Vastgoedrecht

Uitgever Uitgeverij Paris
Tijdschrift Vastgoedrecht
Datum 01-12-2004
Aflevering 5/6
TitelColumn
CiteertitelVGR, 2004, p. 153
Pagina153-153
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelTwee jaar Flora- en faunawet: een overzicht van de gevolgen voor de vastgoedpraktijk
CiteertitelVGR, 2004, p. 154
SamenvattingRuim twee jaar geleden is de Flora- en faunawet in werking getreden. Sindsdien heeft de wet voor een flinke stroom jurisprudentie gezorgd: kennelijk is het allemaal niet zo eenvoudig en zijn er tal van interpretatieverschillen mogelijk. In de samenleving lijkt voorts het beeld stevig verankerd dat de ontdekking van een onbekende diersoort het einde betekent van woonwijken en industrieterreinen.¹'²
Auteur(s)E.T. de Jong
Pagina154-162
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe juridische ruimte voor antispeculatiebedingen
CiteertitelVGR, 2004, p. 163
SamenvattingMet enige regelmaat zijn er de afgelopen jaren rechterlijke uitspraken gewezen met betrekking tot antispeculatiebedingen. In dit artikel wordt stilgestaan bij de belangrijkste uitspraken, die veelal ingaan op de juridische relatie tussen antispeculatiebedingen en de Huisvestingswet. Tevens wordt aandacht besteed aan de Nota Ruimte en een daarmee samenhangende voorgestane herziening van de Huisvestingswet. Op grond van de Nota Ruimte zal aan gemeenten ruimte worden gegeven om te bouwen voor de natuurlijke bevolkingsaanwas. Om hier gestalte aan te geven zal het één en ander moeten worden ingekaderd in de Huisvestingswet. Gekeken wordt in hoeverre de jurisprudentie en de (herziening van de) Huisvestingswet de juridische ruimte bepalen voor antispeculatiebedingen.
Pagina163-168
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet aanbestedingsrecht dijt uit
CiteertitelVGR, 2004, p. 169
SamenvattingOndanks het feit dat de Europese aanbestedingsrichtlijnen in het afgelopen decennium niet wezenlijk zijn uitgebreid, is de impact van het aanbestedingsrecht substantieel groter geworden. In het bijzonder kan men constateren dat, bij het - in essentie - gelijk blijven van de inhoud c.q. letterlijke tekst van genoemde regelgeving, de verplichting om aan te besteden 'groter' is geworden in het afgelopen decennium. Een analyse.
Auteur(s)R.D. Luteijn
Pagina169-175
LinkVolledige tekst artikel (Lexecon.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCompetive Dialogue
CiteertitelVGR, 2004, p. 176
Auteur(s)T. Straatman
Pagina176-178
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe International Financial Reporting Standards (IFRS) en de verwachte invloed op de vastgoedwereld
CiteertitelVGR, 2004, p. 179
SamenvattingDe recente boekhoudschandalen van bijvoorbeeld Enron en Ahold hebben de noodzaak van transparante en uniforme jaarverslaggeving eens te meer aangetoond.
Auteur(s)P. van Delden
Pagina179-180
LinkVolledige tekst artikel (BOEKEL)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelJurisprudentie overdrachtsbelasting
CiteertitelVGR, 2004, p. 180
Auteur(s)J. Verbaan
Pagina180-181
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNieuw grondbeleid op een oud kleed
CiteertitelVGR, 2004, p. 181
Pagina181-183
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet klusrecht van de huurder
CiteertitelVGR, 2004, p. 184
SamenvattingEen onderwerp waarover bij de parlementaire behandeling van het op 1 augustus 2003 in werking getreden nieuwe huurrecht veel strijd is geleverd, is het zgn. klusrecht van de huurder, of deftiger: de zelfwerkzaamheid van de huurder, geregeld in artikel 7:215 BW. Deze regeling is toepasselijk op alle soorten huurovereenkomsten, om het even of deze betreffen 290-bedrijfsruimte (middenstandsbedrijfsruimte) of 230a-bedrijfsruimte (de voormalige huurwet-bedrijfsruimte) of woonruimte.
Auteur(s)F. Boom
Pagina184-186
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe laagste prijs. Tegen welke prijs?
CiteertitelVGR, 2004, p. 186
SamenvattingSinds de inwerkingtreding van de Wet op het notarisambt ('WNA') is de notaris zoekende naar het evenwicht tussen de uitoefening van zijn ambt/publieke taak (gedelegeerd staatsgezag¹) en het vrije ondernemerschap. Op 22 juli 2004² heeft het Gerechtshof Amsterdam (het 'Hof') - de hoogste tuchtrechter voor (kandidaat-)notarissen in Nederland - in dit verband een belangwekkend arrest gewezen. Omdat de notaris ook (en wellicht zelfs vooral) in het vastgoedverkeer zoekende is, mag het arrest in dit tijdschrift niet onbesproken blijven.
Pagina186-188
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBesluit Luchtkwaliteit bij toetsing bestemmingsplan
CiteertitelVGR, 2004, p. 189
Pagina189-190
Artikel aanvragenVia Praktizijn