Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 21-09-2012
Aflevering 7
RubriekRedactioneel
TitelVan een 'toolbox'-approach naar doorwrocht procesrecht?
CiteertitelNTB 2012, 23
SamenvattingBinnenkort wordt het bestuursprocesrecht aangepast. De Wet aanpassing bestuursprocesrecht brengt een ingrijpende verandering van de Algemene wet bestuursrecht. De wijzigingen raken niet alleen hoofdstuk 8 Awb.
Auteur(s)R. Schlössels
Pagina173-175
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelActieve openbaarmaking van overheidsinformatie en de Awb
CiteertitelNTB 2012, 24
SamenvattingIn het in 1999 verschenen Voorontwerp voor de Vierde Tranche van de Awb van de Commissie-Scheltema werd voorgesteld om de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) onder te brengen in een nieuwe afdeling 2.3 Awb.
Auteur(s)E.J. Daalder
Pagina176-183
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelUitdijing van de werking van het transparantiebeginsel: van concessies naar vergunnningen? Een beschouwing naar aanleiding van het Betfair-arrest.
CiteertitelNTB 2012, 25
SamenvattingHet arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie inzake Betfair heeft veel stof doen opwaaien. In het arrest oordeelt het Hof (kort samengevat) dat het Nederlandse gesloten vergunningstelsel van de Wet op de kansspelen (WoK) niet in overeenstemming is met art. 49 EG-Verdrag (thans art. 56 VWEU) inzake het vrij verkeer van diensten, in het bijzonder met het beginsel van gelijke behandeling en de daaruit voortvloeiende transparantieverplichting.
Auteur(s)A. Drahmann
Pagina184-193
UitspraakECLI:EU:C:2013:736
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelBestuursprocesrecht
CiteertitelNTB 2012, 26
SamenvattingKroniekonderdelen worden weggelaten als geen of onvoldoende van belang zijnde ontwikkelingen hebben plaatsgevonden.
Auteur(s)J.C.A. de Poorter
Pagina194-204
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelBestuurshandelingen
CiteertitelNTB 2012, 27
SamenvattingKroniekonderdelen worden weggelaten als geen of onvoldoende van belang zijnde ontwikkelingen hebben plaatsgevonden.
Auteur(s)A.M.L. Jansen
Pagina205-209
Artikel aanvragenVia Praktizijn