Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 04-12-2004
Aflevering 7219
RubriekArtikelen
TitelDe opgetuigde burgemeester., Over de uitbreiding van bevoegdheden tot handhaving van de openbare orde.
CiteertitelGst. 2004, 196
SamenvattingDe burgemeester heeft tegenwoordig bijna drie keer zoveel openbare ordebevoegdheden als tien jaar geleden. De snelle toename gaat gepaard met onzekerheden over omvang van en voorwaarden voor uitoefening van de nieuwe bevoegdheden. Dit is niet van belang ontbloot omdat veel van de nieuwe bepalingen een grondslag zijn voor grondrechtenbeperking. Daarnaast is bij ordehandhaving inmiddels sprake van een uiterst fijnzinnige combinatie en dat zorgt voor enkele verrassende complicaties. In dit betoog sta ik stil bij de belangrijkste ontwikkelingen rond de nieuwe bevoegdheden.
Auteur(s)M.A.D.W. de Jong
Pagina673-685
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 07-07-2004, 200308206/1
CiteertitelGst. 2004, 197
SamenvattingMonumentenvergunning. Belanghebbende. Geen Schutznorm.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 april 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Den Haag (hierna: het college) krachtens artikel 11, tweede lid, sub a, van de Monumentenwet 1988 (hierna: Mw) een vergunning verleend aan de Dienst Stadsbeheer Stedelijke Structuren van de gemeente Den Haag voor het wijzigen van het beschermde monument Hoge Nieuwstraat 27 te Den Haag.
Annotator van Ettekoven , R.J.N. Schloss
Pagina685-689
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AP8382
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-08-2003, 200206461/1
CiteertitelGst. 2004, 198
SamenvattingSloopvergunning ex Monumentenwet. Discretionaire bevoegdheid. Sloopvergunning niet alleen mogelijk bij uitzonderlijke noodzaak tot sloop en bijzondere omstandigheden. Betekenis convenant. Inspanningsverplichting. Geen vooringenomenheid. (Den Haag)
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 29 augustus 2000 heeft het college van burgemeester en wethouders van Den Haag (hierna: het college) op grond van de Monumentenwet 1988 aan Vestia Den Haag Scheveningen te Den Haag vergunning verleend voor het slopen van de beschermde monumenten de Pluvierhof en de Meeuwenhof te Den Haag.
AnnotatorE.A. Alkema , J.M.H.F. Teunissen
Pagina689-691
UitspraakECLI:NL:RVS:2003:AI0807
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-06-2004, 200303737/1 en 200303768/1
CiteertitelGst. 2004, 199
SamenvattingBezwaar tegen uitblijven beslissing niet-ontvankelijk, als reeds eerder reŽle beslissing op bezwaar is genomen. Geen schadevergoeding bij niet tijdig nemen besluit. Geen nieuwe feiten en omstandigheden. (Haarlemmermeer)
Samenvatting (Bron)Bij brief van 8 maart 2002 heeft appellante verweerster verzocht om een besluit van 15 juni 2000 te herzien.
Annotator van Dijk , van Ettekoven , van der Meer , P.J.J. Zoontjens
Pagina691-693
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AP0343
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 31-03-2004, 200303859/1
CiteertitelGst. 2004, 200
SamenvattingOvereenkomst om ten gunste van schoolbestuur af te wijken van in verordening huisvesting opgenomen normerings- en indexeringsvoorschriften. Consensusmodel. (Noordoostpolder)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 juni 2001 heeft appellant - voorzover thans van belang - ten behoeve van de nieuwbouw en renovatie van het onder het bestuur van de Vereniging voor Voortgezet Onderwijs op Protestants Christelijke Grondslag voor de Noordoostpolder en omgeving (hierna: de vereniging) staande Emelwerda College een krediet gevoteerd van 14.230.821,00/ 6.457.665,03.
Annotator van Dijk , van Ettekoven , van der Meer , P.J.J. Zoontjens
Pagina693-695
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AO6537
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 11-08-2004, 200305650/1
CiteertitelGst. 2004, 201
SamenvattingLast onder bestuursdwang bij herplantplicht van 160 bomen. Beginselplichtformule. Keuze bestuursdwang/dwangsom. Geen aparte monumentenvergunning vereist. (Laren).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 december 2001 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laren (hierna: het college) appellanten sub 1 onder oplegging van een dwangsom gelast 160 bomen te herplanten op hun perceel, zoals bij dit besluit nader aangegeven.
AnnotatorH.G. Lubberdink , L.J.J. Rogier
Pagina695-698
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ6637
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-12-2003, 200102937/1
CiteertitelGst. 2004, 204
SamenvattingBestemmingsplan Buitengebied. Beroepen van 116 verschillende personen en organisaties. Strijdigheid ruimtelijke beleidsnota met streekplan. Vertrouwensbeginsel. Gelijkheidsbeginsel. Ontbreken onderzoeksgegevens inzake semi- en niet-agrarische bedrijven. Uitbreidingsnoodzaak op grond van Europese regels. Positief bestemmen illegale woonfuncties? Saneringsonderzoek. (Oirschot)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 oktober 2000 heeft de gemeenteraad van Oirschot, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Oirschot van 11 oktober 2000, vastgesteld het bestemmingsplan "Buitengebied".
AnnotatorJ.C.K.W. Bartel , R.J. Hoekstra , J.M.H.F. Teunissen , J.J.C. Voorhoeve
Pagina698-704
UitspraakECLI:NL:RVS:2003:AN9683
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOp-Recht Bekeken: Christofori en de gemeentelijke verordeningen.
CiteertitelGst. 2004, 205
Auteur(s)W. Konijnenbelt
Pagina708-708
Artikel aanvragenVia Praktizijn