Agrarisch recht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Agrarisch recht
Datum 15-12-2004
Aflevering 12
TitelEen nieuwe regeling voor de pacht. Het voorontwerp titel 7.5 Burgerlijk Wetboek
CiteertitelAgr.r. 2004, p. 748
SamenvattingIn juni 2004 werd de tekst van een voorontwerp voor een nieuwe pachtregeling bekend gemaakt. In deze bijdrage zal de inhoud van dit voorontwerp worden besproken.
Pagina748-758
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOp naar een nieuwe Pachtwet
CiteertitelAgr.r. 2004, p. 759
SamenvattingOp 10 september 2004 werd in de Reehorst te Ede een studiedag gewijd aan de nieuwe Pachtwet. Onlangs is een conceptwetstekst met een memorie van toelichting naar buiten gebracht door de ministeries van Justitie en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Deze dag werden inleidingen gehouden door een aantal sprekers. Beekhuizen (LNV) ging in op de geschiedenis van de pacht en de hoofddoelstellingen van de conceptwet. Jansens van Gellicum sprak over het einde van de pachtovereenkomst, Le Blanc over bedrijfspacht en losse pacht. Rechten en verplichtingen en organisatorische aspecten was het onderwerp van Van Schaik, indeplaatsstelling en medepacht werden door Snijders behandeld. Slangen ging in op de pachtprijzen en mevrouw Harbers rafelde het overgangsrecht uiteen. In dit artikel wordt verslag gedaan van deze studiedag in de vorm van stellingen die in de middagdiscussie werden gepresenteerd.
Auteur(s)D.W. Bruil
Pagina759-763
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Arnhem, 28-01-2003, 02/093 P
CiteertitelAgr.r. 2004, p. 5251
SamenvattingDagvaarding. Medepacht.

Jan Jacob Tijdens te Zuidlaren
tegen
Frans Koops te Garnwerd
Annotator Hamelink
Pagina782-785
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Arnhem, 13-05-2003, 01/952 P
CiteertitelAgr.r. 2004, 5252
SamenvattingOplevering. Olietank. Pachtprijs.

Maria Mathilda Buysse-de Letter te Breskens
tegen
1. Paula Josť Greta Marie van den Hemel-Haverbeke te Groede;
2. Werner Henricus Camiel van den Hemel te Ierland;
3. Miranda Elisabeth Hilaire Serrarens-van den Hemel te IJzendijke
Annotator Rogaar
Pagina785-793
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRegisters jaargang 2004
CiteertitelAgr.r. 2004, p. 794
Pagina794-801
Artikel aanvragenVia Praktizijn