Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken
Datum 28-02-2013
Aflevering 1
RubriekTen geleide
Titel25 jaar Pensioenvraagstukken
SamenvattingIn januari 1987 verscheen de eerste aflevering van Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken (TPV). De redacteuren van het eerste uur en initiatiefnemers van het tijdschrift waren E.P. de Jong, B. Wessels en ikzelf, toen alle verbonden aan de onderzoeksafdeling Particulier Pensioen van de Vrije Universiteit Amsterdam; ik als promotie-medewerker bezig met het proefschrift 'Pensioenvoorzieningen voor werknemers' dat ik in 1989 aan de Vrije Universiteit verdedigde. TPV wilde 'vanuit een praktisch-wetenschappelijke invalshoek [...] informatie over pensioenvraagstukken bijeenbrengen, ordenen en van commentaar voorzien'.
Auteur(s)E. Lutjens
Pagina3-4
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelWitboek Pensioenen en kapitaaleisen pensioenfondsen; Wat zou de risico-averse Nederlander willen?
SamenvattingOf het Witboek Pensioenen 2012 (hierna te noemen: Witboek) van de Europese Commissie (EC) uiteindelijk meer blijkt te zijn dan een Brusselse weg geplaveid met goede beleidsvoornemens zal de komende jaren moeten blijken.
Auteur(s)W.M.A. Kalkman
Pagina5-6
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBrief Klijnsma vervult wens Pensioenfederatie niet
SamenvattingDe Eerste Kamer vroeg tijdens de behandeling van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd naar de mogelijkheden voor pensioenuitvoerders om ťťn pensioenleeftijd te kunnen hanteren zonder tussenkomst van de individuele deelnemers. Staatssecretaris Klijnsma van SZW laat weten dat hiervoor naar haar mening geen aanpassing van de Pensioenwet nodig is. De brief van Klijnsma geeft geen antwoord op de vraag die met name leeft bij de leden van de Pensioenfederatie. Zij willen graag eenzijdig de pensioenregeling kunnen aanpassen zonder dat daarvoor instemming van de individuele deelnemers noodzakelijk is.
Auteur(s)H.M. Kappelle
Pagina7-9
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWijziging pensioenleeftijd aanvullend pensioen in verband met AOW
SamenvattingIs een wijziging van de pensioenleeftijd binnen aanvullende pensioenregelingen zonder tussenkomst van individuele deelnemers mogelijk? Deze vraag staat centraal in de brief van staatssecretaris Klijnsma van 17 januari 2013. Klijnsma concludeert dat een dergelijke wijziging zonder aanpassing van de Pensioenwet mogelijk is. De brief heeft volgens het tijdschrift Investment & PEnsions Europe scherpe reacties teweeg gebracht bij 'juristen', die menen dat de brief een 'misser' is en dat de staatssecretaris 'verkeerd is voorgelicht'. De commotie over de 'onjuistheid' van de brief is naar de mening van de auteur onterecht. De harde conclusies van 'juristen' zijn volgens hem onjuist. Hij is het eens met de conclusies van Kappelle in zijn artikel in deze aflevering van TPV, maar plaatst ook nog enige nuanceringen bij zijn argumentatie.
Auteur(s)E. Lutjens
Pagina10-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelSeptemberpakket: opmaat voor het reŽle pensioencontract
SamenvattingOp 24 september 2012 presenteerde waarnemend minister De Krom van het Ministerie van SZW het zogenoemde Septemberpakket. Dit betreft een pakket pensioenmaatregelen die in samenwerking met DNB en in overleg met de STAR en de Pensioenfederatie tot stand is gekomen. In deze bijdrage zullen de maatregelen in het Septemberpakket besproken worden en waar nodig van commentaar voorzien. Daarbij wordt ook ingegaan op de generatie-effecten en de wettelijke basis van de maatregel.
Auteur(s)R.M.J.M. de Greef
Pagina12-18
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelGeen wijziging opgebouwd pensioen en onvoorwaardelijke aanspraken
SamenvattingReactie op artikel Heemskerk c.s. - TPV 2012, nr. 6
Auteur(s)H.P. Breuker
Pagina19-20
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelPensioen wijzigen jegens slapers en pensioengerechtigden; Moeilijk maar niet onmogelijk
SamenvattingWij verwelkomen de reactie van Hans Breuker op ons artikel 'Wijzigingsvraagstukken in de pensioendriehoek' (TPV 2012/42). Beantwoording van de fundamentele vraag of en hoe wijziging van de pensioenregeling jegens slapers en pensioengerechtigden mogelijk is, is van groot praktisch belang.
Auteur(s)M. Heemskerk , S.H. Kuiper , M.J.C.M. van der Poel , E. Schop , I. Witte
Pagina21-23
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe uitgewerkte rechtsverhouding is met de komst van de PW niet meer relevant; Naschrift door mr. H.P. Breuker
SamenvattingVan de door de redactie geboden mogelijkheid om - bij wijze van dupliek - nog te reageren op het naschrift van Heemskerk c.s. maak ik graag gebruik. Heemskerk c.s. hebben mijn reactie kennelijk opgevat als een verdediging van het leerstuk van de uitgewerkte rechtsverhouding. Dat is echter niet de essentie. De essentie is dat een discussie over het leerstuk van de uitgewerkte rechtsverhouding met de komst van de PW niet meer relevant is.
Auteur(s)H.P. Breuker
Pagina24-24
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelUitbesteding van vermogensbeheer door pensioenfondsen; Een uitdagende tak van sport!
SamenvattingHet maatschappelijk belang van een goed pensioen is groot. Het aan pensioenfondsen toevertrouwde vermogen moet optimaal beheerd worden, ook bij uitbesteding van (een gedeelte van) het beheer. In deze bijdrage wordt nader ingegaan op een aantal relevante aspecten en aandachtspunten.
Auteur(s)M.M.F. Brandsma , A.G. van Dijk
Pagina25-30
LinkVolledige tekst artikel (dnb.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWie redt de pensioenbestuurder?
SamenvattingMeer dan de helft van de Nederlanders die pensioen opbouwen via de werkgever heeft weinig tot geen vertrouwen in het pensioenfonds, zo becijferden onderzoekers. Dit staat in schril contrast met de toegenomen deskundigheid en verzakelijking van aansturing van pensioenfondsen. Juist deze ontwikkelingen zetten het vertrouwen van de deelnemer in de pensioenopbouw onder druk. Het tij kan echter gekeerd worden. Dit artikel is gebaseerd op de inaugurele rede als hoogleraar Pension Fund Managment aan de TiasNimbas Business School van de Universiteit van Tilburg (Slager, 2012).
Auteur(s)A.M.H. Slager
Pagina31-37
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Utrecht, 12-12-2012, 801351 AC EXPL 12-1587 LH 4059
SamenvattingPensioenontslagbeding met leeftijd 62 jaar is nietig
Samenvatting (Bron)Arbeidsovereenkomst tussen vrouw en een vennootschap van man. De kantonrechter oordeelt dat de arbeidsovereenkomst na verloop van tijd is overgegaan van de ene groepsvennootschap naar de andere. Het pensioenontslagbeding in de arbeidsovereenkomst maakt verboden onderscheid naar leeftijd en is daarom nietig. De loonvordering van werkneemster wordt toegewezen. De op de kennelijke onredelijkheid van ontslag gebaseerde vordering is prematuur en wordt afgewezen, omdat de arbeidsovereenkomst met de holding doorloopt.
Pagina42-42
UitspraakECLI:NL:RBUTR:2012:BY6889
Artikel aanvragenVia Praktizijn