AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 16-02-2013
Aflevering 7
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 09-10-2012, 16593/10
CiteertitelAB 2013/36
SamenvattingRecht op privéleven. Betreden van woningen. Betreden van - niet direct aan huis verbonden - garage. Geen wezenlijk geleden nadeel. Niet-ontvankelijkheid.
AnnotatorT. Barkhuysen , M.L. van Emmerik
Pagina225-228
UitspraakECLI:CE:ECHR:2012:1009JUD001659310
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 07-11-2012, 201200211/1/A2
CiteertitelAB 2013/37
SamenvattingOpschorten van de bevoorschotting in verband met dreigend faillisement subsidieontvanger. Intrekking verleningsbeschikking met terugwerkende kracht in geval van faillisement. Art. 4:51 Awb vereist slechts de inachtneming van een redelijke termijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 september 2010 heeft het college Cone Zuidhorn medegedeeld dat de subsidie ten behoeve van de exploitatie van zwembad De Waterborgh (hierna: de exploitatiesubsidie) met ingang van 1 januari 2013 wordt beëindigd.
AnnotatorW. den Ouden
Pagina228-232
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BY2522
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 07-11-2012, 201110075/1/R4 en 201201853/1/R4
CiteertitelAB 2013/38
SamenvattingTracébesluit A2 Den Bosch-Eindhoven. Toename stikstofdepositie. Aantasting natuurlijke kenmerken. Prejudiciële vragen. Mitigatie. Compensatie. Saldering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 juni 2011 heeft de minister krachtens artikel 15, eerste lid, van de Tracéwet (zoals dat destijds luidde), het tracébesluit A2 's-Hertogenbosch-Eindhoven (hierna: tracébesluit) vastgesteld. Dit besluit is op 16 augustus 2011 ter inzage gelegd.
AnnotatorR.H.W. Frins
Pagina233-245
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BY2504
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 11-07-2012, 201109861/1/A2
CiteertitelAB 2013/39
SamenvattingOnder omstandigheden mag de bestuursrechter zich bij de heroverweging van een besluit op grondslag van een bezwaar beperken tot de gronden die de bezwaarmaker heeft aangevoerd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 september 2009 heeft het college aan Villa Nederheem onder voorwaarden een monumentenvergunning verleend voor het verbouwen tot appartementen van het voormalige gemeentehuis aan de Torenlaan 50 te Blaricum.
AnnotatorL.M. Koenraad
Pagina245-252
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BX1034
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAfdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 02-11-2011, 201009449/1/H1
CiteertitelAB 2013/40
SamenvattingBezwaar. Uitbreiden van het aantal aangeschrevenen van een sanctiebesluit in een besluit op bezwaar. Gebrek aan rechtseenheid F.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 maart 2009 heeft het college de erven op straffe van een dwangsom gelast het met het bestemmingsplan strijdige gebruik van het perceel aan de [locatie] te Hasselt (hierna: het perceel) voor de opslag van en de handel in stenen te beëindigen.
AnnotatorR. Ortlep
Pagina252-255
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BU3110
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 12-03-2012, AWB 11/658
CiteertitelAB 2013/41
SamenvattingWeigering van exploitatievergunning op grond van art. 3 lid 1 onder a Wet Bibob wegens financiering met witwasgelden. Vanwege vrijspraak geen sprake van ernstig gevaar als bedoeld in art 3 lid 1 onder b Wet Bibob.
Samenvatting (Bron)Weigering exploitatievergunning speelautomatenhallen; Wet bibob; a-grond en b-grond; witwassen; vrijspraak door strafrechter
AnnotatorM.F.H. Hirsch Ballin , R.W. Veldhuis
Pagina256-265
UitspraakECLI:NL:CBB:2012:BV8515
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Almelo, 19-12-2012, AWB 12 / 786 GEMWT
CiteertitelAB 2013/42
SamenvattingGebeidsverbod. Lichte bevelsbevoegdheid. Onmiddelijke bevoegdheid regulier toegepast. Ernstige vrees voor verstoring openbare orde. Bijdrage aan verstoring.
Samenvatting (Bron)Gebiedsverbod burgemeester op grond van artikel 172, derde lid, van de Gemeentewet in verband met ongeregeldheden tijdens voetbalwedstrijd. Procesbelang aanwezig. Verweerder kon in redelijkheid tot het oordeel komen dat sprake is van ernstige vrees voor de openbare orde. Voldaan aan eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Beroep ongegrond.
AnnotatorJ.G. Brouwer
Pagina265-270
UitspraakECLI:NL:RBALM:2012:BY6950
Artikel aanvragenVia Praktizijn