Notariaat magazine

Uitgever Sdu
Tijdschrift Notariaat magazine
Datum 11-09-2012
Aflevering 9
RubriekPraktijk
Titel'Exploiteer je kennis'
CiteertitelNotariaat 2012/9, 8
SamenvattingWetswijzigingen kunnen van invloed zijn op eerder gemaakte testamenten. Hoe moet de notaris daarmee omgaan? Mag of moet hij zijn cliŽnten hierover benaderen? Wat zijn de grenzen?
Auteur(s)B. Schols , F. Schols
Pagina8-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOrganisatie en management
TitelStelling: managementcursussen zouden verplicht moeten zijn voor (kandidaat-)notarissen
CiteertitelNotariaat 2012/9, 14
SamenvattingAls het aan Jef Oomen, notaris en bestuurslid van de Koninklijke NotariŽle Beroepsorganisatie (KNB) ligt, volgen alle (kandidaat-)notarissen management gerichte cursussen. Notarissen zijn volgens hem nog veel te veel vakinhoudelijk bezig. Het hebben van passie, betrokkenheid en empathie leer je niet op de beroepsopleiding. Managementcursussen zouden van Oomen dan ook best een verplicht karakter mogen krijgen.

5 reacties.
Pagina14-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelZoektocht naar donorgegevens
CiteertitelNotariaat 2012/9, 16
SamenvattingSinds 2004 kunnen kinderen van sperma-, eicel- en embryodonoren terecht bij Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting. Zij kunnen op ťťn centrale plaats meer informatie krijgen over de donor en via de stichting zelfs in contact met hem komen. Maar ook bij notarissen liggen ouderschaps- en donorovereenkomsten. Hoeveel precies? Dat zou de stichting wel willen weten.
Auteur(s)J. Hendriks
Pagina16-17
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelSamenwerken bij verdeling: 'Notaris beter geŽquipeerd dan recht'
CiteertitelNotariaat 2012/9, 20
SamenvattingOver boedelverdelingen bij echtscheiding wordt vaker geproduceerd dan vroeger. Door de economische crisis zijn er ook vaak schulden die de verdeling bemoeilijken. In de aanloop naar het wetenschappelijk congres van de Koninklijke NotariŽle Beroepsorganisatie (KNB) over 'Verdeling in de notariŽle praktijk' praten advocate Els Alkemade, senior raadsheer Alexander Labohm en notaris Helma Leonhard-Strien over een betere samenwerking tussen rechter, advocaat en notaris.
Auteur(s)L. van Almelo
Pagina20-22
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNotaris blijkt geen grootverdiener; kosten van kopen woning onder de loep genomen
CiteertitelNotariaat 2012/9, 24
SamenvattingIn vergelijking tot ketenpartners, is de notaris niet duur. Dat blijkt uit onderzoek van de Koninklijke NotariŽle Beroepsorganisatie (KNB) naar de kosten bij het kopen en verkopen van een woning. Gemiddeld krijgt een notaris 6 procent van het totale bedrag. De makelaar is goed voor 33 procent, terwijl een financieel adviseur 20 procent krijgt.
Auteur(s)J. Hendriks
Pagina24-25
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKNB
TitelMet recht vooruit; nieuwe visie voor het notariaat
CiteertitelNotariaat 2012/9, 26
SamenvattingHet vastleggen van rechtshandelingen door de onafhankelijke en deskundige notaris is de smeerolie van het Nederlandse rechtsverkeer. Het KNB-bestuur moet dat imago nu met kracht uitdragen, aldus de schrijvers van het visiestuk 'Met recht vooruit'. 'Een beter - of goedkoper - alternatief is er niet'.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina26-27
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMens
Titel'Rare dingen maken het werk leuk'
CiteertitelNotariaat 2012/9, 28
SamenvattingHij was bijna Nederlands gaan studeren, want Paul Roem was als scholier 'helemaal gek' van literatuur. En nog steeds leest hij graag. Maar hij koos toch voor de rechtenstudie. In Groningen, net als zijn vader die zich in 1938 ook bij de rechtenfaculteit aanmeldde en de studie na de oorlog afmaakte. En zo werd Roem notaris.
Auteur(s)A. Veilbrief
Pagina28-29
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelProces-verbaalakte niet executeerbaar; de ambtenaarsverklaring is niet genoeg
CiteertitelNotariaat 2012/9, 30
SamenvattingIn het vorige nummer van dit blad (juli/augustus) hekelden mr. H.J. Alers (oud-notaris) en mr. drs. H.J. van der Tak (IE-advocaat) de tuchtuitspraak van de kamer van toezicht Maastricht van 27 april 2012 inzake geschillenbeslechting door e-Court. Anders dan de heren Alers en Tak meen ik dat de kamer een juiste beslissing genomen heeft; een beslissing die volgt uit het systeem van ons bewijsrecht.
Auteur(s)G. Lekkerkerker
Pagina30-30
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelWerkbezoeken politici komen op gang
CiteertitelNotariaat 2012/9, 32
SamenvattingEen van de zaken waar we als bestuur veel aandacht aan besteden is de lobby. Het is belangrijk dat politici weten hoe het er in het notariaat aan toe gaat en welke meerwaarde wij leveren aan de Nederlandse maatschappij.
Auteur(s)R. van Gerven
Pagina32-32
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtspraak
TitelKamer van Toezicht Rotterdam, 12-04-2012, ---
CiteertitelNotariaat 2012/9, 40
SamenvattingIngetrokken opdracht en handelen in strijd met eer en aanzien van het notariaat. Terminologie in de akte kan in strijd zijn met de eer en het aanzien van het notariaat.
Pagina40-40
UitspraakECLI:NL:TNOKROT:2012:YC0807
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtspraak
TitelGerechtshof Amsterdam, 01-05-2012, 200.089.471/01NOT
CiteertitelNotariaat 2012/9, 40
SamenvattingDe notaris moet in gevallen waarin ůf overdrachtsbelasting ůf omzetbelasting verschuldigd is, zelfstandig de juiste oplossing zoeken; hij mag niet blind varen op mededelingen van de cliŽnt of diens raadgever.
Samenvatting (Bron)Voor zover klager bezwaar heeft gemaakt tegen de gang van zaken in eerste aanleg, in het bijzonder tegen de gestelde omstandigheden dat (i) in de beslissing van de kamer talloze zaken niet aan de orde zijn gekomen, (ii) in de beslissing geen acht is geslagen op het e-mailverkeer en (iii) in eerste aanleg geen getuigen gehoord mochten worden, behoeven deze bezwaren geen nadere bespreking, nu klager in hoger beroep opnieuw alles naar voren heeft kunnen brengen wat hem voor de beoordeling van zijn klacht dienstig voorkomt. Het hof stelt voorop dat het tot de taken van de notaris bij de overdracht van onroerend goed in het kader van projectontwikkeling behoort dat hij zich ervan vergewist of overdrachtsbelasting dan wel omzetbelasting verschuldigd is. Het hof vernietigt de bestreden beslissing, verklaart de klacht gegrond en legt de notaris de maatregel van waarschuwing
Pagina40-41
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2012:BW6159
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtspraak
TitelKamer van Toezicht Almelo, 10-12-2010, ---
CiteertitelNotariaat 2012/9, 41
SamenvattingOordeel over de waarde van het onderpand. Extreem hoge rentevergoeding. CliŽnt met professionele adviseurs. Geheimhouding.
Pagina41-41
UitspraakECLI:NL:TNOKALM:2010:YC0580
Artikel aanvragenVia Praktizijn