Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Tijdschrift voor Gezondheidsrecht
Datum 08-03-2013
Aflevering 2
RubriekRedactioneel
TitelDe druk op het beroepsgeheim neemt toe
CiteertitelTvGR 2013, p. 101
SamenvattingDe tijd dat het beroepsgeheim een rustig bezit was is voorbij.
Auteur(s)J. Legemaate
Pagina101-101
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelZorg om jonge kinderen. Een gezondheidsrechtelijke benadering
CiteertitelTvGR 2013, p. 102
SamenvattingArtsen en andere zorgverleners worstelen in de praktijk geregeld met vragen en onduidelijkheden over wie de zeggenschap heeft over de medische behandeling van een minderjarige patiŽnt.
Auteur(s)R.P. de Roode
Pagina102-114
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelZorg om het kind. Bescherming van minderjarigen in het gezondheidsrecht.
CiteertitelTvGR 2013, p. 115
SamenvattingArtsen krijgen regelmatig te maken met vragen en dilemma's over hun plichten als zij zorg (willen) verlenen aan minderjarigen of hun zorgen over minderjarigen met derden willen delen.
Auteur(s)M.R. Bruning
Pagina115-135
LinkVolledige tekst artikel (leidenuniv.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelConitunuÔteit van zorg en zorgspecifieke fusietoesting
CiteertitelTvGR 2013, p. 136
SamenvattingHet wetsvoorstel tot wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg ('Wmg'), de Wet cliŽntenrechten zorg ('Wcz') en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico's voor de continuÔteit van zorg alsmede in verband met het aanscherpen van procedures met het oog op de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg lost een langlopende belofte aan het parlement in.
Auteur(s)C.T. Dekker , J.G. Sijmons
Pagina136-145
LinkVolledige tekst artikel (nysingh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKroniek rechtspraak Wet Bopz
CiteertitelTvGR 2013, p. 146
SamenvattingDeze nieuwe kroniek bevat een selectie van rechterlijke uitspraken die zijn gewezen in de periode mei 2011 tot januari 2013.
Auteur(s)V.E.T. DŲrenberg
Pagina146-163
LinkVolledige tekst artikel (vu.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Civiel recht
TitelGerechtshof Arnhem, 11-09-2012, 200.081.133 t
CiteertitelTvGR 2013/7, p. 164
SamenvattingGeÔntimeerde, psychiater, heeft ťťn van de appellanten, moeder, tijdens haar zwangerschap in 1998 twee geneesmiddelen voorgeschreven in verbond met ernstige psychische klachten.
Samenvatting (Bron)Aansprakelijkheid arts (psychiater) voor voorschrijven classificatie-C medicijnen tijdens eerste weken zwangerschap? Informed consent? Aansprakelijkstelling na tuchtrechtelijke procedure (RTC). Verjaring. Stuiting. Causaal verband medicijngebruik en ontwikkelingsachterstand van de op 15 juli 1998 geboren zoon.
Pagina164-172
UitspraakECLI:NL:GHARN:2012:BX6567
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Tuchtrecht BIG
TitelRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag, 23-10-2012, 23102012
CiteertitelTvGR 2013, p. 172
SamenvattingKlaagstens zijn de dochters vaneen patiŽnt en een patiŽnte die onder behandeling stonden van een huisarts. PatiŽnt en PatiŽnte spraken de wens tot euthenasie uit.
AnnotatorJ.C.J. Dute
Pagina172-178
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Tuchtrecht BIG
TitelCentraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, 27-11-2012, 27112012
CiteertitelTvGR 2013/9, p. 179
SamenvattingEen klacht tegen appellant, gynaecoloog, was ingesteld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de ouders van een na een gecompliceerd verlopen bevalling overleden kind.
Pagina179-189
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht
TitelVoorzieningenrechter Rechtbank Haarlem, 30-11-2012, 30112012
CiteertitelTvGR 2013, p. 189
SamenvattingVerzoekster, een zorginstelling, heeft gezwaar gemaakt tegen het besluit van de Minister van VWS om een onderzoeksrapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg van 4 oktober 2012 openbaar te maken. Verozekster vraagt om een voorlopige voorziening om publicatie van het rapport tegen te houden.
Pagina189-191
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Civiel recht
TitelScheidsgerecht Gezondheidszorg, 13-12-2012, 13122012
CiteertitelTvGR 2013/11, p. 191
SamenvattingVerweerster heeft de toelatingsovereenkomst met eiseres, internist-endocrinoloog, opgezegd. Eiseres vordert onder meer dat deze opzegging wordt vernietigd.
Pagina191-202
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Civiel recht
TitelScheidsgerecht Gezondheidszorg, 28-12-2012, 28122012
CiteertitelTvGR 2013, p. 202
SamenvattingNon-actiefstelling medisch specialist; ondeugdelijk onderzoek; samenwerkingsproblemen.
Pagina202-207
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekrecensie
TitelM.J.C.E. Blondeau, H.E.G.M. Hermans, en A.C. Hendriks, Bestuurlijk Procesrecht
CiteertitelTvGR 2013, p. 208
SamenvattingIn de serie MastermonografieŽn Staat- en Bestuursrecht van Kluwer verscheen dit deel gewijd aan het bestuurlijk gezondheidsrecht.
Auteur(s)J.G. Sijmons
Pagina208-209
Artikel aanvragenVia Praktizijn