SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid
Datum 01-12-2004
Aflevering 11/12
TitelVan een demonstratie, een stoute werkgever en een flexibeler CAO
CiteertitelSMA 2004, 485
SamenvattingOp 2 oktober vond de Grote Demonstratie plaats van FNV, CNV en Unie MHP tegen het kabinetsbeleid van het kabinet Balkenende II van 2 oktober op het Museumplein in Amsterdam. De opkomst was fors, de schattingen beliepen rond de 300.000 deelnemers. En dat terwijl de minister zich tevoren had laten ontvallen dat 'daar toch niemand heen gaat'.
Auteur(s)W.G.M. Plessen
Pagina485-487
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBewijslastverdeling in het arbeidsrecht
CiteertitelSMA 2004, 488
SamenvattingEnkele beschouwingen bij het proefschrift van C. Bosse.

Processuele bewijslastverdeling kan men vanuit twee kanten benaderen. Enerzijds kan men zich de vraag stellen wie in het proces de feiten moet aandragen en de bewijzen daarvoor moet leveren. [...] Anderzijds kan men het materiŰle recht tot uitgangspunt nemen en beginnen bij de vraag wat rechtens moet gelden als in een proces de feiten die voor de effectuering van een door een partij ingeroepen rechtsregel, onduidelijk blijven. [...] In de procespraktijk, ook die van het individuele arbeidsovereenkomstenrecht, lopen deze twee benaderingen van de bewijslastverdeling vaak parallel en soms ook door elkaar heen.
Auteur(s)W.D.H. Asser
Pagina488-493
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCassatierechter en arbeidsovereenkomst: van sterren, lijnen en stippen
CiteertitelSMA 2004, 494
SamenvattingIn de afgelopen anderhalf jaar zijn door de Hoge Raad ruim 30 uitspraken gedaan op het gebied van het individuele arbeidsovereenkomstenrecht. In deze - de vijfde - aflevering van deze kroniek wordt die rechtspraak geanalyseerd, waarbij met name wordt bezien in hoeverre de behandelde uitspraken op zichzelf staan dan wel onderdeel vormen van een uit een reeks uitspraken van de Hoge Raad blijkende jurisprudentiŰle rechtsontwikkeling en wat van die uitspraken het belang voor rechtsleer en rechtspraktijk is.
Auteur(s)R.A.A. Duk
Pagina494-501
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAanpassing van de arbeidsduur: evaluatie en rechtspraak
CiteertitelSMA 2004, 502
SamenvattingOp grond van de Wet aanpassing arbeidsduur (Waa) hebben werknemers en ambtenaren onder bepaalde voorwaarden het recht hun arbeidsduur te verminderen of te vermeerderen. De evaluatie van de Waa met de daarvoor verrichte onderzoeken en de jurisprudentie vormen een mooie aanleiding deze gegevens over de werking van de wet in de (rechts)praktijk aan een nadere beschouwing te onderwerpen. Tot welke bevindingen leidt de rechtspraak en welke rechtsvragen zijn ondertussen verhelderd? Welke knelpunten kunnen worden gesignaleerd? Dit artikel biedt een overzicht van de meest relevante ontwikkelingen over de toepassing van de Waa in de (rechts)praktijk.
Auteur(s)S.D. Burri
Pagina502-512
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe nieuwe Nederlandse zorgverzekeringswet en EG-recht
CiteertitelSMA 2004, 513
Auteur(s)J.W. van de Gronden , I.A. van Houten
Pagina513-527
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Rotterdam, 28-04-2004, [NJF 2004, 490]
CiteertitelSMA 2004, 528
SamenvattingBedrijfsongeval. Aansprakelijkheid werkgever. Uitzendarbeid.
Pagina528-528
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Leeuwarden, 28-04-2004, 0300087
CiteertitelSMA 2004, 528
SamenvattingLoon. Faillissement.
Samenvatting (Bron)Daargelaten hetgeen hierna met betrekking tot de grieven I en II zal worden overwogen, stelt de grief in feite aan de orde de vraag of een werkgever die, ondanks publicatie van een faillissement daarvan onkundig blijft, met de inmiddels gefailleerde een arbeidsovereenkomst heeft gesloten en het ter zake door hem verschuldigde loon aan de gefailleerde zelf heeft betaald, dat loon in de verhouding tot de curator bevrijdend heeft betaald, ook al was de curator niet op de hoogte van de gesloten arbeidsovereenkomst en de betaling van het loon.
Pagina528-528
UitspraakECLI:NL:GHLEE:2004:AO8602
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam, 23-08-2001, [NJ 2004, 482]
CiteertitelSMA 2004, 528
SamenvattingKennelijk onredelijk ontslag. Functiewijziging. Schadeloosstelliing.
Pagina528-529
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Breda, 07-04-2004, [NJ 2004, 502]
CiteertitelSMA 2004, 529
SamenvattingCompetentie. Loon.
Pagina529-529
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Leeuwarden, 24-03-2004, [Prg. 2004, 6261]
CiteertitelSMA 2004, 529
SamenvattingOntslag op staande voet. Keuze nietigheid/schadeplichtigheid. Gefixeerde schadevergoeding. RDA-/CWI-vergunning.
Pagina529-529
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam, 26-02-2004, [JAR 2004/202]
CiteertitelSMA 2004, 530
SamenvattingOnkostenvergoeding.
Pagina530-530
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam, 04-03-2004, [JAR 2004/203]
CiteertitelSMA 2004, 530
SamenvattingOntslag op staande voet. Ongewenste intimiteiten.
Pagina530-531
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Arnhem, 06-07-2004, 03/087
CiteertitelSMA 2004, 531
SamenvattingBedrijfsongeval.
Samenvatting (Bron)[ge´ntimeerde] heeft van juni 1994 tot maart 1997 als datatypiste gewerkt op de afdeling Data Entry van de Hengelose vestiging van [appellante]. (...) Haar werkzaamheden bestonden uit het invoeren van vrachtbriefgegevens in computerbestanden (hierna: de werkzaamheden). In januari 1997 heeft [ge´ntimeerde] zich tot haar huisarts gewend met nekklachten en pijnklachten in de armen en handen. Op 25 september 1997 is [ge´ntimeerde] naar aanleiding van gezondheidsklachten onderzocht door neuroloog dr. J.W. Stenvers die de diagnose RSI heeft gesteld. [ge´ntimeerde] stelt dat de RSI het gevolg is van de werkzaamheden en de arbeidsomstandigheden bij [appellante] en heeft [appellante], die volgens [ge´ntimeerde] tekort is geschoten in haar zorgverplichting inzake die arbeidsomstandigheden, aansprakelijk gesteld voor de schade die zij stelt te lijden en te hebben geleden.
Pagina531-531
UitspraakECLI:NL:GHARN:2004:AQ5682
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 20-04-2004, [JAR 2004/205]
CiteertitelSMA 2004, 531
SamenvattingAansprakelijkheid werknemer. Bewijs.
Pagina531-531
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Leeuwarden, 23-06-2004, 0300351
CiteertitelSMA 2004, 532
SamenvattingOntslag op staande voet. Kennelijk onredelijk ontslag. Keuze nietigheid/schadeplichtigheid. Verjaring. Ziekte.
Samenvatting (Bron)(...) bij memorie van antwoord heeft [ge´ntimeerde] uitdrukkelijk afstand gedaan van een beroep op nietigheid van het ontslag en haar vordering gewijzigd in een vordering tot (gefixeerde) schadevergoeding op grond van onregelmatig dan wel kennelijk onredelijk ontslag. Op een dergelijke uitdrukkelijke afstand van recht kan [ge´ntimeerde] niet meer terugkomen, nog daargelaten dat [ge´ntimeerde] haar eis bij bedoelde akte niet (wederom) dienovereenkomstig heeft gewijzigd. De vordering van [ge´ntimeerde] kan derhalve in hoger beroep enkel worden beoordeeld op de grondslag als weergegeven in de memorie van antwoord, tevens inhoudende wijziging van eis. Alescon beroept zich erop dat deze vordering is verjaard nu zij niet binnen zes maanden, te rekenen vanaf de dag na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geŰindigd, is ingesteld (zie artikel 7:683 lid 1 BW).
Pagina532-532
UitspraakECLI:NL:GHLEE:2004:AP3806
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Utrecht, 11-08-2004, [JAR 2004/218]
CiteertitelSMA 2004, 532
SamenvattingOvergang onderneming.
Pagina532-533
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam, 15-04-2004, [JAR 2004/219]
CiteertitelSMA 2004, 533
SamenvattingOvergang onderneming. Onkostenvergoeding. Loon.
Pagina533-533
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam, 29-04-2004, [JAR 2004/220]
CiteertitelSMA 2004, 533
SamenvattingHoger beroep ontbinding gewichtige redenen.
Pagina533-533
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 01-10-2004, C03/087HR
CiteertitelSMA 2004, 533
SamenvattingFaillissement. Overgang onderneming.

TCM/Gesink
Samenvatting (Bron)1 oktober 2004 Eerste Kamer Nr. C03/087HR JMH/AT Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: TAXICENTRALE MIDDELBURG B.V., gevestigd te Middelburg, EISERES tot cassatie, advocaat: mr. E. Grabandt, t e g e n [Verweerster], wonende te [woonplaats], VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. E. van Staden ten Brink. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina533-534
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AO9496
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 08-10-2004, C03/077HR
CiteertitelSMA 2004, 534
SamenvattingGelijke behandeling. Pensioen. CAO.

Van Pelt c.s./Martinair
Samenvatting (Bron)8 oktober 2004 Eerste Kamer Nr. C03/077HR JMH/AT Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: 1. [Eiser 1], wonende te [woonplaats], 2. [Eiser 2], wonende te [woonplaats], 3. [Eiser 3], wonende te [woonplaats], 4. [Eiser 4], wonende te [woonplaats], 5. [Eiser 5], wonende te [woonplaats], 6. [Eiser 6], wonende te [woonplaats], 7. [Eiser 7], wonende te [woonplaats], 8. [Eiser 8], wonende te [woonplaats], 9. [Eiser 9], wonende te [woonplaats],10. [Eiser 10], wonende te [woonplaats], 11. [Eiser 11], wonende te [woonplaats], 12. [Eiser 12], wonende te [woonplaats], 13. [Eiser 13], wonende te [woonplaats], 14. [Eiser 14], wonende te [woonplaats], 15. [Eiser 15], wonende te [woonplaats], 16. [Eiser 16], wonende te [woonplaats], EISERS tot cassatie, advocaat: mr. R.S. Meijer, t e g e n 1. MARTINAIR HOLLAND N.V., gevestigd te Haarlemmermeer, VERWEERSTER in cassatie, advocaat: Mr. E. Grabandt, 2. de vereniging VERENIGING VAN NEDERLANDSE VERKEERSVLIEGERS, gevestigd te Haarlemmermeer, VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. R.A.A. Duk. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina534-535
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AP0424
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 08-10-2004, C03/120HR
CiteertitelSMA 2004, 535
SamenvattingLoon. Ziekte. Ontslag op staande voet.

Vixia/Gerrits
Samenvatting (Bron)8 oktober 2004 Eerste Kamer Nr. C03/120HR RM/JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: VIXIA B.V., gevestigd te Sittard, gemeente Sittard-Geleen, EISERES tot cassatie, advocaat: aanvankelijk mr. A.G. Castermans, thans mr. M.C.J. Jehee, t e g e n [Verweerder], wonende te [woonplaats], VERWEERDER in cassatie, advocaat: mr. R.A.A. Duk. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina535-535
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AO9549
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 04-06-2004, [NJF 2004, 527]
CiteertitelSMA 2004, 535
SamenvattingOntbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling.
Pagina535-535
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Breda, 26-05-2004, [NJF 2004, 534]
CiteertitelSMA 2004, 535
SamenvattingBedrijfsongeval. Aansprakelijkheid werkgever.
Pagina535-536
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Arnhem, 03-03-2004, [NJF 2004, 541]
CiteertitelSMA 2004, 536
SamenvattingLoon. Ziekte. Bewijs.
Pagina536-536
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Utrecht, 08-09-2004, [NJF 2004, 542]
CiteertitelSMA 2004, 536
SamenvattingBepaalde tijd. Managementovereenkomst.
Pagina536-536
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCommissie Gelijke Behandeling, 24-09-2004, [JAR 2004/223]
CiteertitelSMA 2004, 537
SamenvattingGelijke behandeling. Vakantie.
Pagina537-537
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 08-06-2004, [JAR 2004/236]
CiteertitelSMA 2004, 537
SamenvattingConcurrentie.
Pagina537-538
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 22-06-2004, C0300298/HE
CiteertitelSMA 2004, 538
SamenvattingBedrijfsongeval. Aansprakelijkheid werkgever.
Samenvatting (Bron)Vergoeding letselschade. Whiplash opgelopen tijdens personeelsuitje op het strand.
Pagina538-538
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2004:AR2568
Artikel aanvragenVia Praktizijn