Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken
Datum 24-12-2012
Aflevering 6
RubriekColumn
TitelAftoppen!
SamenvattingDe inkomensafhankelijke zorgpremie bezorgde kabinet-Rutte II een valse start. Inmiddels is deze maatregel van tafel en verzucht iedereen dat alleen met het belastingstelsel inkomenspolitiek moet worden bedreven. Dat neemt niet weg dat op meerdere plaatsen in het regeerakkoord sprake is van nivelleringen.
Auteur(s)R. ten Wolde
Pagina3-4
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWaarom het reŽle pensioencontract wel een uitkeringsovereenkomst is
Samenvatting[...] Daarom gaat de auteur nader in op het karaktervereiste in de PW en de inhoud en karakterisering van de CDC-regeling en van het nominale en het reŽle contract.
Auteur(s)L.H. Blom
Pagina5-10
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet reŽle pensioencontract is geen uitkeringsovereenkomst (2)
Samenvatting[...] Duidelijk is dat Blom en de auteurs het niet eens zijn over de kwalificatie van het reŽle pensioencontract en dat debat verwelkomen de auteurs. Zij menen dat zijn reactie hun standpunten niet juist verwoord en vermoeden dat hun standpunt niet helder is overgekomen bij Blom.
Auteur(s)M. Heemskerk , E. Lutjens
Pagina11-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWaardering van pensioenverplichtingen door ondernemingen
SamenvattingPer 1 januari 2013 treedt IAS 19R, de aangepaste IFRS standaard voor de verwerking van pensioenverplichtingen in de jaarrekening, in werking. Met name voor beursgenoteerde ondernemingen met een defined benefit regeling zijn de gevolgen van IAS 19R op het eigen vermogen substantieel.
Auteur(s)B. Dieleman
Pagina14-22
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe pensioenfondsbestuurder als beschermer, een opinie
SamenvattingDe Pensioenwet biedt deelnemers (en slapers en gepensioneerden) in pensioenfondsen op een aantal punten bescherming. Zo zijn de bestuurders van een pensioenfonds wettelijk verplicht om er zorg voor te dragen dat belanghebbenden zich evenredig door het bestuur vertegenwoordigd voelen.
Auteur(s)L. vander Meij
Pagina23-24
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWijzigingsvraagstukken in de pensioendriehoek Geen uitgewerkte rechtsverhouding en (on)voorwaardelijke indexatieperikelen
SamenvattingWijziging van de pensioenregeling is en blijft een actueel onderwerp. Verhoging van de pensioenleeftijd, wijziging van indexatie, fiscale aanpassingen of andere pensioenplannen: steeds draait het om de vraag wie in de pensioendriehoek bevoegd is tot wijziging, hoe er gewijzigd en getoetst wordt en wanneer er niet gewijzigd mag worden.
Auteur(s)M. Heemskerk , S.H. Kuiper , M.J.C.M. van der Poel , E. Schop , I. Witte
Pagina25-35
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelInterventie door DNB en de Minister van FinanciŽn bij verzekeraars in nood
SamenvattingMet de Wet bijzondere maatregelen financiŽle ondernemingen (Interventiewet) hebben DNB en de Staat aanvullende mogelijkheden gekregen tot ingrijpen bij banken en (levens)verzekeraars die een nutsfunctie vervullen ten behoeve van de reŽle economie. De Interventiewet is niet op pensioenfondsen van toepassing.
Auteur(s)W.M.A. Kalkman , J.J. Rijkels , R. Tielenburg
Pagina36-44
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelKantongerecht 's-Gravenhage, 11-10-2012, ---
SamenvattingWerkgever niet verplicht tot vergoeden kosten fonds na opzegging uitvoeringsovereenkomst
Pagina48-48
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof Amsterdam, 23-10-2012, 200.067.330
SamenvattingOproepkracht heeft niet deelgenomen aan collectieve pensioenregeling. Rechtsvordering is verjaard.
Samenvatting (Bron)Aanspraak heeft op een gelijke pensioenpositie als de medewerkers in vaste dienst, wegens het zich feitelijk in een gelijke, c.q. vergelijkbare positie bevinden als bedoelde medewerkers. Vordering verjaard. Rechtvaardiging voor niet op gelijke wijze belonen als directe collega's?
Pagina48-48
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2012:BY2533
Artikel aanvragenVia Praktizijn