Jurisprudentie Arbeidsrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Arbeidsrecht
Datum 17-11-2012
Aflevering 16
TitelUWV WERKbedrijf, 05-10-2012, 0-1233684 CSC
CiteertitelJAR 2012/278
SamenvattingWeigering ontslagvergunning. Verdenking van strafbaar feit dat samenhangt met de werkzaamheden biedt voldoende grond voor het verlenen van ontslag.
Pagina2133-2138
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Amsterdam, 03-10-2012, EA 12-1315
CiteertitelJAR 2012/279
SamenvattingOntbinding 63-jarige werkneemster met 45-jarig dienstverband. Geen goed werkgeverschap. Hogere vergoeding dan aanbeveling 3.5
Pagina2138-2144
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Amsterdam, 03-10-2012, KK 12-988
CiteertitelJAR 2012/280
SamenvattingZieke werknemer. Loonstopzetting raakt het volledige loon en niet enkel het loon voor de re-integratie-uren.
AnnotatorC.S. Kehrer-Bot
Pagina2144-2148
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Almelo, 25-09-2012, 414214 CV EXPL 6835-12
CiteertitelJAR 2012/281
SamenvattingZieke werknemer. Loonstopzetting raakt enkel het loon voor de re-integratie-uren en niet het volledige loon.
Samenvatting (Bron)Weigering passend werk te verrichten. Omvang loonstop tijdens ziekte. Toetsing aan artikel 7:629 lid 3 sub c BW. Loonvordering in ieder geval toewijsbaar voor zover het loon is stopgezet over de uren waarvoor werknemer niet in staat werd geacht werk te verrichten.
AnnotatorC.S. Kehrer-Bot
Pagina2149-2154
UitspraakECLI:NL:RBALM:2012:BX8766
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Groningen, 26-09-2012, 552848\EJ VERZ 12-337
CiteertitelJAR 2012/282
SamenvattingSociaal plan overeengekomen met ondernemingsraad. Aftopping van aanbeveling 3.5 toelaatbaar. Geen vergoeding kosten pensioenverzekering.
Pagina2154-2159
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Leeuwarden, 10-10-2012, 385396 CV EXPL 12-1204
CiteertitelJAR 2012/283
SamenvattingUitleg cao en uitleg principeakkoord. Cao-norm en Haviltex-criterium.
Samenvatting (Bron)CAO-recht. Uitleg CAO. Structuurwijziging van de CAO aan de orde bij invoeren extra periodiek? Uitleg principe-akkoord tussen bonden en de werkgever.
Pagina2159-2164
UitspraakECLI:NL:RBLEE:2012:BX9988
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Leeuwarden, 12-10-2012, 405382 / CV EXPL 12-6973
CiteertitelJAR 2012/284
SamenvattingPayrolling. Geen overgang naar payrollbedrijf zonder uitdrukkelijke instemming werknemer.
Samenvatting (Bron)Arbeidszaak: Werkgever komt met payrollbedrijf overeen dat haar werknemers worden overgenomen door het payrollbedrijf. Vraag of werknemer bij payrol bedrijf in dienst is gekomen wordt in dit geval negatief beantwoord.
AnnotatorJ.P.H. Zwemmer
Pagina2164-2168
UitspraakECLI:NL:RBLEE:2012:BY0861
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Zwolle-Lelystad, 04-07-2012, 185649/HL ZA 11-625
CiteertitelJAR 2012/285
SamenvattingAansprakelijkheid bedrijfsrecherchebureau. Verstrekken (privť)gegevens aan werkgever. Schending privacy werknemer.
AnnotatorC.M. Jakimowicz
Pagina2169-2176
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam, 11-09-2012, 200.100.360/01
CiteertitelJAR 2012/286
SamenvattingOvertreding concurrentiebeding. Matiging boete van buitensporig en onaanvaardbaar resultaat.
Samenvatting (Bron)Matiging van concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst Art. 6:94 BW en art. 1637x lid 4 BW (oud).
Pagina2176-2181
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2012:BY5412
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam, 14-09-2012, 200.110.772/01 OK
CiteertitelJAR 2012/287
SamenvattingBesluit kennelijk onredelijk. Afwijken van randvoorwaarden onvoldoende gemotiveerd.
Samenvatting (Bron)Uitspraak Ondernemingskamer 14 september 2012; BIJZONDERE ONDERNEMINGSRAAD GOEREE-OVERFLAKKEE/GEMEENTE DIRKSLAND c.s.
Pagina2181-2191
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2012:BX9486
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Arnhem, 02-10-2012, 200.099.764
CiteertitelJAR 2012/288
SamenvattingOntslag niet kennelijk onredelijk. Kleine werkgever niet gehouden tot investeren in opleiding. Werkneemster kon eenmanszaak beginnen.
Samenvatting (Bron)Het hof is gelet op alle feiten en omstandigheden van oordeel dat de opzegging door de werkgever van de arbeidsovereenkomst met de werknemer zonder financiŽle compensatie niet kennelijk onredelijk is. De gevolgen van de beŽindiging van het dienstverband zijn voor e werknemer weliswaar ernstig, maar niet tť ernstig in vergelijking met het zwaarwegend (financieel) belang van de werkgever bij deze beŽindiging.
Pagina2191-2197
UitspraakECLI:NL:GHARN:2012:BX8873
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 25-09-2012, 200.104.670/01
CiteertitelJAR 2012/289
SamenvattingAansprakelijkheid voor val op voorterrein. Werkplek/arbeidsplaats. Verbindingsweg. Zeggenschap over terrein.
Samenvatting (Bron)Hoger beroep van Rechtbank 's-Gravenhage, sector kanton, 21-12-2011, LJN BV1500, JA 2012, 65, JAR 2012, 42. Zorgplicht werkgever, arbeidsplaats/werkomgeving, letselschade, 7:658 BW, art 1.1 jo. 3.14 Arbeidsomstandighedenbesluit. Werkneemster, werkzaam via uitzendbureau, komt bij het verlaten van het bedrijfspand op het plein voor het gebouw ten val. Via dat voorterrein gaan werknemers het gebouw in/uit. Functioneel verband met de werkzaam≠heden kwalificeren als arbeidsplaats/werkomgeving. Het voorterrein is een verbindingsweg in de zin van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Werkgever heeft zorgplicht voor een veilige werkomgeving en een onderhoudsplicht mbt het voortterrein. Dat de verhuurder van het pand de uiteindelijke zeggenschap over dat terrein heeft is minder van belang.
Pagina2197-2201
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2012:BX8919
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Leeuwarden, 02-10-2012, 200.095.913/01
CiteertitelJAR 2012/290
SamenvattingRechtsgeldige opzegging werknemer. Uitstel datum laatste werkdag toegestaan. Ragetlieregel niet van toepassing.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Vraag of arbeidsovereenkomst, na eerdere opzegging door werknemer, rechtsgeldig is geŽindigd op latere datum door verstrijken van tijd.
Pagina2201-2204
UitspraakECLI:NL:GHLEE:2012:BX9186
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Leeuwarden, 09-10-2012, 200.063.595/01
CiteertitelJAR 2012/291
SamenvattingAutomatisch verzuim bij te late betaling loon. Wettelijke rente over wettelijke verhoging alleen na ingebrekestelling.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Vervolg op LJN: BV6408. Loonvordering. Ingangsdatum wettelijke rente over wettelijke verhoging.
AnnotatorA.F. Bungener
Pagina2204-2208
UitspraakECLI:NL:GHLEE:2012:BX9673
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 12-10-2012, 11/05534
CiteertitelJAR 2012/292
SamenvattingUitleg beŽindigingsovereenkomst. Personeelsopties. Finale kwijting. Haviltex.
Samenvatting (Bron)Art. 81 lid 1 RO. Arbeidsrecht. BeŽindigingsovereenkomst waarin finale kwijting. Vraag of verval optierechten geacht moet worden te zijn begrepen in de overeenkomst; uitleg.
AnnotatorR.L. van Heusden
Pagina2209-2222
LinkVolledige tekst annotatie (vanheusden-arbeidsrecht.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2012:BX7588
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 19-10-2012, 11/01764
CiteertitelJAR 2012/293
SamenvattingKennelijk onredelijk ontslag. Bedrijfseconomische redenen. Valse reden. Echtscheiding. "Secundaire kasstroom". Activiteiten onderneming niet gestaakt. Schadevergoeding naar billijkheid.
Samenvatting (Bron)Art. 81 lid 1 RO. Kennelijk onredelijk ontslag; schadevergoeding. Art. 7:681 BW.
Pagina2222-2235
UitspraakECLI:NL:HR:2012:BX7470
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 19-10-2012, 11/05555
CiteertitelJAR 2012/294
SamenvattingWerkgeversaansprakelijkheid. Omvang zorgplicht. Deskundigenrapport. Schending zorgplicht niet de oorzaak van de RSI-klachten. Geen omkering van de bewijslast.
Samenvatting (Bron)Art. 81 lid 1 RO. Werkgeversaansprakelijkheid. Art. 7:658 BW; omvang zorgplicht werkgever.
Pagina2236-2253
UitspraakECLI:NL:HR:2012:BX7591
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 19-10-2012, 12/00410
CiteertitelJAR 2012/295
SamenvattingWerkgeversaansprakelijkheid. Pleinwacht wordt in de pauze geraakt door een voetbal. Omvang zorgplicht school voor veiligheid docent op schoolplein. Kelderluik-criteria. Letsel niet voorzienbaar.
Samenvatting (Bron)Art. 81 lid 1 RO. Werkgeversaansprakelijkheid. Art. 7:658 BW; omvang zorgplicht werkgever.
Pagina2253-2268
UitspraakECLI:NL:HR:2012:BX7592
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 19-10-2012, 12/01198
CiteertitelJAR 2012/296
SamenvattingWerkgeversaansprakelijkheid. Val van huishoudtrapje. Zorgplicht. Rapport arbeidsinspectie. Niet geslaagd in leveren tegenbewijs dat verkeerd trapje is onderzocht.
Samenvatting (Bron)Art. 81 lid 1 RO. Schadevordering wegens schending zorgplicht werkgever, art. 7:658 BW.
Pagina2268-2276
UitspraakECLI:NL:HR:2012:BX7595
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EU, 18-10-2012, C-302/11
CiteertitelJAR 2012/297
SamenvattingGelijke behandeling. Niet meetellen van tijdens arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd opgebouwde anciŽnniteit bij omzetting naar vast contract.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 18 oktober 2012. # Rosanna Valenza (C-302/11 en C-304/11), Maria Laura Altavista (C-303/11), Laura Marsella, Simonetta Schettini en Sabrina Tomassini (C-305/11) tegen Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato. # Verzoeken om een prejudiciele beslissing: Consiglio di Stato - Italie. # Sociale politiek - Richtlijn 1999/70/EG - Raamovereenkomst EVV, UNICE et CEEP over arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd - Clausule 4 - Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in overheidssector - Nationale mededingingsautoriteit - Consolideringsprocedure - Aanstelling van werknemers met arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als statutair ambtenaar zonder openbaar vergelijkend onderzoek - Bepaling van ancienniteit - Geheel buiten beschouwing laten van tijdvakken van dienst vervuld in kader van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd - Discriminatieverbod. # Gevoegde zaken C-302/11 tot C-305/11.
AnnotatorS.S.M. Peters
Pagina2277-2290
UitspraakECLI:EU:C:2012:646
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EU, 18-10-2012, C-583/10
CiteertitelJAR 2012/298
SamenvattingCollectief ontslag. Raadpleging van werknemers. Sluiting van Amerikaanse militaire basis. HvJ EU onbevoegd.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 18 oktober 2012. # United States of America tegen Christine Nolan. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Verenigd Koninkrijk. # Prejudiciele verwijzing - Richtlijn 98/59/EG - Bescherming van werknemers - Collectief ontslag - Werkingssfeer - Sluiting van Amerikaanse militaire basis - Voorlichting en raadpleging van werknemers - Beginpunt van raadplegingsverplichting - Onbevoegdheid van Hof. # Zaak C-583/10.
Pagina2290-2297
UitspraakECLI:EU:C:2012:638
Artikel aanvragenVia Praktizijn