Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 28-09-2012
Aflevering 9
TitelInvesteren is het devies!
CiteertitelAgr.r 2012, p. 243
SamenvattingOp 12 juli 2012 zond (demissionair) staatssecretaris Bleker het advies van de Adviescommissie Versnelling en Verbetering Besluitvorming Infrastructuur (Commissie VVBI) over de samenloop tussen natuurbescherming, infrastructuur, gebiedsontwikkeling en agrarische sector naar de Tweede Kamer
Auteur(s)A.A. Freriks
Pagina243-243
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschappelijke artikelen
TitelHet wetsvoorstel tot invoering van een stelsel van verantwoorde mestafzet
CiteertitelAgr.r 2012, p. 244
SamenvattingIn deze bijdrage wil ik in paragraaf twee kort stilstaan bij de aanleiding voor het wetsvoorstel. In paragraaf 3 worden de hoofdlijnen van het wetsvoorstel uiteengezet. In de vierde paragraaf komt een aantal bezwaren tegen het wetsvoorstel aan de orde en in de vijfde paragraaf kom ik tot een afronding.
Auteur(s)J.J.J. de Rooij
Pagina244-255
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschappelijke artikelen
Titel50 jaar Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekproducten (1961-2011)
CiteertitelAgr.r 2012, p. 256
SamenvattingHet is al weer een kwart eeuw geleden dat in dit tijdschrift een bijdrage stond over het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekproducten, dat toen net de leeftijd van 25 jaar had bereikt. Onlangs 'zag het verdrag Abraham' [...].
Auteur(s)K.A. Fikkert , P.A.C.E. van der Kooij
Pagina256-261
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 12-06-2012, 200.089.835
CiteertitelAgr.r 2012, p. 267
SamenvattingGeliberaliseerde pacht. Reguliere pacht. Korte duur.(Bergmans / MVJ Ontwikkelingen)
Samenvatting (Bron)BW 7:311, 7:325 Geliberaliseerde of reguliere pacht? Tegenbewijs tegen inhoud van akte. Ook een reguliere pachtovereenkomst kan voor de duur van één jaar worden aangegaan, zij het ook dat die duur de goedkeuring van de grondkamer behoeft. Tegen deze achtergrond kan uit de omstandigheid dat alle getuigen hebben verklaard dat partijen pacht voor de duur van één jaar zijn overeengekomen, niet worden geconcludeerd dat partijen geliberaliseerde pacht hebben bedoeld.
AnnotatorE.H.M. Harbers
Pagina267-270
LinkVolledige tekst (hekkelman.nl)
UitspraakECLI:NL:GHARN:2012:BX4802
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 29-03-2011, 200.068.333
CiteertitelAgr.r 2012, p. 270
SamenvattingEigendom varkensrechten.
Samenvatting (Bron)Kort geding. Vallen varkensrechten die ten tijde van de faillietverklaring van de pachter nog op zijn naam geregistreerd waren in de boedel?
AnnotatorD.W. Bruil
Pagina270-280
UitspraakECLI:NL:GHARN:2011:BQ1260
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State, 22-08-2012, 201200117/1/A1
CiteertitelAgr.r 2012, p. 280
SamenvattingProvinciale ruimtelijke verordening. Reconstructieplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 januari 2011 heeft het college geweigerd aan [belanghebbende]. bouwvergunning eerste fase te verlenen voor het oprichten van een kalkoenenstal op het perceel [locatie] te Helmond.
AnnotatorP.P.A. Bodden
Pagina280-282
LinkVolledige tekst (hekkelman.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BX5237
Artikel aanvragenVia Praktizijn