Delikt en Delinkwent

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Delikt en Delinkwent
Datum 06-03-2013
Aflevering 2
RubriekEditorial
TitelVersterking van het 'piep'-systeem; tijd om te 'piepen'? Enige opmerkingen over de inrichting van de cassatierechtspraak naar aanleiding van de wet tot 'versterking' daarvan
CiteertitelDD 2013, 9
SamenvattingEén van de hoofdkenmerken van de wijze waarop de Hoge Raad de Wet versterking van de cassatierechtspraak invult, is een verdere accentuering van de benadering dat hij, Hoge Raad, er steeds minder is om (ambtshalve) aandacht te besteden aan beslissingen en rechtsvragen, als en voor zover - binnen een ontvankelijk cassatieberoep - daartegen niet door OM of raadsman tijdig, op basis van door deze rechtsgeleerden zelf georganiseerde volledigheid der processtukken, gericht en goed gemotiveerd, stellig, met duidelijke en juridische klachten, schriftelijk en niet voor het eerst in cassatie wordt opgekomen, als het kan met respect voor alle beperkingen van het cassatiesysteem, inclusief (respect voor) 'vaste rechtspraak' van de Hoge Raad. Men kan in een bruikbare, maar te simpele verkorting spreken van het 'piepsysteem'.
Auteur(s)P.A.M. Mevis
Pagina79-94
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelTe ver doorgeschoten? Straftoemeting bij geweld tegen kwalificerende slachtoffers
CiteertitelDD 2013, 10
SamenvattingEr gaat bijna geen week meer voorbij of een incident haalt het nieuws waarbij een conducteur, politieman of ambulancebroeder wordt mishandeld of bedreigd.
Auteur(s)M. Bosmans , A. Pemberton
Pagina95-104
LinkVolledige tekst artikel (tilburguniversity.edu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbespreking
TitelM. van Noorlos, Hate Speech Revisited. A comparative and historical perspective on hate speech law in the Netherlands and England and Wales (diss. Utrecht), Cambridge: Intersentia 2011
CiteertitelDD 2013, 11
SamenvattingEr is de afgelopen jaren bij tijd en wijle een fel debat gevoerd over de vrijheid van meningsuiting. En dat debat is nog niet ten einde. Zonder de discussie hier in extenso te willen reproduceren, gaat het vooral om de vraag of men met een beroep op het recht van vrijheid van meningsuiting extreme dingen mag zeggen, die anderen in de samenleving mogelijk diep kwetsen. De uiteenlopende opvattingen over de vrijheid van meningsuiting, en de felheid waarmee deze worden verdedigd, maken duidelijk dat over de betekenis van dit fundamentele, altijd overal voor iedereen geldende recht sterk van mening wordt verschild.
Auteur(s)P.A.M. Verrest
Pagina105-112
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
Titel'Informed consent' en de rechtspraak ex artikel 359a Sv
CiteertitelDD 2013, 15
Auteur(s)P.T.C. van Kampen
Pagina140-155
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 18-12-2012, 11/03403
CiteertitelDD 2013, 15.1
Samenvatting (Bron)OM-cassatie. Doorzoeking woning met toestemming. Vormverzuim ex art. 359a Sv? Het Hof heeft vastgesteld dat met toestemming van verdachte zijn woning is betreden en doorzocht. Tijdens de doorzoeking werden in de woning aanwezige gegevensdragers in beslag genomen. Het Hof heeft geoordeeld dat aan de f&o die t.t.v. het binnentreden van de woning aan de opsporingsambtenaren bekend waren geen redelijk vermoeden van schuld kan worden ontleend. Dit brengt naar het oordeel van het Hof mee dat de opsporingsambtenaren verdachte niet om toestemming hadden mogen vragen om de woning binnen te treden en te doorzoeken zodat de doorzoeking en inbeslagneming onrechtmatig is. Dit oordeel is onjuist.
Pagina140-142
UitspraakECLI:NL:HR:2012:BY5315
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 27-03-2012, 11/02914
CiteertitelDD 2013, 15.2
Samenvatting (Bron)Art. 1.4 Awbi en raadplegen advocaat. De opvatting dat uit HR LJN BH3079 moet worden afgeleid dat, indien de bewoner als verdachte is aangehouden, de in art. 1.4 Awbi bedoelde toestemming pas mag worden verzocht nadat die aangehouden bewoner in de gelegenheid is gesteld een advocaat te raadplegen, is onjuist.
Pagina142-144
UitspraakECLI:NL:HR:2012:BV8288
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 27-11-2012, 11/01692
CiteertitelDD 2013, 15.3
Samenvatting (Bron)Salduz-regels niet van toepassing i.h.k.v. een bloedonderzoek a.b.i. art. 163.5 WVW 1994. De HR herhaalt toepasselijke overweging uit HR LJN BH3079. De opvatting waarop het middel berust dat de aangehaalde overweging ook van toepassing is in het geval een verdachte wordt bevolen zich te onderwerpen aan een bloedonderzoek a.b.i. art. 163.5 WVW 1994, is onjuist, omdat zo een bevel niet kan worden gelijkgesteld aan een verhoor.
Pagina144-145
UitspraakECLI:NL:HR:2012:BY1220
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubriek
TitelBehandelen en straffen
CiteertitelDD 2013, 13
SamenvattingVrijheidsstraf; rechtspraak rechtspositie van gedetineerden.
Auteur(s)J.P. Balkema , S. Jousma , S. Struijk
Pagina114-126
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubriek
TitelJeugdrecht-organisatorisch aspect
CiteertitelDD 2013, 14
SamenvattingJuridisch-organisatorisch aspect; sociaal-wetenschappelijk aspect.
Auteur(s)J. Asscher , P. Vlaardingerbroek , I. Wissink
Pagina127-139
Artikel aanvragenVia Praktizijn