/04
CiteertitelEHRC 2012/157
SamenvattingVrijheidsontneming. Gedwongen opneming in psychiatrisch ziekenhuis. Dwangbehandeling. Voorzien bij wet. Onvoldoende waarborgen tegen willekeur.

(X. / Finland)
Samenvatting (Bron)Remainder inadmissible;Violation of Article 5 - Right to liberty and security (Article 5-1 - Deprivation of liberty;Article 5-1-e - Persons of unsound mind);Violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8-1 - Respect for private life);Pecuniary damage - claim dismissed;Non-pecuniary damage - award
AnnotatorA.C. Hendriks
Pagina1906-1926
UitspraakECLI:CE:ECHR:2012:0703JUD003480604
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 06-03-2012, 45293/06
CiteertitelEHRC 2012/158
SamenvattingSchrapping van de rol. Opschorting nationale beslissing tot uitzetting. Subsidiariteit.

(Atmaca / Duitsland)
Pagina1926-1931
UitspraakECLI:CE:ECHR:2012:0306JUD004529306
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 20-03-2012, 18450/07
CiteertitelEHRC 2012/159
SamenvattingOnschuldpresumptie. Criminal charge. Integriteit. Bibop.

(BingŲl / Nederland)
AnnotatorL.J.J. Rogier
Pagina1931-1934
UitspraakECLI:CE:ECHR:2012:0320JUD001845007
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 27-03-2012, 10390/09
CiteertitelEHRC 2012/160
SamenvattingEerlijk proces. Boeteoplegging door politie. Summiere procedure bij veroordeling voor niet-ernstige feiten, uitblijven mondelinge en openbare zitting.

(Berdajs / SloveniŽ)
AnnotatorR. de Bree
Pagina1935-1940
UitspraakECLI:CE:ECHR:2012:0327JUD001039009
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 03-04-2012, 57583/10, 1245/11 en 4189/11
CiteertitelEHRC 2012/161
SamenvattingRecht op eigendom. Belastingen geheven in strijd met het EU-recht. Afgewezen vordering tot terugbetaling. Weigering prejudiciŽle vragen te stellen. Geen manifeste onredelijkheid of willekeur.

(Coriolan Gabriel Iovitoni e.a. / RoemeniŽ)
AnnotatorH.C.F.J.A. de Waele
Pagina1941-1946
UitspraakECLI:CE:ECHR:2012:0403JUD005758310
Artikel aanvragenVia Praktizijn