TRA, tijdschrift Recht en Arbeid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift TRA, tijdschrift Recht en Arbeid
Datum 20-11-2012
Aflevering 11
RubriekColumn
TitelEerlijk zullen we alles delen - jong en oud op de arbeidsmarkt
CiteertitelTRA 2012, 83
SamenvattingWie kent Jaap Fischer nog? Mijn moeder had een plaatje van hem: 'Zeg me waar de bloemen zijn, waar zijn ze gebleven?' Ik vond het een buitengewoon truttig lied, maar dat vond ik in mijn jeugd van meer dingen van mijn ouders. Inmiddels weet ik beter.
Auteur(s)F.B.J. Grapperhaus
Pagina3-4
LinkVolledige tekst artikel (Tijdschriftrechtenarbeid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerdieping
TitelArbeidsrechtelijke bescherming van afhankelijke zzp'er
CiteertitelTRA 2012, 84
SamenvattingOngeveer de helft van de 750.000 zzp'ers is te beschouwen als afhankelijke zzp'er. Zij zijn sterk afhankelijk van hun grootste opdrachtgever en hebben lage inkomsten. Op papier hebben zij een opdrachtovereenkomst.
Auteur(s)G.C. Boot
Pagina5-10
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelObamacare en het (Amerikaanse) constitutionele recht
CiteertitelTRA 2012, 85
SamenvattingIn dit artikel wordt een samenvatting gegeven van de door het Amerikaanse Supreme Court op 28 juni 2012 gegeven beslissing over de grondwettelijkheid van de regelgeving inzake wat wel wordt genoemd Obamacare.
Auteur(s)R.A.A. Duk
Pagina11-14
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelDe eis van geschrift en het proeftijdbeding
CiteertitelTRA 2012, 86
SamenvattingIn deze bijdrage wordt stilgestaan bij het schriftelijkheidsvereiste van het proeftijdbeding. Er wordt beoordeeld of het arrest van de Hoge Raad betreffende een concurrentiebeding (Philips/Oostendorp) en het arrest van de Hoge Raad betreffende een eenzijdig wijzigingsbeding (Wegener) reflexwerking hebben ten opzicht van het proeftijdbeding en wat deze arresten voor consequenties hebben voor de uitleg van het schriftelijkheidsvereiste.
Auteur(s)C.J. Loonstra , E. Molemans
Pagina15-18
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelMedezeggenschapsrecht juli 2011 - juli 2012: effecten crisis sijpelen door
CiteertitelTRA 2012, 87
SamenvattingDeze kroniek heeft betrekking op de rechtspraak van de ondernemingskamer over het medezeggenschapsrecht in de tweede helft van 2011 en de eerste helft van 2012. De overige rechtspraak wordt buiten beschouwing gelaten.
Auteur(s)L.C.J. Sprengers
Pagina19-24
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Arbeidsrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 19-06-2012, HD 200.098.691
CiteertitelTRA 2012, 88
SamenvattingOvergang van onderneming: doorzichtigheid in de glazenwassersbranche
Samenvatting (Bron)Overgang van onderneming ex artikel 7:662 e.v. BW. Kort geding.
AnnotatorJ.J.M. de Laat
Pagina25-26
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2012:BW9620
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Groningen, 31-05-2012, 540296 EJ VERZ 12-186
CiteertitelTRA 2012, 89
SamenvattingLeeftijdsdiscriminatie in sociaal plan. Beperking vergoeding tot inkomstenderving tot aan 65e jaar
Samenvatting (Bron)Opmerking(en): in strijd met Wet Gelijke behandeling (WGBL)
AnnotatorM.S.A. Vegter
Pagina27-28
LinkVolledige tekst annotatie (Tijdschriftrechtenarbeid.nl)
UitspraakECLI:NL:RBGRO:2012:BX4451
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Medezeggenschapsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 12-07-2012, 200.103.41/01
CiteertitelTRA 2012, 90
SamenvattingAdviesrecht bij reorganisatie. Hoog abstractieniveau reorganisatieplan maakt dat ondernemingsraad onvoldoende is geĆÆnformeerd over de inhoud van het plan. Niet aanpassen van het plan nadat subsidiegever korting op subsidie heeft beperkt, wordt onvoldoende onderbouwd
Samenvatting (Bron)Uitspraak Ondernemingskamer d.d. 12 juli 2012; OR VVN / VVN
AnnotatorL.C.J. Sprengers
Pagina28-30
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2012:BX4170
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Socialezekerheidsrecht
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 27-03-2012, 20041/10
CiteertitelTRA 2012, 91
SamenvattingDe spanning tussen recht op eerlijk proces werkgever en recht op privacy werknemer bij een beslissing over ziekte en arbeidsongeschiktheid
AnnotatorI. van der Helm
Pagina30-32
UitspraakECLI:CE:ECHR:2012:0327JUD002004110
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Europees recht
TitelHof van Justitie van de Europese Unie, 05-07-2012, 2000/78/EG
CiteertitelTRA 2012, 92
SamenvattingVerbod van discriminatie op grond van leeftijd - Onvoorwaardelijk recht te werken tot 67 jaar - Mogelijkheid van automatische beƫindiging van arbeidsovereenkomst aan het einde van de maand waarin de 67-jarige leeftijd wordt bereikt - Geen inachtneming van de hoogte van het ouderdomspensioen
AnnotatorH.H. Voogsgeerd
Pagina32-34
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelWetenschappelijkheid en Creativiteit door Rechtsvergelijking
CiteertitelTRA 2012, 93
SamenvattingDie boodschap is dat juist voor het arbeidsrecht rechtsvergelijking van grote betekenis is. De titel van de rede noemt de twee invalshoeken voor die opvatting.
Auteur(s)R.A.A. Duk
Pagina35-35
Artikel aanvragenVia Praktizijn