Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 14-02-2013
Aflevering 1
TitelIn memoriam mr. A.A.J. de Gier
CiteertitelAgr.r 2013, p. 3
Pagina3-3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKort & bondig
TitelVeranderende taxatiepraktijk
CiteertitelAgr.r 2013, p. 4
Samenvatting'De grondkamer kan een onderzoek naar aanleiding van het bij haar ingediende verzoek gelasten'. Zo luidt in alle eenvoud de eerste zin van artikel 23 Uitvoeringswet grondkamers. Achter die bepaling ging in de afgelopen decennia een zeer omvangrijke taxatiepraktijk schuil. De samenleving stelt thans andere eisen aan onder meer het optreden van taxateurs, aan de inhoud en motivering van het taxatierapport en aan de manier waarop de grondkamer de taxatie voor haar beslissing gebruikt.
Auteur(s)W.L. Valk
Pagina4-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschappelijke artikelen
TitelWindturbines op het land; milieuregels en vergunningsplichten op een rij
CiteertitelAgr.r 2013, p. 6
SamenvattingIn het regeerakkoord 'Bruggen slaan' heeft het kabinet Rutte-Asscher de ambitie geuit om in 2020 een aandeel duurzame energie van 16% te realiseren, waar het vorige kabinet van VVD en CDA nog aansloot bij de verplichting op grond van de Europese richtlijn voor hernieuwbare energie (2009/28/EG) om in 2010 in 14% van de Nederlandse energiebehoefte op duurzame wijze te voorzien. In het laatste Energierapport dat het Ministerie van Economische Zaken op 10 juni 2011 heeft uitgebracht, is voor het bereiken van de energiedoelstelling een belangrijke rol toebedeeld aan windenergie, zowel op land als op zee.
Auteur(s)I.M. van der Heijden
Pagina6-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCentrale Grondkamer, GH Arnhem, 13-09-2012, GP11.695
CiteertitelAgr.r 2013, p. 17
SamenvattingTegen de ongewijzigde goedkeuring van een pachtovereenkomst staat geen appel open. Een herzieningsverzoek dat wordt beoordeeld als een poging om toch in appel te komen, moet worden afgewezen.
AnnotatorG.M.F. Snijders
Pagina17-19
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHof van Justitie EG, 13-12-2012, C11/12
CiteertitelAgr.r 2013, p. 19
SamenvattingRandvoorwaardenkorting kan worden opgelegd aan pachter die de grond heeft verkregen, nadat de verpachter een overtreding had gemaakt, ook al was de pachter van deze overtreding niet op de hoogte.
AnnotatorF.H. Damen
Pagina19-25
Artikel aanvragenVia Praktizijn