Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 30-11-2012
Aflevering 9
RubriekRedactioneel
TitelNaar een dekkend stelsel van onafhankelijke rekenkamers
CiteertitelNTB 2012, 32
SamenvattingOnafhankelijke rekenkamers vormen een onmisbaar element bij het waarborgen van goed overheidsbestuur.
Auteur(s)S.E. Zijlstra
Pagina251-252
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelAmbtshalve toetsen beperken
CiteertitelNTB 2012, 33
Samenvatting[...] Het is vaste rechtspraak dat de hogerberoepsrechter aanneemt dat hij ambtshalve verplicht is om te toetsen of lagere instanties de ontvankelijkheid correct hebben beoordeeld.
Er zijn goede redenen om deze verschijningsvorm van de rechtsfiguur van de ambtshalve toetsing ter discussie te stellen.
Auteur(s)J.E. Jansen , D.T. van der Leek
Pagina253-260
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelAmbtshalve toetsing is toe aan hertoetsing. 'Een geur van hoger honing verdreef ons uit de woning'
CiteertitelNTB 2012, 34
SamenvattingIn hun bijdrage over de beperking van ambtshalve toetsing roepen Jansen en Van der Leek op tot een nieuwe doordenking van het leerstuk van de ambtshalve toetsing van besluiten. Terecht, naar ons oordeel.
Auteur(s)Y.E. Schuurmans , D.A. Verburg
Pagina261-269
LinkVolledige tekst artikel (leidenuniv.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelNaschrift
CiteertitelNTB 2012, 35
SamenvattingLaten we vooropstellen dat wij tevreden zijn met de reactie van Schuurmans en Verburg. Niet omdat wij het met al hun kritische opmerkingen eens zijn, maar omdat zij hebben gereageerd.
Auteur(s)J.E. Jansen , D.T. van der Leek
Pagina270-270
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelEuropees staats- en bestuursrecht
CiteertitelNTB 2012, 36
SamenvattingKroniekonderdelen worden weggelaten als geen of onvoldoende van belang zijnde ontwikkelingen hebben plaatsgevonden.
Auteur(s)A.P.W. Duijkersloot , R. Ortlep , M.J.M. Verhoeven , R.J.G.M. Widdershoven
Pagina271-291
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelBestuur en privaatrecht
CiteertitelNTB 2012, 37
SamenvattingKroniekonderdelen worden weggelaten als geen of onvoldoende van belang zijnde ontwikkelingen hebben plaatsgevonden.
Auteur(s)M.W. Scheltema
Pagina292-295
Artikel aanvragenVia Praktizijn