Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 28-02-2013
Aflevering 7383
RubriekRedactioneel
TitelPlofbestuur
CiteertitelGst. 2013, 14
SamenvattingNieuwjaarsboodschappen stonden weer bol van bezorgdheid over de omvang van de overheidsbemoeiing met ons dagelijks leven. Deze bezorgdheid betreft niet alleen het volume van de regelgeving, maar ook de toepassing die daaraan wordt gegeven.
Auteur(s)C. van Zundert
Pagina89-89
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelSpookvertegenwoordigers; over niet en slecht functionerende volksvertegenwoordigers
CiteertitelGst. 2013, 15
SamenvattingOp 4 november 2011 maakte het Tweede Kamerlid Heijnen (PvdA) het Wetsvoorstel 'Aanpak spookvertegenwoordigers' aanhangig. Op grond van het voorstel zouden provinciale staten en gemeenteraden kunnen korten op de vergoeding die 'spookleden' - leden die vergaderingen van deze organen (vrijwel) niet bijwonen - ontvangen voor hun lidmaatschap. Het voorstel is begrijpelijk, omdat spookvertegenwoordigers de nodige frustratie oproepen en bepaald niet bijdragen aan het publieke vertrouwen in de politiek. Toch is het voorstel onwenselijk: het is niet aan de volksvertegenwoordiging zelf, maar aan de kiezer, om spookleden hierop af te rekenen.
Auteur(s)J.L.W. Broeksteeg
Pagina90-94
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 10-10-2012, 201113212/1/R4
CiteertitelGst. 2013, 16
SamenvattingBestemmingsplan; reactieve aanwijzing doet niet af aan beroep; provinciale belangen; bestuursorgaan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 maart 2010 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied Marum" vastgesteld.
AnnotatorP.C.M. Heinen
Pagina95-99
LinkVolledige tekst annotatie (dekempenaer.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BX9711
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 19-12-2012, 201111065/1/A3
CiteertitelGst. 2013, 17
SamenvattingNiet verstrekken persoonsgegevens alleen mogelijk op grond van art. 10 lid 2 onder e WOB. Persoonlijke levenssfeer in het geding bij persoonsgegevens van niet in het openbaar optredende personen en feitelijke opmerkingen.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 10 september 2009, 23 september 2009, 5 november 2009 en 7 juni 2010 heeft het dagelijks bestuur naar aanleiding van door [appellant] gedane verzoeken om informatie een aantal documenten verstrekt.
AnnotatorC.N. van der Sluis
Pagina99-104
LinkVolledige tekst (avdw.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BY6746
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 19-12-2012, 201200400/1/A1
CiteertitelGst. 2013, 18
SamenvattingArt. 5:37 lid 2 Awb. Beschikking tot weigering om tot invordering van dwangsom over te gaan. Art. 5:39 lid 1 Awb van toepassing?
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 4 juni 2008, 27 augustus 2008 en 11 november 2008 heeft het college, samengevat weergegeven, geweigerd handhavend op te treden tegen de manegeactiviteiten en de aanwezigheid van een zogeheten prefabloods op het bij [belanghebbende] in eigendom zijnde perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel), voor zover deze geen onderdeel uitmaken van het door het college genomen gedoogbesluit van 18 april 2005.
AnnotatorC.J. IJdema
Pagina104-111
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BY6768
Artikel aanvragenVia Praktizijn